מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1419 - 13/01/2022

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 13.1

 
מאמרי מומחים
 
כל פסיקת מס עדכנית מלמדת כי כל שקל המופקד בחשבון הבנק שלך חייב בתשלום מס - אלא אם ביכולתך להוכיח אחרת!

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז דחה את ערעור המס שהגיש המערער, רואה חשבון במקצועו, על שומת מס שהוצאה לו לפי מיטב השפיטה ועל ההחלטה לפסול את ספריו לנוכח אי יכולתו של המערער להוכיח באופן מדויק וממוסמך את טענותיו בדבר מקורות התקבולים שהתקבלו בחשבון הבנק שלו.

למאמר מאת עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
ארכה עד ל- 24.1.2022 למועד הדיווח והתשלום למע"מ

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החליט על מתן ארכה עד ה- 24.1.2022 לדיווח ולתשלום למע"מ עבור החודשים נובמבר דצמבר 2021. מועד זה יחול גם על מדווחים בדווח חד חודשי עבור חודש דצמבר 2021.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי העוסק בפרסום מקוון החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי בהסכם שדנה בבקשתה של חברה ישראלית העוסקת בפיתוחי "פלטפורמות טכנולוגיות" לאשר כי הכנסות החברה מלקוחותיה מהוות "הכנסה טכנולוגית", כהגדרת המונח בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון, ולאשר לחברה לצורך בדיקת תנאי "מפעל טכנולוגי מועדף" יחולו על החברה הוראות הצו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי)

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
ביהמ"ש: רכישת מניות חברה שהתקשרה בהסכם לביצוע תמ"א היא פעולה באיגוד מקרקעין החייבת במס רכישה - פס"ד סבא ונסה בע"מ

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת מנהל מיסוי מקרקעין כי יש לחייב חברה במס רכישה בשל רכישת מניות מחברות שהן איגוד מקרקעין. נקבע כי לחברות הנרכשות לא הייתה פעילות עסקית ענפה וממשית כ"קבלן בניין" ונכסים אחרים עובר לרכישת מניותיהן על ידי החברה, מלבד הפעילות של רכישת זכויות הבנייה על הגג באמצעות ההתקשרויות בהסכמי התמ"א.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
נישום ישלם מאה אלף ש"ח הוצאות למנהל מע"מ: ניכה מס מחשבוניות שהוציא לעצמו - פס"ד קליין

בית המשפט המחוזי דחה ערעור של נישום בעל חברה שטען כי החשבוניות שעל פיהן קיזז מס תשומות הוצאו כדין. נקבע כי חשבוניות המס כולן חשבוניות מזויפות, שנכתבו על ידי מי שאינו מורשה להוציאן, ואינן משקפות עסקאות אמת. יתרה מכך, המערער הוא זה שכתב את החשבוניות, תוך שימוש בחשבוניות הנשואות שם של עוסקים אחרים שהזמין בבית דפוס.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
נדחו ערעוריו של רואה חשבון והחברה שבבעלותו על ההחלטה לפסול את ספרי החברה: בצדק נפסלו - פס"ד בניטה

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש רואה חשבון על ההחלטה לפסול את ספרי חברתו בטענה כי לא כלל הכנסות מהותיות בדוחות החברה. נקבע כי לגבי מרבית הסכומים שהופקדו בחשבון הבנק של רואה החשבון ואשר נכללו בשומות שהוציא פקיד השומה, לא עלה בידי רואה החשבון להוכיח כי מקורם בהכנסות שאינן חייבות במס.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
הודעת מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (עדכון סכומים), התשפ"ב-2022

פורסמו ברשומות הסכומים הפוטרים מהגשת דוח מקוון על פי סעיף 131(ב2)(4) לפקודה. לשנת 2021: הכנסה ליחיד- 83,190 ₪ . הכנסה לזוג 166,380 ₪

להודעת מס הכנסה - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
חובת הדיווח בישראל של נאמן תושב ישראל שהנאמנות מורכבת ממנו ומאחיו תושב חוץ

הכללים הפשוטים הם שנאמן שיש לו הכנסה או נכס בישראל – מחויב בדיווח. אין זה משנה אם הנאמן הוא תושב ישראל או תושב חוץ. כך מחויב בדיווח גם נאמן בנאמנות נהנה תושב ישראל, שהיא נאמנות קרובים, ונאמן בנאמנות תושבי ישראל.

לתשובה מאת ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ' - לחץ כאן
 
ביטול מעמד "בניין מאושר להשכרה" לבניין שלא עמד בשנה השישית במגבלת ממוצע ההכנסות מדמי השכירות

בהתאם לנוהלי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, אם בשנה מסוימת במהלך תקופת ההטבות שלאחר חמש שנות ההשכרה הראשונות, הבניין לא יעמוד במגבלת דמי השכירות לבניין, יבוטל מעמדו של הבניין כ"בניין מאושר להשכרה" ומאותה שנת מס ואילך ויהא על בעליו להשיב את כל הטבות המס שתבע (מאותה שנת מס ואילך).

לתשובה מאת רו"ח יוסי ירון - לחץ כאן
 
מיסוי הכנסות מהשכרת מקרקעין בבלגיה על פי האמנה למניעת כפל מס ועל פי הדין הפנימי בבלגיה

הוראות האמנה בין ממלכת בלגיה ובין מדינת ישראל בדבר מניעת מסי-כפל לגבי מסים על הכנסה והון קובעות בנוגע להכנסות מהשכרת מקרקעין כי בגין הכנסות אלו אפשר להטיל מס בבלגיה. משמע, הוראות האמנה אכן מקנות לבלגיה זכות מיסוי בנוגע להכנסות השכירות הנצמחות מנכסי מקרקעין המצויים בשטחה, אולם אינן קובעות לבלגיה זכות מיסוי בלעדית בגין הכנסות אלו, ומשכך הכנסות אלו עשויות לחוב במס גם בישראל, בהתאם לדינה הפנימי.

לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) אופיר לוי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
מענקי קורונה, לא סוף סיפור.
רבים מכם או מהלקוחות שלכם לא קבלו מענקי הוצאות קבועות או שקבלו בחסר או נדרשים להחזיר את המענקים בימים אלו. אנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולהדריך אתכם כיצד לסייע ללקוחות או לסייע לכם. השגה או ערר נכונים ישפיעו על המענק אותו תקבלו בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM (ערב)
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית