מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1525 - 23/01/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1525 23/01/2023
מאמרי מומחים
זיכוי מס המגיעים בגין תשלומי הריבית על משכנתה placeholder
בעלי דירות מגורים אשר מצאו את עצמם משלמים השנה ריבית כפולה ומכופלת בגין הלוואות מימון שלקחו לרכישת הדירות - כדאי שתדעו כי בתנאים מסוימים ניתן לקבל זיכוי בגין הריבית, לקיזוז מהכנסות מהשכרת דירות המגורים ואף מהכנסות עסק ביתי, וכן להכיר בהוצאות הריבית לצורך חישוב מס השבח במכירת הדירות/
למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריהלחצו כאן
חוזרים
placeholder עדכון 2 נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2021 - הסדר האורכות למייצגים
במסגרת הפעולות בהן נוקטת רשות המסים למתן הקלות לציבור המייצגים והנישומים, אישר מנהל רשות המסים לעדכן שנית את הסדר האורכות למייצגים להגשת דוחות לשנת 2021. מועד ההגשה למכסת דוחות היחידים, שנקבעה בשיעור 100% ליום 31.1.2023 יידחה עד ליום 28.2.2023. מכסת הגשת הדוחות לחברות ליום 31.1.2023 תוקטן לשיעור הגשה של 20% במקום שיעור של 58%.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
כללים לחתימה מרחוק על הדוח השנתי של לקוח מול מייצגו placeholder
בהגשת דוח שנתי על ידי מייצג, לצורך השלמת הגשת הדוח נדרש המייצג להחתים את הנישום על הדוח השנתי ולהעבירו באמצעות המערכת להגשת דוח שנתי מקוון מלא. נוכח האפשרות להגשת דוח מקוון כאמור, במטרה להתאים את המערכות לצרכים המשתנים במשק וכדי להקל על ההתנהלות בין ציבור המייצגים לנישומים, בכוונתנו לאפשר חתימה מרחוק על דוח שנתי למס הכנסה כאפשרות חלופית וקבועה. הנחייה זו עוסקת בהתוויית כללים שיאפשרו למייצגים...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder לא תבוטל הרשעתו של עו"ד שעבר עבירות לפי חוק מע"מ והסיר את המחדל - פס"ד עמיר
נדחתה בקשתו של עורך דין שלא הגיש דוחות מע"מ במועד לבטל את ההרשעה בשל פגיעה בפרנסתו. נקבע כי הכלל הוא כי מי שהוכחה אשמתו, יש להרשיעו בדין. אמנם הנאשם קיבל על עצמו אחריות לביצוע העבירה והסיר את המחדל במלואו. עם זאת, הרשעה לא תפגע בשיקומו ולא ייגרם לו נזק בעוצמה כזו, המצדיקה את ביטול ההרשעה.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
עגונה שלא קיבלה מזונות מבעלה האלים אינה זכאית לקצבת שאירים במותו placeholder
אישה עגונה שסבלה מבעל אלים, סרבן גט, אינה זכאית לקצבת שאירים לאחר פטירתו. נקבע כי האישה אכן נפגעה מכך שנותרה נשואה למנוח בשל התנהלותו שעיגנה אותה, אך בכך אין כדי להביא לזכאות לקצבת שאירים שכן חיו בנפרד שנים ארוכות, והמנוח מעולם לא שילם את מזונותיה. סרבנות הגט כשלעצמה אין בה כדי להעניק מעמד "אלמנה".
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder מועד מיסוי מניות RSU שהוענקו לעובד במסלול נאמן ושיעורי המס עליהן
בהנחה שעברו שנתיים מיום ההקצאה (שנקבע בדרך כלל מיום החלטת הדירקטוריון על ההקצאה או במקרה של דירקטור/ נושא משרה/ קביעת החברה בתקנון – יום ההחלטה על ההקצאה באסיפת בעלי מניות או אסיפה כללית בחברה ציבורית), עליית הערך אכן תמוסה ב-25% בהתאם לסעיף 102(ב)(2) לפקודת מס הכנסה.
לתשובה מאת רו"ח אלי חייקהלחצו כאן
הכרזה על חלוקת דיווידנד טרם מכירת מניות בחברה תוך הימנעות משימוש בסעיף 94ב לפקודה placeholder
ככלל, באפשרותו של בעל המניות להחליט לחלק דיווידנד טרם מכירת המניות, ולא לעשות שימוש בהוראות סעיף 94ב לפקודה, שכן כאמור, סעיף זה נועד להשוות את התוצאה המיסויית למצב שבו הייתה מבוצעת החלוקה. משכך, כשמבוצעת חלוקת דיווידנד כך שלאחריה לא נותרים רווחים ראויים לחלוקה, ניתן לגרוס כי לא תהא תחולה לסעיף 94ב לפקודה בעת מכירת המניות.
לתשובה מאת עו"ד אוהד שילהלחצו כאן

כל מס 16.1

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!