מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1539 - 13/03/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1539 13/03/2023
מאמרי מומחים
אדישות הממשלה לחקיקה המס הקיימת מעודדת אף היא הוצאת כספים מישראל placeholder
אנו מוצאים צורך דחוף לקרוא לשר האוצר להתעשת במהירות ולתקן את אחד העיוותים הגדולים הקיימים זה שנים רבות בפקודת מס הכנסה בנוגע לקיזוז הפסדים ממקורות פסיביים אשר נצמחו בישראל, כך שאלו יהיו ניתנים לקיזוז באופן נרחב יותר, ולאפשר העברתם לשנים הבאות בדומה להפסדים כאמור אשר נצמחו מחוץ לישראל.
למאמר מאת עו"ד ורו"ח יובל כהןלחצו כאן
פסקי דין
placeholder רכישת בית לצורך הריסה לא תיחשב לרכישת דירת מגורים לצורך מס רכישה - פס"ד דביר
בני זוג שרכשו קרקע ועליה בית ופעלו להריסתו ולפיצול המגרש, לא ייהנו משיעור מס רכישה החל ביחס לדירת מגורים. כאשר המטרה הכלכלית של הרכישה היא רכישת דירת מגורים לצורך הריסה, הזכות הנרכשת היא זכות במקרקעין. בהתאם, יחויב הרוכש במס הרכישה החל על מי שרכש זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
נדחתה בקשת חברה החשודה בשימוש בחשבוניות פיקטיביות לקבל פטור מניכוי מס במקור - פס"ד קורל סינאפס יזמות placeholder
נדחתה טענת חברה אשר נחשדה על ידי פקיד השומה בשימוש בחשבוניות פיקטיביות, שניכוי מס במקור בשיעור של 3% יגרום לקריסתה. נקבע כי לא קיימת לנישום זכות קנויה לקבלת פטור מניכוי מס במקור. סמכותו של פקיד השומה להפחית את שיעור הניכוי במקור היא סמכות שבשיקול דעת, המתחשב בתום ליבו של הנישום.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder היבטי מיסוי בהקניית דירות על ידי יוצרים לנאמנות, עבורם (כנהנים), בהיותם הבעלים המהותי של הדירות, שנותרו הבעלים גם לאחר הרישום הפורמלי של הנאמנות
בדומה לפסיקה בנושא גליס, פירסמה רשות המסים את החלטת מיסוי 3399/22 בנושא העברת דירות לנאמנות, שם נקבע כי נאמנות המגשימה את הוראות חוק מיסוי מקרקעין היא כזו שבה הנהנה ספציפי, קונקרטי וידוע, ושהתקיימו לגביה תנאי החוק, התנאי המהותי והתנאי הפרוצדורלי (מסירת ההודעה על הנאמנות במועד). נתוני השאלה מצביעים על האפשרות של בני הזוג ליהנות מתנאי החלטת המיסוי כפי שפורטה לעיל.
לתשובה מאת רו"ח איציק רופאלחצו כאן
מבזק - סדרת הרצאות במיסים
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!