מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1419 - 13/01/2022

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 13.1

 
מאמרי מומחים
 
כל פסיקת מס עדכנית מלמדת כי כל שקל המופקד בחשבון הבנק שלך חייב בתשלום מס - אלא אם ביכולתך להוכיח אחרת!

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז דחה את ערעור המס שהגיש המערער, רואה חשבון במקצועו, על שומת מס שהוצאה לו לפי מיטב השפיטה ועל ההחלטה לפסול את ספריו לנוכח אי יכולתו של המערער להוכיח באופן מדויק וממוסמך את טענותיו בדבר מקורות התקבולים שהתקבלו בחשבון הבנק שלו.

למאמר מאת עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
ארכה עד ל- 24.1.2022 למועד הדיווח והתשלום למע"מ

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החליט על מתן ארכה עד ה- 24.1.2022 לדיווח ולתשלום למע"מ עבור החודשים נובמבר דצמבר 2021. מועד זה יחול גם על מדווחים בדווח חד חודשי עבור חודש דצמבר 2021.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי העוסק בפרסום מקוון החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי בהסכם שדנה בבקשתה של חברה ישראלית העוסקת בפיתוחי "פלטפורמות טכנולוגיות" לאשר כי הכנסות החברה מלקוחותיה מהוות "הכנסה טכנולוגית", כהגדרת המונח בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון, ולאשר לחברה לצורך בדיקת תנאי "מפעל טכנולוגי מועדף" יחולו על החברה הוראות הצו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי)

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
ביהמ"ש: רכישת מניות חברה שהתקשרה בהסכם לביצוע תמ"א היא פעולה באיגוד מקרקעין החייבת במס רכישה - פס"ד סבא ונסה בע"מ

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת מנהל מיסוי מקרקעין כי יש לחייב חברה במס רכישה בשל רכישת מניות מחברות שהן איגוד מקרקעין. נקבע כי לחברות הנרכשות לא הייתה פעילות עסקית ענפה וממשית כ"קבלן בניין" ונכסים אחרים עובר לרכישת מניותיהן על ידי החברה, מלבד הפעילות של רכישת זכויות הבנייה על הגג באמצעות ההתקשרויות בהסכמי התמ"א.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
נישום ישלם מאה אלף ש"ח הוצאות למנהל מע"מ: ניכה מס מחשבוניות שהוציא לעצמו - פס"ד קליין

בית המשפט המחוזי דחה ערעור של נישום בעל חברה שטען כי החשבוניות שעל פיהן קיזז מס תשומות הוצאו כדין. נקבע כי חשבוניות המס כולן חשבוניות מזויפות, שנכתבו על ידי מי שאינו מורשה להוציאן, ואינן משקפות עסקאות אמת. יתרה מכך, המערער הוא זה שכתב את החשבוניות, תוך שימוש בחשבוניות הנשואות שם של עוסקים אחרים שהזמין בבית דפוס.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
נדחו ערעוריו של רואה חשבון והחברה שבבעלותו על ההחלטה לפסול את ספרי החברה: בצדק נפסלו - פס"ד בניטה

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש רואה חשבון על ההחלטה לפסול את ספרי חברתו בטענה כי לא כלל הכנסות מהותיות בדוחות החברה. נקבע כי לגבי מרבית הסכומים שהופקדו בחשבון הבנק של רואה החשבון ואשר נכללו בשומות שהוציא פקיד השומה, לא עלה בידי רואה החשבון להוכיח כי מקורם בהכנסות שאינן חייבות במס.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
הודעת מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (עדכון סכומים), התשפ"ב-2022

פורסמו ברשומות הסכומים הפוטרים מהגשת דוח מקוון על פי סעיף 131(ב2)(4) לפקודה. לשנת 2021: הכנסה ליחיד- 83,190 ₪ . הכנסה לזוג 166,380 ₪

להודעת מס הכנסה - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
חובת הדיווח בישראל של נאמן תושב ישראל שהנאמנות מורכבת ממנו ומאחיו תושב חוץ

הכללים הפשוטים הם שנאמן שיש לו הכנסה או נכס בישראל – מחויב בדיווח. אין זה משנה אם הנאמן הוא תושב ישראל או תושב חוץ. כך מחויב בדיווח גם נאמן בנאמנות נהנה תושב ישראל, שהיא נאמנות קרובים, ונאמן בנאמנות תושבי ישראל.

לתשובה מאת ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ' - לחץ כאן
 
ביטול מעמד "בניין מאושר להשכרה" לבניין שלא עמד בשנה השישית במגבלת ממוצע ההכנסות מדמי השכירות

בהתאם לנוהלי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, אם בשנה מסוימת במהלך תקופת ההטבות שלאחר חמש שנות ההשכרה הראשונות, הבניין לא יעמוד במגבלת דמי השכירות לבניין, יבוטל מעמדו של הבניין כ"בניין מאושר להשכרה" ומאותה שנת מס ואילך ויהא על בעליו להשיב את כל הטבות המס שתבע (מאותה שנת מס ואילך).

לתשובה מאת רו"ח יוסי ירון - לחץ כאן
 
מיסוי הכנסות מהשכרת מקרקעין בבלגיה על פי האמנה למניעת כפל מס ועל פי הדין הפנימי בבלגיה

הוראות האמנה בין ממלכת בלגיה ובין מדינת ישראל בדבר מניעת מסי-כפל לגבי מסים על הכנסה והון קובעות בנוגע להכנסות מהשכרת מקרקעין כי בגין הכנסות אלו אפשר להטיל מס בבלגיה. משמע, הוראות האמנה אכן מקנות לבלגיה זכות מיסוי בנוגע להכנסות השכירות הנצמחות מנכסי מקרקעין המצויים בשטחה, אולם אינן קובעות לבלגיה זכות מיסוי בלעדית בגין הכנסות אלו, ומשכך הכנסות אלו עשויות לחוב במס גם בישראל, בהתאם לדינה הפנימי.

לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) אופיר לוי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
יום עיון מנהלות לשכה
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים , המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת – ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. להצלחה של מנהלת הלשכה יש חיבור ישיר לעמידה ביעדים, בנהלים ובדרישות הדירקטוריון ובוודאי להצלחת הארגון. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות – מהמתקדמים ביותר הקיימים כיום: נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
 
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
 
Excel ביניים אחה"צ ב-ZOOM
קורס של 4 מפגשי אחה"צ ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ / ספטמבר
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
 
זכויות העובדים במהלך חגים, חופשה, ומחלה
מיועד ל: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
קורס דיני עבודה
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
יום עיון - חידושים ועדכונים במיסוי עובדים בפרישה
יום העיון מוקדש כולו לשינויים המהותיים על פי ההוראות החדשות של רשות המסים במיסוי פרישת עובדים בכל הנוגע לאפשרויות פריסת הכנסות המשתלמות בפרישה ובפטירה, סוגי הכנסות בפריסה לאחור ופריסה לפנים סקירת ההסדר החדש שגובש בין רשות המסים לבין ארגון גמלאי צה"ל, בנוגע לסוגיית שיטת היוון קצבאות פורשי צה"ל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות הליכי שומה
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית