מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1521 - 09/01/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1521 09/01/2023
מאמרי מומחים
רווח הון: רכישה עצמית לא מקטינה את הרר"ל במסלול המיסויי placeholder
ביום 7.12.2022 ניתן פסק הדין בעניין ספקטור. פסק הדין עוסק בהיבטי מיסוי שונים של עסקה למכירת מניות חברת ספקטרוניקס בע"מ (חברה ציבורית) על ידי חברת אחזקות בבעלות המערער בשנת 2015, וכן בדיווידנדים שקיבלה חברת האחזקות מהחברה, הכול בהתייחס לעסקה לרכישת המניות שבוצעה בשנת 2000.
למאמר מאת רו"ח רונית ברלחצו כאן
חוזרים
placeholder רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2020
רשות המסים מפרסמת היום 29.12.2022 את קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2020 המכיל 134 החלטות, מתוכן 58 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ו-76 החלטות בתיקי מכס ומע"מ. לפי חוקי המס, אחת הדרכים לסיום תיקי חקירה בחשד לעבירות מס הוא הליך הכופר כחלופה להליך הפלילי. לצורך כך קיימות ברשות ועדות כופר הדנות בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין וועדות כופר הדנות בנושאי מע"מ, מכס ומס קניה. נציין כי סכום הכופר המוטל...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
העלאת סכום הקצבאות בשנת 2023 placeholder
הביטוח הלאומי פרסם את הסכומים המעדכנים את הקצבאות השונות וביניהם: קצבת נכות, קצבת ילד נכה, קצבאות ילדים, קצבאות אזרח ותיק ועוד.בהמשך להעלאת השכר הממוצע במשק, מינהל המחקר של הביטוח הלאומי פרסם את הסכומים של הקצבאות הצפויות לעלות כבר בחודש זה. בתחילת החודש שעבר, יצאו אומדנים שעמדו על עלייה של כ-9.55%, וכעת נראה שעלייה גדולה יותר ותעמוד על כ-9.82% בקצבאות הנכות הכללית, שירותים מיוחדים וילדים נכים
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
placeholder שיעורי דמי הביטוח לעצמאים החל מיום 1.1.2023
באתר המוסד לביטוח לאומי התפרסמו שיעורי דמי ביטוח לעובדים עצמאים שמעל גיל 18 ולמי שטרם מלאו 18 או לעובד עצמאי שהגיע לגיל פרישה.
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
שיעורי וסכומי דמי ביטוח למי שאינם עובדים ולבעלי הכנסה שלא מעבודה placeholder
באתר המוסד לביטוח לאומי התפרסמו שיעורי דמי ביטוח והסכומים למי שלא עובד ולבעלי הכנסות שלא מעבודה – הכנסות פסיביות.
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
placeholder שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאותעבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עדגיל פרישה,החל ב- 01.01.2023
באתר המוסד לביטוח לאומי פורסמו שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים כולל תקרת ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח ותקרת השכר המופחת לתשלום דמי ביטוח
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
תיקון - טעות סופר placeholder
בלוח הניכויים לשנת המס 2022 שפורסם ביום 11.12.2022 נפלו טעויות סופר. בעמוד 10: בסעיף תקרת סכום התרומה בגינה המעביד רשאי להתיר זיכוי - הסכום צריך להיות 25,000 ₪ לתורם במקום 9,517,000 ש"ח. בעמוד 12: בסעיף הוצאות טלפון בבית המשמש בעסק - מעל לסכום שנתי של 24,400 ₪ - צריך להיות החלק העולה על 4,900 ₪ במקום 4,800 ₪.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder לא יתקיים דיון נוסף בעניין גליס - הקניית נכס מקרקעין לנאמנות חייבת במס
העליון דחה את בקשת המבקשים גליס לדיון נוסף בהחלטה כי הקנייתה של זכות במקרקעין לידי נאמן היא אירוע מס לעניינו של חוק מיסוי מקרקעין. נקבע כי הקושי שהתעורר בהליך דנן אין מקורו בלשונן הברורה של הוראות החוק הרלוונטיות, אלא דווקא באופן הבלתי שגרתי שבו בחרו המבקשים – מטעמיהם שלהם – לנסח את הסכמי הנאמנות.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
היוון תגמולים בפטור ממס יינתן רק למי שמקבל כבר קצבה מזערית placeholder
הזכות להוון תגמולים בפטור ממס נתונה רק למי שמקבל כבר קצבה מזערית (ועומד כמובן גם ביתר התנאים להיוון פטור). אין הבחנה בחוק, לעניין זה, בין כספי תגמולים שנצברו עד מועד קיבוע הזכויות לכאלו שנצברו אחריהם. אם אין זכאות להיוון תגמולים בפטור ממס (היוון פטור, באמצעות קיבוע זכויות) אזי זו משיכה שלא כדין, שיחול עליה מס מינימלי של 35% (גם על הקרן וגם על הרווח). אם המס השולי שחל בשנת המשיכה גבוה מ-35% - יחול...
לתשובה מאת יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרילחצו כאן

כל עובד 20.12

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360