מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1506 - 21/11/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1506 21/11/2022
מאמרי מומחים
זהירות במכירת דירות שמשמשות למגורים בלא היתר placeholder
ועדת הערר בתל-אביב דנה לאחרונה בעניין שטיין בשאלה האם צריך לשלול מהמוכרים את הזכאות להטבות המס של דירות מגורים במקרה שבו היתר הבנייה המקורי של הדירה אינו למגורים. עמדת רשות המיסים הייתה כי כל פגם תכנוני שולל את הזכאות להטבות מס במכירת דירות מגורים.
למאמר מאת עו"ד עדי קימללחצו כאן
פסקי דין
placeholder בעקבות הונאת מס במאות מיליונים: חילוט כספים של סמנכ"לית הכספים באלבר - פס"ד פרנקו
כב' השופט אלרון השיב על כנו צו חילוט זמני של 2.2 מיליון ש"ח המוחזקים על שמה של סמנכ"לית הכספים לשעבר באלבר, לאחר שהוגש כתב אישום נגדה ונגד החברה בשל הונאת מס במיליונים. נקבע כי משהוגש כתב אישום, התגבשה תשתית ראייתית המאפשרת את מתן הצו. סיווגה של המשיבה כעובדת שכירה אינו מקים מחסום מפני חילוט.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
אחרי 70 שנה: מחסן ששימש למגורים קיבל באופן חריג פטור ממס שבח - פס"ד שטיין placeholder
בית המשפט העליון פסק באופן חריג כי יש להעניק פטור ממס שבח למחסן ששימש למגורים במשך 70 שנה. נקבע כי אומנם אין הצדקה למתן פטור ממס כאשר השימוש בנכס נעשה בניגוד לדין, אולם המקרה חריג מאחר שהנכס שימש בפועל למגורים במשך כ-70 שנה, ולאורך כל אותן עשרות שנים לא הועלתה כל טענה כנגד השימוש בנכס למגורים.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder פגיעה בפטור על קצבה לפורש צה"ל שביצע היוון קצבה לכל החיים
בהנחה שעם פרישתו מצה"ל בשנת 2000 התחיל לקבל גם פנסיה תקציבית: א. היוון לכל החיים פוגע בפטור המגיע על הקצבה. לאחרונה, לאחר הליך משפטי בין רשות המיסים ל"צוות", פרסמה רשות המיסים הנחיות חדשות מחייבות בנושא. הנחיות אלה מפרטות את אופן חישוב הפגיעה בפטור, בהתאם לפרמטרים שונים (כגון: מועד ביצוע ההיוון, תקופת ההיוון ועוד). יש לבחון באופן פרטני. ב. משיכת הפיצויים בשנת 2000, שאינה בגדר "מענק כוחות בטחון"...
לתשובה מאת יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרילחצו כאן

כל עתיד 23.10

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ כל מס