מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1538 - 09/03/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1538 09/03/2023
מאמרי מומחים
טבלאות הוצאות המחיה בהצהרת ההון אינן בבחינת "כזה ראה וקדש" placeholder
להצהרת ההון שנדרש נישום למלא על פי הוראת פקיד השומה משמעות רבה לעניין קביעת שומות. שכן הכלל הוא כי ככל שמתגלים הפרשי הון בין שתי הצהרות הון, יש לחייב את הנישום במס מלא בגין הפרשי הון אלו, לרבות תשלומי מע"מ וביטוח לאומי. אלא שאין בפקודת מס הכנסה או בתקנות הוראות ברורות כיצד יש לערוך את השוואת ההון בין שתי הצהרות הון, ומה כוללות טבלאות הוצאות המחיה שלפיהן בונים את השוואת ההון.
למאמר מאת עו"ד אלי דורון; עו"ד יועץ מס שחר נחלחצו כאן
פסקי דין
placeholder המחוזי: העליון הכריע כי עובדים זרים אינם זכאים לנקודות זיכוי לפי פקודת מס הכנסה - פס"ד דקל עובדים זרים בע"מ
המחוזי דחה על הסף טענת חברת כוח אדם לעובדים זרים כי עובדיה הם ותיקים ויכולים להיחשב תושבים לפי הפקודה לצורך היטל עובדים זרים ותקנות הזיכויים. נקבע כי בית המשפט העליון הכריע בסוגיה ופסק שעובדים זרים זכאים לנקודות זיכוי לפי תקנות זיכויים לעובד זר, ולא בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג 2023- placeholder
פורסמה הצעת חוק הממשלה להארכת תוקף הוראת השעה המעניקה הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים בגין 6 עד 12 עד לסוף שנת 2023
לדברי ההסברלחצו כאן
שאלות
placeholder הגדרת תושב ישראל לאזרח ישראלי שחי שנים בארצות הברית לעניין מיסוי והגשת דוחות לרשויות המס בישראל
בנוגע להגדרת "תושב ישראל" שבסעיף 1 לפקודת מס הכנסה לגבי יחיד, תיקון 132 קבע בחקיקה את מבחן "מרכז החיים" כמבחן הקובע לשאלת תושבתו של יחיד לצורכי מס. לצורך בחינת "מרכז החיים" קבע התיקון שני מבחנים מנחים - המבחן הכמותי והמבחן האיכותי, כדלקמן.
לתשובה מאת רו"ח ומשפטן אלעד נעמןלחצו כאן
טיפול ברכוש קבוע והכרת בהוצאות בהעברת עסק יחיד לשותפות placeholder
בהנחה שהעוסקים המורשים מעוניינים לעשות שימוש ברכוש הקבוע שהיה בעסקם במסגרת השותפות, הם יוכלו למכור את הרכוש הקבוע מכל אחד מהעוסקים המורשים לשותפות בעלותו המופחתת. לצורך כך, יוכלו לבחור ליישם את הוראות סעיף 20 לחוק מע"מ.
לתשובה מאת עו"ד ורו"ח הדס שריםלחצו כאן

כל מס 7.3.2023

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360