מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1524 - 19/01/2023

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל עתיד 15.1

 
מאמרי מומחים
 
נקודות בעניין גירושין ומיסים

הליך הגירושין, מלבד היותו הליך ריגשי מורכב, טומן בחובו גם הליך כלכלי מורכב, שתחילתו הוצאות משפטיות רבות לניהול ההליך. מאחר שחלק משמעותי בהליך הוא בדבר חלוקת הרכוש – לדעתנו הוצאות משפטיות אלו ייזקפו לעלות הנכס, אך חשוב לבקש מנותן השירות להפריד את חיוביו על הוצאות במישור הפרטי (משמורות, מזונות ילדים, הסדרי ראייה, נכסים לשימוש פרטי וכיו"ב) לבין השירות בדבר חלוקת הנכסים.

למאמר מאת רו"ח (משפטן) בועז כהן - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
רשות המסים תעניק הקלות לעסקים החייבים בהחזרת מענקי קורונה: ארכה להגשת השגות על החוב ופריסה ל-12 תשלומים

רשות המסים תאפשר לעוסקים ונישומים שקיבלו מענקי קורונה ביתר, הנדרשים להחזיר את המענקים וטרם הסדירו את התשלום, להגיש השגות מנומקות על החיוב עד ל-28 בפברואר 2023. זאת, בעקבות פניות של עוסקים ונישומים שטוענים כי החיוב שבוצע על ידם כחלק מהמהלך הוולונטרי נעשה בטעות, והם רוצים להשיג עליו, אך המועד להגשת השגה עבר. בנוסף, רשות המסים תאפשר לאוכלוסייה זו להסדיר את החוב בפריסה ל-12 תשלומים ללא ריבית. במקרים בהם נדרשת פריסה ארוכה יותר כתוצאה מקשיים כלכליים או נסיבות מיוחדות של המבקש, ניתן יהיה לפנות למשרד השומה בו מתנהל התיק ולבקש פריסה ארוכה יותר שתיבחן באופן פרטני.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
הוצאות גבוהות במיוחד הושתו על רשות המסים בשל איחור במתן החלטות - פס"ד פליסידד וארג'נטרו

בית המשפט המחוזי דחה טענה כי יש לקבל השגה שהגישו שתי חברות בעניין מענקי הקורונה - אך בשל האיחור במתן ההחלטה. נקבע שאין לקשור בין ההשגה לגופה לבין האיחור בקבלת ההחלטה. יש לבחון את ההשגה לגופה ולשלם את המענק רק למי שזכאי מכוח החוק, ואת האיחור יש לבחון לגופו, וככל שיש איחור משמעותי, ניתן לפסוק בגינו הוצאות.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשפ"ג-2023

פורסם ברשומות שיעור הריבית על פי תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) . על פי הפרסום ברשומות שיעור הריבית בשנת 2023 נקבע ל 3.87%.

לפרסום ברשומות לחץ כאן

להודעת מס הכנסה - לחץ כאן
 
צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון), התשפ"ג-2023

פורסם ברשומות עדכון הסכום המחייב קטין בהגשת דו"ח בשנת 2022. לפיכך קטין יגיש דו"ח עם סכום הכנסתו עולה על 84,240 ₪.בשנת המס 2022

לפרסום ברשומות לחץ כאן

לצו מס הכנסה - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
בבקשה להחזר מס מרשות המסים יש לכלול את שני בני הזוג

סעיף 65א(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי התיק המנוהל בידי פקיד השומה בנוגע להכנסות בני זוג, יישא את שמות שני בני הזוג. במקרים מיוחדים ניתן לנסות לפנות פרטנית לפקיד השומה בבקשה לניהול שני תיקים נפרדים

לתשובה מאת רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס - לחץ כאן
 
הפסד עסקי שלא קוזז משבח ממכירת מקרקעין במשרד מיסוי מקרקעין - האם ניתן לקזז במסגרת שומה עצמית במס הכנסה

בסעיף 28(ב) לפקודה נקבע כי הפסד שלא היה ניתן לקזזו, כולו או מקצתו, בשנה שבה אירע, יקוזז בשנים שלאחר מכן, בזו אחר זו. הקיזוז בשנים הבאות יהא אך ורק כנגד סך כל הכנסתו החייבת של הנישום מעסק או ממשלח יד - לרבות רווח הון בעסק או משלח יד, כאשר על פי סעיף 28(י) הכנסה חייבת בכללה שבח מקרקעין. לאור האמור לעיל, הפסד עסקי מועבר (משנים קודמות) מותר בקיזוז כנגד שבח ממכירת נכס מקרקעין ששימש בעסק.

לתשובה מאת עו"ד יוני כהן - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 3 מחזורי הקורס: במרץ / ביוני / בנובמבר
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ
 
Excel למתחילים
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
קורס דיני עבודה
זו השנה השמינית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
הליך סיום עבודה וטופס 161
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס. ובנוסף יוקדש זמן למענה לשאלות המרצה: יועץ מס צורי כנזי מומחה במיסוי קופות גמל, מיסוי פרישה, קצבאות וחלוקת חיסכון פנסיוני, לשעבר מנהל תחום שרות לקוחות במשרד מס הכנסה
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
הדרכה פרונטלית - שני מחזורים: מחזור מאי ומחזור ספטמבר
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במאי
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 2 מחזורי הקורס: ביוני / בנובמבר
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: יוני / אוקטובר
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: אוקטובר
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס באוקטובר
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים ב ZOOM
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2023
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
כל המוצרים הפיננסים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית