מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1482 - 15/08/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1482 15/08/2022
מאמרי מומחים
פעולות גיבוש עובדים היבטי מ"ה ב"לוהשלכות מס ערך מוסף placeholder
לאחר הפסיקה בשנת 2014 בעניין דה נשון טרפיק בע"מ שעסקה בסוגית החבות לזקוף שווי לעניין ביטוח לאומי על פעילות גיבוש לעובדים, ובעקבות מכתבה של הגב' מירי סביון משנת 2018, שהסביר מהי עמדת מס הכנסה לגבי פעילות גיבוש, נותר לדון בשאלה מה תהיה עמדת מע"מ בנושא. לשם הדיון נסקור את פס"ד דה נשון וחידושיו, לאחר מכן נבדוק מהי עמדת מס הכנסה, ולסיום נבחן את חוק מע"מ ואת עמדת מע"מ וננסה ללמוד האם מע"מ אמור לאמץ את...
למאמר מאת רו"ח שלמה הררילחצו כאן
חוזרים
placeholder שר האוצר פרסם טיוטת תקנות לפיצוי עסקים בדרום בגין אובדן ימי עבודה ב"עלות השחר"
שר האוצר, אביגדור ליברמן, פרסם להערות הציבור טיוטת תקנות המסדירות את מתן הפיצויים לעסקים בדרום בגין תשלום שכר לעובדים שנעדרו במהלך מבצע עלות השחר, בתקופה שמה-2 עד ה-8 באוגוסט. התקנות יובאו בהמשך לאישור ועדת הכספים
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
מסלול ירוק למייצגים ולעוסקים - מבצע "עלות השחר" placeholder
בשל אירועי מבצע "עלות השחר" והטלת מגבלות ביטחוניות על אזורים מסוימים בדרום הארץ, פרסמה רשות המסים אפשרות להגשת בקשות לביטול קנסות, ריבית והפרשי הצמדה בגין דיווחים חודשיים ותשלום מע"מ שהוגשו באיחור על ידי המייצג או העוסק בתקופת הדיווח החלה באוגוסט 2022.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder המחוזי: עניינו של מקובל שהורשע בעבירות בגין העלמת הכנסות בסכום של למעלה משני מיליון ש"ח אינו נופל בתחום האפור, והכספים שהעביר לרשותו אינם יכולים...
בקשה שנייה להורות על קיום משפט חוזר. המבקש הורשע בעבירות בגין העלמת הכנסות בסכום של למעלה משני מיליון ש"ח, שקיבל בעבור מתן ייעוץ בתחום הקבלה והנומרולוגיה, מתן ברכות, מכירת קמעות ומזוזות. לטענת המבקש, בעת הרשעתו שררה אי-בהירות כיצד יש להתייחס למתנות ולתרומות המוענקות למקובל. הבקשה נדחתה. נקבע כי טענות המבקש, רובן ככולן, נדונו ונדחו בהחלטה בבקשה הקודמת. בית המשפט המחוזי קבע כי עניינו של המבקש אינו...
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
סעיף 9ד' לפקודה – סוגיית הקלות מס על דמי שכירות שמקבלים נישומים בגיל פרישה מנכס באמצעות חברה משפחתית placeholder
לפי חוזר 6/2004 – סעיף 9ד לפקודה אינו מאפשר ליחיד לזכות ב"הקלה אישית" במקום שבו השימוש העסקי בנכס היה באמצעות חברה משפחתית (על אף שהכנסותיה יוחסו ליחיד), ואין נפקא מינה אם בעת השכרת הנכס, הלה נמצא בבעלות היחיד ולא בבעלות החברה המשפחתית.
לתשובה מאת עו"ד אוהד שילהלחצו כאן
placeholder תמ"א 38 – שירותי בנייה, מכירת דירות, סוגיות מע"מ, מס רכישה ומס שבח בהליכי פינוי בינוי
סעיף 31ב לחוק מע"מ קובע כי על עסקאות תמ"א, אם חיזוק ואם הריסה ובנייה, חל מע"מ בשיעור אפס. קרי, היזם מוציא חשבונית לדיירים בגין שירותי הבנייה, לפי שווי העסקה, ובה קבוע מע"מ בשיעור אפס. יצוין כי ההוראה בדבר מע"מ בשיעור אפס חלה רק על שווי עלויות הבנייה הפטור ממס בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין. היזם חייב במס רכישה בגין רכישת זכויות הבנייה הבלתי ממומשות של הדיירים, הן מכוח תמ"א והן מכוח תב"ע – בין...
לתשובה מאת עו"ד רו"ח מאורי עמפלי ועו"ד דנה הלרלחצו כאן

כל מס 15.8

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ כל מס