מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1495 - 03/10/2022

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

מבזק חגים

 
מאמרי מומחים
 
מע"מ - שימוש עצמי (מכירה רעיונית) בידי עוסק שקיזז תשומות במקרקעין המשמשות אותו להשכרה פטורה

לאחרונה התפרסמה טיוטת העמדות לשנת 2022. אלו מהן שייכללו ברשימת העמדות הסופית יהפכו לחלק מחיקוק מחייב, ועל הנישומים/ העוסקים הנוקטים עמדה שונה מזו המתוארת בהן (וככל שיתקיימו תנאים נוספים), להגיש לרשות המיסים דיווח על כך בטופס מיוחד ונפרד. נתייחס במאמר זה לטיוטת העמדה השנייה בתחום המע"מ, שעניינה שימוש עצמי, קרי - מכירה רעיונית של מקרקעין שבנה עוסק, ושימשו בפועל להשכרה פטורה.

למאמר מאת רו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים - שנת המס 2022

להלן מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2022.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
לוח מועדי התשלום למוסד לביטוח לאומי לשנת 2022

מועדי התשלום למוסד לביטוח לאומי לשנת 2022.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2022 - קרן פיצויים, פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד לתקופה שמיום 02.08.2022 ועד 09.08.2022 (מבצע "עלות השחר")

רשות המסים בישראל פרסמה הוראת ביצוע הבאה להסביר לציבור את הכללים שנקבעו בחוק, ואין היא באה במקום החוק. המידע המובא בהוראת ביצוע זו נועד להבהיר את תקנות הוראת השעה, את אופן ודרך הגשת התביעה, הליך בדיקת התביעה, תנאי הזכאות להגשת תביעה, ולסייע לניזוק בהגשת התביעה באופן מקוון.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות בגין נזק עקיף בעקבות מבצע "עלות השחר"

בעקבות פרסומן ברשומות של התקנות המסדירות את מתווה הפיצויים לעסקים עבור נזקים עקיפים שנגרמו להם כתוצאה ממבצע 'עלות השחר', רשות המסים פתחה את האפשרות להגשת תביעות מקוונות לפיצויים ופרסמה את ההנחיות והטפסים המקוונים להגשת התביעה. מתווה הפיצויים, שאושר על ידי ועדת הכספים, כולל מסלול שכר עבודה ומסלול אדום ליישובי הספר.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
בית המשפט פסק גמול ושכר טרחה בתביעה ייצוגית נגד רשות המסים שנדחתה - פס"ד עודד כהנא

גמול ושכר טרחה נפסקו בתביעה ייצוגית נגד רשות המסים שנדחתה בשל חדילה, ועניינה נקיטה שלא כדין של הליכי גבייה מנהליים. נקבע כי משהסכומים משולמים מכספי ציבור, יש לאזן בין הרצון לתמרץ הגשת תובענות ייצוגיות ראויות, לבין האינטרס הציבורי המצדיק הערכת שיעורם הסביר של תשלומים המשולמים מקופת הציבור.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק) (תיקון), התשפ"ב-2022

פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק) (תיקון) התשפ"ב - 2022

לתקנות מס הכנסה - לחץ כאן
 
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"ג-2022

פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים ) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"ג-2022

לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים- לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מיסוי העברת פעילות מיחיד לחברה בע"מ של רופא שיניים

העברת פעילות של יחיד נותן שירותים, דוגמת רופא שיניים, ממסגרת ארגונית של "עוסק עצמאי" לחברה בע"מ בבעלותו המלאה של היחיד טומנת בחובה, ככלל, אירוע מס הוני של "מכירה" כמשמעותה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

לתשובה מאת עו"ד אוהד שילה - לחץ כאן
 
ניכוי ממס שבח שווי עצים/ עלות עצים במכירת קרקע שעליה עצי פרי לשימוש פרטי

ניתן לבקש להתיר בניכוי במסגרת השומה העצמית את עלויות העץ, וזאת בהתאם לסעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין. בהתאם לכך יותרו בניכוי הוצאות שהוצאו בקשר להשבחת הנכס ובהתאם לסעיף 39 לחוק. כך למשל תותר בניכוי הוצאת רכישת העץ ושתילתו, אך לא תותר בניכוי הוצאת גידולו של העץ, שכן זוהי הוצאה שוטפת המותרת לכאורה בניכוי לפי הפקודה

לתשובה מאת עו"ד חיה זילברברג - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
יום עיון מנהלות לשכה
תפקידה של מנהלת הלשכה בישראל ובכל העולם - הוא קריטי להצלחת החברה. צומת קבלת החלטות, צומת סבוכה של ניסיונות להשפיע על יומן המנכ"ל ומנהלי החברה, רצונות הפוכים של מחלקות שונות ובקשות של ספקים ושל לקוחות. כל אלו הופכים את עבודתה של מנהלת הלשכה ומנהלת המשרד- למורכבת יותר ומסובכת יותר. בנוסף, ערוצי התקשורת הרבים שבהם היא פועלת, דורשים ממנה להיות אקרובטית, נערת גומי, איש ברזל ומאלף אריות - בכל רגע נתון במשרד. לרגל סיום שנת 2022 החלטנו לשפר את יכולות של פקידות בכירות, מזכירות ותיקות, מנהלות לשכה. רצינו לדבר איתן על מה שהיה בשנת 2022 ועל הצפוי בשנת 2023 - לחדש, לרענן, לגוון את הידע המקצועי ולשפר את היכולות הנדרשות לעבודתן. ואת זה נעשה ביום עיון מרוכז שמיועד כולו למטרה זאת.
 
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2022
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות הליכי שומה
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית