מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1481 - 11/08/2022

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 11.8

 
מאמרי מומחים
 
עניין ירון מאיר כמקרה בוחן להתנהלותה הערכית והמקצועית הכושלת של רשות המסים

במסגרת פסק הדין התברר אט אט כי פקיד השומה עשה הכול כדי להכשיר יש מאין את השומות שהוציא למערער באותו עניין, תוך חציית קווים אדומים הן במישור המנהלי והן במישור המקצועי. המאכזב הוא שמערכת הבלמים שהייתה אמורה לווסת את קטר השומה במדרון החלקלק, הן ברמת פקיד השומה, הן ברמת הרפרנט המשפטי והן בפרקליטות, לא פעלה במקרה זה, כך שהנישום נאלץ לשלם מאות אלפי שקלים שכר טרחה כדי שהערעור שלו יתקבל במלואו על ידי בית המשפט המחוזי.

למאמר מאת עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
מיסוי מכירת דירת מגורים שנרכשה במסגרת חילוף זכויות במקרקעין - החלטת מיסוי שלא בהסכם

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי שלא בהסכם בה נדונה בקשתו של בעל זכויות בדירת מגורים א' שזכויותיו בה נמכרו בשנת 2006. בשנת 2007 רכש זכויות בדירת מגורים ב'. במסגרת מיסוי מכירת ורכישת הדירות הצהיר כי רכש את דירה ב' כ"דירת מגורים חלופית" לדירה א'. בהתאם להוראות פרק חמישי 3 לחוק מיסוי הוענק לו פטור חלקי ממס שבח על דירה א' מכוח סעיף 49יב לחוק ופטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירה ב' מכוח סעיף 49יז לחוק. כעת הוא מעוניין למכור את דירה ב'. בקשתו לקבל את אישור רשות המסים כי במכירת דירה ב' יהיה זכאי לחישוב מס שבח "חישוב לינארי מוטב" ולאשר בנוסף כי במכירת דירה ב' יהיה זכאי לחישוב מס השבח בדרך של פריסה. רשות המסים החליטה שלא להחיל את החישוב הלינארי המוטב על מכירת דירה ב'. בהחלטתה ציינה רשות המסים כי נישום שביצע חילוף של דירות מגורים ובחר ליהנות מהטבות המס מכוח פרק חמישי 3 לחוק אינו זכאי למכור את הדירה החלופית בפטור ממס שבח, מלא או חלקי, ולכן בהתאם ללשון ולתכלית הוראת סעיף 49טז לחוק אינו זכאי לחישוב לינארי מוטב. לגבי הפריסה ציינה רשות המסים כי פריסת המס הקבועה בסעיף 48א(ה) לחוק אינה מנגנון למתן פטור או הטבה במס, במובן בו עוסק סעיף 49טז לחוק. לפיכך, נקבע כי במכירת דירה ב' ניתן לבקש את חישוב המס בדרך של פריסה מכוח הוראות סעיף 48א(ה) לחוק. זאת תוך התחשבות בנתוני המוכר וכפוף לתנאי הסעיף. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
העברת דירות לנאמנות - החלטת מיסוי בהסכם

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם בה נדונה בקשתם של בני זוג שבבעלותם דירות מגורים בישראל המשמשות אותם ואת בני משפחתם. הם מעוניינים להעביר את רישום הבעלות בדירות על שם עורך דין ישראלי אשר ישמש נאמן, וינהל את הדירות לטובתם של בני הזוג ויחזיק בהן עבורם (להלן: "הנאמן" או "הנאמנות"). בני הזוג מבקשים לאשר כי העברת הדירות לידי הנאמן לא תהיה חייבת במס לפי חוק מיסוי מקרקעין וכן לאשר כי לאחר אריכות ימיהם של בני הזוג, העברת הדירות ליורשים החוקיים של בני הזוג לא תהווה "מכירה" לפי החוק. בהחלטת רשות המסים נקבעו בין היתר התנאים והמגבלות כי הקניית הדירות לנאמנות על ידי בני הזוג (כיוצרים) ועבורם (כנהנים), לא תיצור אירוע מס חייב, בהתאם להוראות החוק. הבעלים המהותי של הדירות היו ונותרו בני הזוג, גם לאחר רישום הבעלות של הדירות על שם הנאמן שישמש שלוח/ מיופה כוח בלבד, ומי שמוציא לפועל את רצון בני הזוג כנהנים, כמפורט בחלק העובדתי לעיל, מבלי שניתן לו כל שיקול דעת בעניין. הקניית הדירות לנאמן תדווח למנהל מיסוי מקרקעין בהתאם להוראות החוק. כמו כן מכירת זכויות במקרקעין, אשר הוקנו לנאמן בימי חייהם של בני הזוג, תיחשב מכירה על ידי בני הזוג. יום ושווי הרכישה שיחולו במכירה יהיו אלו שהיו נקבעים אילו מכרו בני הזוג את הזכויות במקרקעין בעצמם. כמו כן, מכירת הזכויות כאמור חייבת בדיווח בהתאם להוראות סעיף 73 לחוק. בהורשת הדירות ממי מבני הזוג (או שניהם) ליורשיהם במסגרת צוואה או ירושה על פי דין, יחולו הוראות סעיף 4 לחוק. החלטת המיסוי דנה בהיבטי מיסוי מקרקעין בלבד ואין באמור בה כדי לפגוע בסמכויותיו של פקיד השומה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
המחוזי: המחוקק עיצב הסדרים מיטיבים לענף הדיוטי פרי, לרבות חיוב במס בשיעור אפס - פס"ד הגשמה קוסמי ניהול פרויקטים

בית המשפט המחוזי דחה את עמדת מנהל מע"מ ולפיה עסקאות השירות מול היצרנים הזרים שעורכת חברת ריצ'רדסון, חייבות במע"מ. נקבע כי המחוקק קבע הסדרים מיטיבים לענף הדיוטי פרי, לרבות חיוב במס בשיעור אפס, וזאת כדי לעודד קניית מוצרים בישראל ולא בעת שהיית הנוסעים בחו"ל. קבלת עמדת המנהל תפגע בעידוד האמור, ללא עיגון בנוסח החוק.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
פטור ממס על פיצויי פיטורין בפרישה חלקית

בחוזר מס הכנסה 21/2004 הביעה רשות המיסים את עמדתה וקבעה כי במקרה כאמור לא מדובר בפרישה מוחלטת ממקום העבודה, שהרי יחסי עובד ומעביד לא נותקו באופן מוחלט. לאור האמור, פרישה חלקית אינה מזכה בקבלת פטור ממס על המענק והסעיף יחול רק במקרה שבו נעשתה פרישה מוחלטת וסופית מהמעביד, שמשמעה ניתוק מוחלט של יחסי עובד ומעביד.

לתשובה מאת רו"ח רן כמון - לחץ כאן
 
חברה שמקבלת מחברה אחרת עמלה חד פעמית - התנאים לבחינת היותה חברת ארנק

נשאלנו האם העמלה החד פעמית שקיבלה החברה לידיה אינה נחשבת הכנסה של "חברת ארנק" שחלות עליה הוראות סעיף 62א לפקודה, וזאת מפאת תנאי משך השירות (30 חודשים מתוך ארבע שנים) שהוא אחד מתנאי החזקה הקבועה בסעיף 62א(א)(3) לפקודה ועליה נעמוד להלן. נציין כי מלבד בדיקת תנאי החזקה ותחולתם, כדי להכריע אם הכנסה מסוימת נכנסת בד' אמות של סעיף 62א לפקודה (שהוא הסעיף המטפל ב"חברת ארנק"), יש לבחון את התקיימותם של יתר תנאי הסעיף הרלוונטיים.

לתשובה מאת עו"ד אוהד שילה - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2022
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות הליכי שומה
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית