מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1503 - 10/11/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1503 10/11/2022
מאמרי מומחים
הטבת מס לרכישת דירה יחידה, כשהזכאות מתבררת בדיעבד placeholder
לאחרונה נדונה בבית המשפט העליון בעניין מלכיאור (ע"א 2142/21) השאלה, אם רוכש זכאי ליהנות מהטבת מס הרכישה, גם אם הזכאות מתבררת בדיעבד.
למאמר מאת עו"ד רוני חגי מולהלחצו כאן
placeholder עד 30 בנובמבר - חברה משפחתית וחברת בית יכולות להגיש בקשה להפוך לחברות "רגילות"
במסגרת תיקוני החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013, ותיקון 245 לפקודת מס הכנסה נקבעו כללי מיסוי חדשים בהקשרן של חברות משפחתיות וחברות בית. כפועל יוצא מכך עודכנו ההוראות לגבי שינוי סיווגן של חברות משפחתיות וחברות בית המבקשות להפוך לחברות "רגילות".
למאמר מאת רו"ח אחמד חסונהלחצו כאן
חוזרים
מקבלי קצבת גמלאות מעל גיל 70 לא ידרשו למלא טופס 101 מידי שנה placeholder
במסגרת שיפור השירות ללקוחותיה, מרחיבה רשות המסים את אוכלוסיית הגמלאים שיהיו פטורים מחובת הגשת טופס 101 מידי שנה למשלם הקצבה. בהתאם לעדכון להנחיה שפורסם היום, הגיל שממנו יהיו פטורים גמלאים ממילוי טופס 101 ירד מ-80 ל-70 שנה. הקלה זו תיטיב עם למעלה מ-200 אלף גמלאים נוספים.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder נדחתה טענת חברה כי תקנות יצוא עקיף יוצרות אפליה בין יצואנים ישירים ועקיפים - פס"ד זינגר מכשור ובקרה בע"מ
נדחה ערעור חברה על החלטת פקיד השומה כי אינה זכאית להטבה במס חברות לפי חוק העידוד. נקבע כי אחת ממטרותיו של חוק העידוד היא הגדלת הייצוא, ועל כן עוסק החוק, רובו ככולו, בתנאים ובהטבות המתייחסים ליצואן הישיר - ולו בלבד. בכך מגשים חוק העידוד את מטרת העל, שהיא הגדלת התל"ג וחיזוק חוסנה הכלכלי של מדינת ישראל.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
קבוצת חג'ג' לא תוכל ליהנות מחסכון מס של כ-50 מיליון ש"ח - פס"ד מלון רג'נסי ירושלים placeholder
המחוזי קיבל את עמדת פקיד השומה כי רכישתה של חברת מלון רג'נסי ירושלים על ידי קבוצת חג'ג' היא עסקה מלאכותית לצורכי הפחתת מס בלתי ראויה. נפסק כי ביסוד הרכישה לא עמד טעם מסחרי אלא טעם פיסקאלי יסודי ודומיננטי של קיזוז הפסדים צבורים של כ-220 מיליון שקלים המביאים לחיסכון אפשרי של כ-50 מיליון שקלים.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder סוגיית חיוב במס בישראל דיווידנד המחולק בידי חברה זרה לבעלי מניותיה תושבי חוץ שהקימה מוסד קבע בישראל
לא ניתן לחייב במס דיווידנד המחולק על ידי חברה סינית לבעלי מניות שאינם תושבי ישראל, גם אם ההכנסה שממנה חולק הדיווידנד הופקה בישראל.
לתשובה מאת רו"ח ומשפטן אייל סנדולחצו כאן

כל עתיד 23.10

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ כל מס