מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1490 - 12/09/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1490 12/09/2022
מאמרי מומחים
הטענה כי יועץ המס אחראי לליקויים בדיווח אינה פוטרת את הנישום מאחריות פלילית - פסק דין placeholder
נישום אשר בדיווחיו לרשויות המס נמצאו ליקויים רבים ומגוונים אשר הביאו להשמטת הכנסות מדוחות המס, הורשע בפלילים על אף טענתו כי מקורם של הליקויים בשגגה ובטעויות של יועץ המס שלו.
למאמר מאת עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברגלחצו כאן
פסקי דין
placeholder בעלי קרקע שמכרו חלקים ממנה לרוכשים ישלמו מע"מ בשל עסקת אקראי - פס"ד יעקבי
בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת מנהל מע"מ וקבע כי בעלי קרקע שמכרו חלקים במקרקעין במסגרת קבוצת רכישה, חייבים במס בשל עסקת אקראי. נקבע כי הסכם השיתוף והסכמי המכירה מלמדים כי הקבוצה התארגנה לצורך בנייה על הקרקע וקבלת נכס בנוי. הרווח ממכירת המקרקעין נוצר כתוצאה ממכירת דירות, ולא ממכירת חלקים בלתי מסוימים במקרקעין.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
משיכת כספים מקופת גמל הונית שהופקדו בה כספים לפני שנת 2008 placeholder
כידוע, בינואר 2008 נחקק תיקון 3 לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל) ובוטלו קופות הגמל לתגמולים (קופות גמל הוניות). כלומר מאותו מועד כל הפקדה לקופת גמל היא הפקדה לקצבה, ואין הפקדות להון. יחיד שמושך כספים בקופת גמל לחיסכון שהופקדו עד תום שנת 2007, יהא פטור ממס על משיכת כל הכספים, לרבות הריבית והרווחים, אם הכספים נמשכים בהתאם לכללי המשיכה המפורטים להלן.
לתשובה מאת יועץ מס צורי כנזילחצו כאן
placeholder היבטי מע"מ והחוק לצמצום השימוש במזומן ברישום הכנסות בעסק למחזור בקבוקים שנרכשים מאנשים פרטיים
ניתן להעלות טענה כי על מכירת בקבוקים למחזור יחולו הוראות סעיף 5(א) לחוק מע"מ, כך שהחיוב יחול רק על ההפרש בין מחיר הרכישה ומחיר המכירה.
לתשובה מאת עו"ד קרן מרציאנו ועו"ד אורי גולדמןלחצו כאן

כל מס 12.9

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ כל מס