מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1464 - 20/06/2022

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 20.6

 
מאמרי מומחים
 
קייטנה בעבודה - האם גם מס הכנסה משתתף?

לאור המצב, בשנים האחרונות גוברת התופעה שלפיה החברות המעסיקות עצמן מצאו פתרון לילדי העובדים - קייטנה הפועלת במתחם העבודה במשך כל חופשת הקיץ. קייטנה כזו מונעת את היעדרות העובד ממקום העבודה לתקופה ממושכת בחופשת הקיץ, ומהווה מעין "אינטרס משותף" של המעסיק ושל עובדיו. אלא שכאן עולה נושא המס, אשר עלול להגדיל את הוצאות המעסיק על קייטנה שכזו באופן דרמטי. זאת, מאחר שאם מדובר בהטבה לעובד החייבת במס, על המעסיק יהיה לזקוף שווי בשכר העובד בגין עלות הקייטנה ולגלם שווי זה לצורך מס (שהרי מדובר בהטבה נטו לעובד), גילום שעלול להיות בשיעור שיביא את ההוצאה הסופית של המעסיק לכפולה כמעט. נראה שהפתרון לנושא מצוי בפקודת מס הכנסה עצמה ובפסיקת בתי המשפט בסוגיית ההטבות לעובדים.

למאמר מאת רו"ח (עו"ד) אריאל דרייפוס - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
אופציית מכר בעסקאות B.O.T - החלטת מיסוי בהסכם

פורסמה החלטת מיסוי שבהסכם הדנה בבקשתה של חברה שהחכירה מבנים למטרת מימון שיפוץ תכנון הקמה ותפעול לחברה שזכתה בפרוייקט. בין שתי החברות נתגלע סכסוך כספי הנוגע לאופן ביצוע הפרויקט. כחלק מהסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים נקבע כי על המחכירה לבחור בין שתי חלופות, תשלום פיצוי כספי או המרת הפיצוי הכספי בתקופת זיכיון נוספת , אשר תחילתה במועד סיום תקופת הזיכיון. החברה המחכירה ביקשה לאשר כי במועד החתימה על הסכם הפשרה החלופה של אופציית המחכירה (אופציית מכר) לא תחשב כמכירה של זכות במקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין .

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה: טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח -פס"ד דהן

נדחה ערר שבו טענו מוכרות נכס כי הסתמכו על אישור מס שגוי ומשכך אין לתקן את שומת מס השבח כך שתהיה גבוהה יותר באופן משמעותי. נקבע כי אם סברו העוררות שקיימת אי בהירות באשר לרישום בספר השדה, יכלו הן, כפי שעשה בסופו של דבר המנהל, לפנות מיוזמתן ללשכת המקרקעין לשם קבלת שטר המכר.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
חברה הרוכשת נכס בקבוצת רכישה שיזמה, חייבת במס רכישה כמו כל שאר חברי הקבוצה - פס"ד א.מ שטרן תשתיות

בית המשפט המחוזי דחה טענת חברה שארגנה קבוצת רכישה ורכשה "מעצמה" נכס כי יש לחייבה במס רכישה בשיעור נמוך יותר משאר חברי הקבוצה. נקבע כי עיקר התכלית בחוק הייתה למסות רוכשי נכסים במסגרת קבוצת רכישה בהתאם לשווי הנכס הבנוי שהם רואים לנגד עיניהם, ומבחינה זו, אין הצדקה להחריג רכישה על ידי הגורם המארגן עצמו.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
קיזוז הפסד מניירות ערך של שני בני זוג כנגד רווח הון של אחד מהם

במקרה המתואר בשאלה רווח ההון או הפסד ההון הוא הכנסה שאינה מיגיעה אישית ולכן הוא יצורף להכנסת בן הזוג שלו הכנסה גבוהה יותר מיגיעה אישית. אם כתוצאה מכך הרווח וההפסד נמצאים שניהם אצל אותו בן זוג, ניתן לקזז. אם הייחוס יהיה שונה, יהיה צורך להסדיר את הנושא מול פקיד השומה. כיום אין מגבלה על קיזוז הפסד הון וניתן להעבירו לשנים הבאות ללא הגבלה עד שנוצר רווח שממנו ניתן לקזז את ההפסד.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס - לחץ כאן
 
החזר מס שבח ופריסת שבח והתיישנות

אין כל מניעה לבצע פריסות שבח בגין מספר מכירות כל עוד עומדים בכללים. כאשר ישנן כמה עסקאות מכר שהניבו שבח, כל שכבה של שבח שמיוחסת לשנה מסוימת מגדילה את היקף ההכנסות ומן הסתם מפחיתה את יתרת נקודות הזיכוי והזיכויים הקיימים וכך מפחיתה את יתרונות הפריסה. התיישנות לעניין מס שבח: סעיף 85 לחוק קובע כי ניתן לתקן שומה תוך ארבע שנים מיום שאושרה כשומה עצמית או מיום שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה כאשר מתקיימת אחת החלופות: התגלו עובדות חדשות, נמסרה הצהרה בלתי נכונה או נתגלתה טעות בשומה.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח שלומי טבח - לחץ כאן
 
החלפת נציג לעניין מע"מ עבור חברה בחו"ל

החלפת נציג במע"מ אינה מהלך שניתן לבצע באופן חד צדדי, ורשויות מע"מ דורשות מינוי של נציג אחר כתנאי למחיקת רישומו של הנציג הקודם. כלומר, לשאלתך, לאחר שתתמנה לנציג של חברה זרה בישראל לעניין סעיף 60 לחוק מע"מ, לא תוכל להתפטר בהמשך מתפקידך כנציג ולמחוק את רישומך במרשמי מע"מ מבלי שתדאג לנציג חלופי, שרשויות מע"מ אישרו אותו באופן מפורש וביצעו את ההחלפה במערכותיהם.

לתשובה מאת רו"ח (משפטן) גל גרינברג - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
סדרת הרצאות לפורום העשרה פנסיונית
קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים, קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, חסכונות והשקעות בתקופה של העלאות ריבית וחוסר וודאות, ניהול ההון האישי - כיצד גם בזמנים קשים אנשים מתעשרים?
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
"המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות על "המגזר השלישי" בהיבט המיסויי, חובות הדיווח המקוון ומתן אישור לניהול תקין.
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
יום עיון מנהלות לשכה
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים , המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת – ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. להצלחה של מנהלת הלשכה יש חיבור ישיר לעמידה ביעדים, בנהלים ובדרישות הדירקטוריון ובוודאי להצלחת הארגון. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות – מהמתקדמים ביותר הקיימים כיום: נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
 
Excel ביניים אחה"צ ב-ZOOM
קורס של 4 מפגשי אחה"צ ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ / ספטמבר
 
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
 
זכויות העובדים במהלך חגים, חופשה, ומחלה
מיועד ל: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
קורס דיני עבודה
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית