מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1481 - 11/08/2022

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 11.8

 
מאמרי מומחים
 
עניין ירון מאיר כמקרה בוחן להתנהלותה הערכית והמקצועית הכושלת של רשות המסים

במסגרת פסק הדין התברר אט אט כי פקיד השומה עשה הכול כדי להכשיר יש מאין את השומות שהוציא למערער באותו עניין, תוך חציית קווים אדומים הן במישור המנהלי והן במישור המקצועי. המאכזב הוא שמערכת הבלמים שהייתה אמורה לווסת את קטר השומה במדרון החלקלק, הן ברמת פקיד השומה, הן ברמת הרפרנט המשפטי והן בפרקליטות, לא פעלה במקרה זה, כך שהנישום נאלץ לשלם מאות אלפי שקלים שכר טרחה כדי שהערעור שלו יתקבל במלואו על ידי בית המשפט המחוזי.

למאמר מאת עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
מיסוי מכירת דירת מגורים שנרכשה במסגרת חילוף זכויות במקרקעין - החלטת מיסוי שלא בהסכם

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי שלא בהסכם בה נדונה בקשתו של בעל זכויות בדירת מגורים א' שזכויותיו בה נמכרו בשנת 2006. בשנת 2007 רכש זכויות בדירת מגורים ב'. במסגרת מיסוי מכירת ורכישת הדירות הצהיר כי רכש את דירה ב' כ"דירת מגורים חלופית" לדירה א'. בהתאם להוראות פרק חמישי 3 לחוק מיסוי הוענק לו פטור חלקי ממס שבח על דירה א' מכוח סעיף 49יב לחוק ופטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירה ב' מכוח סעיף 49יז לחוק. כעת הוא מעוניין למכור את דירה ב'. בקשתו לקבל את אישור רשות המסים כי במכירת דירה ב' יהיה זכאי לחישוב מס שבח "חישוב לינארי מוטב" ולאשר בנוסף כי במכירת דירה ב' יהיה זכאי לחישוב מס השבח בדרך של פריסה. רשות המסים החליטה שלא להחיל את החישוב הלינארי המוטב על מכירת דירה ב'. בהחלטתה ציינה רשות המסים כי נישום שביצע חילוף של דירות מגורים ובחר ליהנות מהטבות המס מכוח פרק חמישי 3 לחוק אינו זכאי למכור את הדירה החלופית בפטור ממס שבח, מלא או חלקי, ולכן בהתאם ללשון ולתכלית הוראת סעיף 49טז לחוק אינו זכאי לחישוב לינארי מוטב. לגבי הפריסה ציינה רשות המסים כי פריסת המס הקבועה בסעיף 48א(ה) לחוק אינה מנגנון למתן פטור או הטבה במס, במובן בו עוסק סעיף 49טז לחוק. לפיכך, נקבע כי במכירת דירה ב' ניתן לבקש את חישוב המס בדרך של פריסה מכוח הוראות סעיף 48א(ה) לחוק. זאת תוך התחשבות בנתוני המוכר וכפוף לתנאי הסעיף. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
העברת דירות לנאמנות - החלטת מיסוי בהסכם

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם בה נדונה בקשתם של בני זוג שבבעלותם דירות מגורים בישראל המשמשות אותם ואת בני משפחתם. הם מעוניינים להעביר את רישום הבעלות בדירות על שם עורך דין ישראלי אשר ישמש נאמן, וינהל את הדירות לטובתם של בני הזוג ויחזיק בהן עבורם (להלן: "הנאמן" או "הנאמנות"). בני הזוג מבקשים לאשר כי העברת הדירות לידי הנאמן לא תהיה חייבת במס לפי חוק מיסוי מקרקעין וכן לאשר כי לאחר אריכות ימיהם של בני הזוג, העברת הדירות ליורשים החוקיים של בני הזוג לא תהווה "מכירה" לפי החוק. בהחלטת רשות המסים נקבעו בין היתר התנאים והמגבלות כי הקניית הדירות לנאמנות על ידי בני הזוג (כיוצרים) ועבורם (כנהנים), לא תיצור אירוע מס חייב, בהתאם להוראות החוק. הבעלים המהותי של הדירות היו ונותרו בני הזוג, גם לאחר רישום הבעלות של הדירות על שם הנאמן שישמש שלוח/ מיופה כוח בלבד, ומי שמוציא לפועל את רצון בני הזוג כנהנים, כמפורט בחלק העובדתי לעיל, מבלי שניתן לו כל שיקול דעת בעניין. הקניית הדירות לנאמן תדווח למנהל מיסוי מקרקעין בהתאם להוראות החוק. כמו כן מכירת זכויות במקרקעין, אשר הוקנו לנאמן בימי חייהם של בני הזוג, תיחשב מכירה על ידי בני הזוג. יום ושווי הרכישה שיחולו במכירה יהיו אלו שהיו נקבעים אילו מכרו בני הזוג את הזכויות במקרקעין בעצמם. כמו כן, מכירת הזכויות כאמור חייבת בדיווח בהתאם להוראות סעיף 73 לחוק. בהורשת הדירות ממי מבני הזוג (או שניהם) ליורשיהם במסגרת צוואה או ירושה על פי דין, יחולו הוראות סעיף 4 לחוק. החלטת המיסוי דנה בהיבטי מיסוי מקרקעין בלבד ואין באמור בה כדי לפגוע בסמכויותיו של פקיד השומה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
המחוזי: המחוקק עיצב הסדרים מיטיבים לענף הדיוטי פרי, לרבות חיוב במס בשיעור אפס - פס"ד הגשמה קוסמי ניהול פרויקטים

בית המשפט המחוזי דחה את עמדת מנהל מע"מ ולפיה עסקאות השירות מול היצרנים הזרים שעורכת חברת ריצ'רדסון, חייבות במע"מ. נקבע כי המחוקק קבע הסדרים מיטיבים לענף הדיוטי פרי, לרבות חיוב במס בשיעור אפס, וזאת כדי לעודד קניית מוצרים בישראל ולא בעת שהיית הנוסעים בחו"ל. קבלת עמדת המנהל תפגע בעידוד האמור, ללא עיגון בנוסח החוק.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
פטור ממס על פיצויי פיטורין בפרישה חלקית

בחוזר מס הכנסה 21/2004 הביעה רשות המיסים את עמדתה וקבעה כי במקרה כאמור לא מדובר בפרישה מוחלטת ממקום העבודה, שהרי יחסי עובד ומעביד לא נותקו באופן מוחלט. לאור האמור, פרישה חלקית אינה מזכה בקבלת פטור ממס על המענק והסעיף יחול רק במקרה שבו נעשתה פרישה מוחלטת וסופית מהמעביד, שמשמעה ניתוק מוחלט של יחסי עובד ומעביד.

לתשובה מאת רו"ח רן כמון - לחץ כאן
 
חברה שמקבלת מחברה אחרת עמלה חד פעמית - התנאים לבחינת היותה חברת ארנק

נשאלנו האם העמלה החד פעמית שקיבלה החברה לידיה אינה נחשבת הכנסה של "חברת ארנק" שחלות עליה הוראות סעיף 62א לפקודה, וזאת מפאת תנאי משך השירות (30 חודשים מתוך ארבע שנים) שהוא אחד מתנאי החזקה הקבועה בסעיף 62א(א)(3) לפקודה ועליה נעמוד להלן. נציין כי מלבד בדיקת תנאי החזקה ותחולתם, כדי להכריע אם הכנסה מסוימת נכנסת בד' אמות של סעיף 62א לפקודה (שהוא הסעיף המטפל ב"חברת ארנק"), יש לבחון את התקיימותם של יתר תנאי הסעיף הרלוונטיים.

לתשובה מאת עו"ד אוהד שילה - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
יום עיון - חידושים ועדכונים במיסוי עובדים בפרישה
יום העיון מוקדש כולו לשינויים המהותיים על פי ההוראות החדשות של רשות המסים במיסוי פרישת עובדים בכל הנוגע לאפשרויות פריסת הכנסות המשתלמות בפרישה ובפטירה, סוגי הכנסות בפריסה לאחור ופריסה לפנים סקירת ההסדר החדש שגובש בין רשות המסים לבין ארגון גמלאי צה"ל, בנוגע לסוגיית שיטת היוון קצבאות פורשי צה"ל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
כמדי שנה אנו מזמינים אתכם, לקוחות יקרים, לכנס המיסים השנתי, לסיכום ולהיערכות נכונה לקראת תום שנת המס. בכנס תשמעו הרצאות מקצועיות ממיטב המומחים הבכירים במשק בתחומי מס הכנסה וביטוח לאומי, תקבלו עדכונים וחידושים חשובים, עדכוני פסיקה תקדימית שניתנו השנה והשפעתה על ההיערכות הנכונה לסוף שנת המס, וטיפים לחיסכון במס. יפתח את הכנס אורח הכבוד שי באב"ד
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
יום עיון מנהלות לשכה
תפקידה של מנהלת הלשכה בישראל ובכל העולם - הוא קריטי להצלחת החברה. צומת קבלת החלטות, צומת סבוכה של ניסיונות להשפיע על יומן המנכ"ל ומנהלי החברה, רצונות הפוכים של מחלקות שונות ובקשות של ספקים ושל לקוחות. כל אלו הופכים את עבודתה של מנהלת הלשכה ומנהלת המשרד- למורכבת יותר ומסובכת יותר. בנוסף, ערוצי התקשורת הרבים שבהם היא פועלת, דורשים ממנה להיות אקרובטית, נערת גומי, איש ברזל ומאלף אריות - בכל רגע נתון במשרד. לרגל סיום שנת 2022 החלטנו לשפר את יכולות של פקידות בכירות, מזכירות ותיקות, מנהלות לשכה. רצינו לדבר איתן על מה שהיה בשנת 2022 ועל הצפוי בשנת 2023 - לחדש, לרענן, לגוון את הידע המקצועי ולשפר את היכולות הנדרשות לעבודתן. ואת זה נעשה ביום עיון מרוכז שמיועד כולו למטרה זאת.
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
כנס המיסים השנתי
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית