מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1421 - 20/01/2022

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 20.1

 
מאמרי מומחים
 
הרהורים והסברים נוספים לגבי המלצות דוח הוועדה לרפורמה במיסוי בין-לאומי בכל הקשור לתושבות היחיד ולניתוק תושבות מישראל

בשנים האחרונות התכנסה ופעלה בשיתוף פעולה חסר תקדים עם הלשכות המקצועיות, הוועדה לרפורמה במיסוי בין-לאומי, אשר הוקמה על ידי רשות המיסים, במטרה לבחון דרכים להתמודדות עם אתגרי המיסוי הבין-לאומי של העת הנוכחית בשלל נושאים של מיסוי הבין-לאומי. הדרך עד להבשלת חקיקה מחייבת ארוכה (ככל הנראה לא לפני תחילת 2023) ומצריכה בין היתר לעבור את אישור מנהל רשות המיסים, גיבוש תזכיר חקיקה, דיונים בוועדת הכספים ושלוש הצבעות בכנסת.

למאמר מאת עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי; עו"ד אנה צברי - לחץ כאן
 
המלצות דחופות בקשר לתיקונים המתוכננים במס שבח ומס רכישה

ביום 13.1.2022 פורסם תזכיר החוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין אשר במסגרתו הקלות בחיובי מיסים במס רכישה וגם החמרות בחבויות המס הצפויות. בתקופת המעבר עד אישור התיקונים המוצעים בכנסת החוק מחייב, יש עדיין זמן לעשות פעולות בדחיפות אשר יחסכו מס משמעותי לרוכשי דירות, מחזיקי דירות שמעוניינים להחליפן ולבעלי קרקע אשר רוצים לבנות עליה דירות מגורים ולא לשלם מס שבח מוגדל במיוחד.

למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
חוזר מס הכנסה מספר 01/2022 - רשות המסים בנושא: האמנה המולטילטרלית ליישום אמצעים הנוגעים לאמנות מס למניעת שחיקת בסיס והסטת רווחים (להלן: "MLI" או "אמנה מולטילטרלית")

ב-7 ביוני 2017 מדינת ישראל חתמה על האמנה המולטילטרלית ליישום אמצעים הנוגעים לאמנות מס למניעת שחיקת בסיס והסטת רווחים )להלן: "MLI "או "אמנה מולטילטרלית") האמנה אושררה על יד הכנסת ביום 16 ביולי 2018 והופקדה ביום 13 בספטמבר 2018. 95 מדינות חתמו עד מועד עריכת חוזר זה על האמנה אשר מהווה מכשיר ליישום המלצות מפרויקט ה-"BEPS ,"למניעה של שחיקת בסיס המס והסטת רווחים. חוזר זה ידון בהרחבה בסעיפים הכלולים ב-MLI ויסביר כיצד האמנה המולטילטרלית תשפיע על אמנות המס הבילטרליות של ישראל. המלצות ה-BEPS שאינן באות לידי ביטוי באמנות המס אינן במוקד חוזר זה

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
מס נוסף – מס יסף על הכנסה חייבת בגין מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים – החל מ-16.1.2022

הכנסה חייבת לגבי מכירת זכות במקרקעין לעניין החבות במס נוסף תכלול את השבח רק אם שווי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים עולה על סכום של 4,911,175 ש"ח. העדכון מיום 16.1.2022 עד 14.1.2023.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
בקשה לביטול קנסות, ריבית והפרשי הצמדה בגין דיווחים חודשיים

פורסם מכתבו של מר שלמה אוחיון סמנכ"ל בכיר רשות המסים אל רו"ח חן שרייבר נשיא לשכת רואי חשבון בנושא הגשת בקשות לביטול קנסות, ריבית והפרשי הצמדה בגין דיווחים חודשיים שהוגשו באיחור על ידי המייצג בתקופת הדיווח נובמבר דצמבר 2021 עקב תחלואת הקורונה. בשל התפרצות נגיף הקורונה הוחלט על "מסלול ירוק" של ביטול קנסות ריבית והפרשי הצמדה בגין הדוחות הנ"ל.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
מקדמות דמי ביטוח לעצמאים ולבעלי הכנסות לא מעבודה

המוסד לביטוח לאומי פרסם את פירוט השינויים החלים בחישוב המקדמות ובשיעורי דמי הביטוח לעצמאים החל מ-1.1.2022.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
לוח מועדי התשלום למוסד לביטוח לאומי לשנת 2022

מועדי התשלום למוסד לביטוח לאומי לשנת 2022.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
המחוזי מתח ביקורת על היד הקפוצה של רשות המיסים במענקי קורונה לעסקים - זו זכות ולא "נדבה" - פס"ד ב.ג. בטחון הצפון

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור חברה על החלטת רשות המיסים לדחות בחלקה את בקשת החברה למענק סיוע לעסקים בשל הקורונה. נקבע כי הרשות גררה רגליים ונמנעה מלשלם לחברה את סכום המענקים אשר אינם שנויים במחלוקת. אין זו התנהלות ראויה, באשר המענקים - המגיעים לבעלי העסקים מכוח החוק, אינם בגדר "נדבה" והם כאוויר לנשימה עבורם.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
הצעות חוק
 
הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7( )דמי בידוד לעצמאים), התשפ"ב- 2022

בהצעת חוק זו מוצע לעגן בחוק מנגנון דומה שעניינו תשלום דמי בידוד לעצמאי שנעדר מעבודתו עקב שהותו או שהות ילדו בבידוד (שלא בשל היותם חולים). זאת, באמצעות החלת המנגנון שנקבע לגבי עובדים בפרק ו'1 לחוק, בשינויים המחויבים הנובעים מאופי ושיטת ההעסקה השונים של עצמאים לעומת עובדים שכירים. כך למשל, נקבע במסגרת פרק ו' האמור כי המעסיק יישא בחלק מתשלום דמי הבידוד, וכן כי לעובד יופחתו מספר ימים מתקופת המחלה הצבורה שלו. מקורות מימון אלה אינם קיימים בעבור עצמאי.

להצעת החוק - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
פעילות חברה שהקים מורה לנהיגה המספק שירותים ללקוחות שונים שאינם קשורים זה לזה אינה חברת ארנק

מדובר בפעילות של יחיד המספק שירותים ללקוחות רבים ושונים שאינם קשורים זה לזה ועל כן לא חל החריג הקבוע בסעיף 62א(א)(3) לפקודה, ואין מדובר בעיסוק שנוהג לבצע עובד עבור מעסיקו (כפי שעולה מנוסח הסעיף) ועל כן לא חל סעיף 62א לפקודה, קרי - החברה אינה חברת ארנק.

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח יובל כהן ורו"ח יהושע מיניביצקי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
סדרת הרצאות לפורום העשרה פנסיונית
קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים, קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, חסכונות והשקעות בתקופה של העלאות ריבית וחוסר וודאות, ניהול ההון האישי - כיצד גם בזמנים קשים אנשים מתעשרים?
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
"המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות על "המגזר השלישי" בהיבט המיסויי, חובות הדיווח המקוון ומתן אישור לניהול תקין.
 
יום עיון - חידושים ועדכונים במיסוי עובדים בפרישה
יום העיון מוקדש כולו לשינויים המהותיים על פי ההוראות החדשות של רשות המסים במיסוי פרישת עובדים בכל הנוגע לאפשרויות פריסת הכנסות המשתלמות בפרישה ובפטירה, סוגי הכנסות בפריסה לאחור ופריסה לפנים סקירת ההסדר החדש שגובש בין רשות המסים לבין ארגון גמלאי צה"ל, בנוגע לסוגיית שיטת היוון קצבאות פורשי צה"ל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
יום עיון מנהלות לשכה
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים , המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת – ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. להצלחה של מנהלת הלשכה יש חיבור ישיר לעמידה ביעדים, בנהלים ובדרישות הדירקטוריון ובוודאי להצלחת הארגון. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות – מהמתקדמים ביותר הקיימים כיום: נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
 
Excel ביניים אחה"צ ב-ZOOM
קורס של 4 מפגשי אחה"צ ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ / ספטמבר
 
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
 
זכויות העובדים במהלך חגים, חופשה, ומחלה
מיועד ל: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
קורס דיני עבודה
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית