מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1462 - 13/06/2022

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 13.6

 
מאמרי מומחים
 
תביעה לדמי לידה בלא כל ראיות ליחסי עובד ומעסיק - נדחתה

ביום 23/5/2022 דחה בית הדין האזורי לעבודה את תביעתה של הגברת הדר (להלן: "המבוטחת") לתשלום דמי לידה בשל עבודתה קודם לכן בעסק שבבעלות אחיה ואביה, תוך שהוא קובע כי לא הוכחו יחסי עובד ומעסיק.

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
תיקון דוחות 2017 עקב אי עמידה בתנאי ממוצע הכנסות לפי הוראת השעה בנושא חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי

לשכת רואי חשבון פרסמה הודעה המעדכנת כי , בימים אלה נשלחים מכתבים לתיקון דוחות שנתיים לבעלי מניות עקב אי עמידה בתנאי ממוצע הכנסות בהתאם להוראת השעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי בשנת 2017. המכתבים נשלחים על ידי היחידה הארצית לשומה בהתכתבות לבעלי מניות אשר קיבלו בשנת 2017 דיבידנד מוטב שחולק על פי הוראת השעה לעניין סעיפים 125ב(2)ו-(3) ו - 121ב לפקודת מס הכנסה. יובהר כי תיקון השומה העצמית וחבות המס תחול רק על ההפרש בין ממוצע ההכנסות לבין ההכנסות בשנת הבדיקה. להודעת לשכת רואי חשבון - לחצו כאן

לחוזר לשכת רואי חשבון - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחתה תביעת בז"ן נגד המל"ל: התביעה התיישנה ואף לא הוכח כי שולמו דמי ביטוח ביתר -פס"ד בתי זקוק לנפט בע"מ

בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעת בז"ן להשבת דמי ביטוח שהוגשה כ-21 שנים לאחר סוף התקופה שבמחלוקת. נקבע כי התביעה התיישנה ולבז"ן הייתה קיימת עילת תביעה לכל המאוחר בשנת 2003. בקשתה של בז"ן לקבל החזרים נזנחה על ידה, מאחר שלא הייתה מוכנה להשלים את התיקונים והנתונים שביקש ממנה המוסד לביטוח לאומי.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 100), התשפ"ב- 2022

פורסמה ברשומות הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 100), התשפ"ב-2022 במסגרת מוצעים מספר תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין, בפקודת מס הכנסה ובחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990. בין עיקרי התיקונים המוצעים : הכללת "דירת מעטפת" – דירה שבנייתה טרם נסתיימה בבניין המיועד למגורים המיועדת לשַמש למגורים במסגרת הגדרת המונח "דירת מגורים" שבסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, כך שרכישת דירה כאמור תחויב במס רכישה כדירת מגורים (סעיף 1(1) להצעת החוק. קיצור תקופת שחלוף דירת מגורים לעניין שיעורי מס הרכישה החָלים לגבי דירת מגורים יחידה וקיצור תקופת שחלוף דירת מגורים הפטורה ממס שבח במכירת דירה יחידה, וזאת לגבי דירת מגורים שתירכש ביום התחולה - (יום התחולה מוגדר בהצעת החוק כיום בו פורסמה הצעת החוק ברשומות) או לאחריו כתחליף לדירה הנמכרת שלגביה חלה החזקה שלפי סעיף 49ג(1) לחוק (סעיפים 4 ו-8(ד) להצעת החוק. עדכון מדרגות מס רכישה לדירה יחידה; ביטול החישוב הלינארי במכירה לתושב חוץ וביטול הפטור ממס שבח לתושב חוץ במכירת דירת מגורים בתנאים מסויימים ; בפקודת מס הכנסה סעיף 121ב "מס יסף " – מוצע שמס זה ייגבה במסגרת שומת מיסוי מקרקעין ויוטל על כלל ההכנסות משבח מקרקעין, לרבות ממכירת דירת מגורים, ובלבד שההכנסה אינה פטורה ממס שבח ; קיצור תחולת הפטור ממס בחוק מס הכנסה פטור מהכנסה מהשכרת דירת מגורים;קביעת הוראת-שעה לגבי מכירת זכות במקרקעין המיועדים לבנייה למגורים של 15 דירות לפחות – שיום רכישתה אירע לפני 7.11.2021 – בידי יחיד

להצעת החוק - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
חבות המס ומועד דיווח המס במתן אופציות לנותן שירותים בחברה פרטית

ככל שנותן השירותים אינו עונה על הגדרת "עובד" לפי סעיף 102, הענקת האופציה היא בהתאם להוראות סעיף 3(ט). העיקרון המנחה לעיתוי אירוע המס נקבע בבית המשפט העליון בהלכת דר, מבחינת החברה: בעת הענקת אופציות על החברה לרשום הוצאה חשבונאית, אשר אינה מותרת בניכוי אלא אם מתקיימות הוראות סעיף 102 או הנחיית מס הכנסה לעניין ניכוי הוצאות בגין הענקת אופציות לפי סעיף 3(ט).

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ' - לחץ כאן
 
תיקון דוחות ניכויים לחברה שחויבה בשומת מס בהסכם בגין אי תשלום היטל עובדים זרים וניכוי מס במקור

יובהר כי הגשת דוחות מתוקנים תביא לפתיחת השומות ולמרוץ מועדים מחודש מבחינת פקיד השומה, ואיננו בטוחים כי הדבר יקנה יתרון לחברה או ייטיב עמה לאור שאלות ההמשך שנשאלו, ועל כן לא נוסיף דבר. נוסיף רק כי במסגרת הליך שומה רשאי פקיד השומה לבחון את דוחותיה, הכנסותיה והוצאותיה, ולקבוע לגביהם - כולם או חלקם - כי לא היו בייצור הכנסה וכי לא היו מותרים בניכוי וכיו"ב.

לתשובה מאת עו"ד גיא רוטמן - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
סדרת הרצאות לפורום העשרה פנסיונית
קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים, קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, חסכונות והשקעות בתקופה של העלאות ריבית וחוסר וודאות, ניהול ההון האישי - כיצד גם בזמנים קשים אנשים מתעשרים?
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
"המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות על "המגזר השלישי" בהיבט המיסויי, חובות הדיווח המקוון ומתן אישור לניהול תקין.
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
יום עיון מנהלות לשכה
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים , המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת – ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. להצלחה של מנהלת הלשכה יש חיבור ישיר לעמידה ביעדים, בנהלים ובדרישות הדירקטוריון ובוודאי להצלחת הארגון. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות – מהמתקדמים ביותר הקיימים כיום: נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
 
Excel ביניים אחה"צ ב-ZOOM
קורס של 4 מפגשי אחה"צ ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ / ספטמבר
 
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
 
זכויות העובדים במהלך חגים, חופשה, ומחלה
מיועד ל: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
קורס דיני עבודה
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית