מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1416 - 03/01/2022

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 3.1.2022

 
מאמרי מומחים
 
פרסים והטבות בשווה כסף לסוחרים אינם חייבים בניכוי מס במקור (הלכת עמינח)

ביום 21.12.2021 קיבל בית המשפט העליון את ערעור חברת עמינח וקבע שהטבות שונות במוצרים, במזומן ובמוצרי צריכה שונים, אינן נחשבות הכנסה לעניין חבות בניכוי מס במקור לפי תקנות "שירותים ונכסים".

למאמר מאת רו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2022

רשות המסים בישראל פרסמה הוראת ביצוע המתפרסמת בכל שנה בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים . בין יתר ההוראות יש לשים לב לפרסום בהוראת הביצוע לגבי שלילת אישורי פטור מניכוי מס במקור במהלך השנה השוטפת, לרבות במקרים בהם מדובר בנישומים שקיימת סבירות גבוהה שהם מעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות .

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2022

על מנת לשפר ולייעל את תהליכי העבודה הקיימים ברשות המסים מול גורמי חוץ בכלל ומול ציבור המעסיקים בפרט, ובהתחשב בעובדה שמעסיקים רבים משתמשים במערכות ממוחשבות לניהול כוח האדם ודיווח השכר, נקבעו כללים אשר יאפשרו למעסיקים, העומדים בתנאי תקנה 2(ה) לתקנות המשכורת והעומדים בתנאים שייקבעו, להפיק את טופסי 101 ונספחיו בצורה אלקטרונית, ולחסוך את מילוי כרטיס העובד באופן ידני כאמור בתקנות. מטרת הוראות אלו הינה להנחות את המעסיקים המעוניינים ליישם טופס 101 אלקטרוני כתחליף למילוי טופס 101 ידני מידי שנה, לגבי אופן הגשת הצהרה על עמידה בכללים ותהליך הפקת הטופס .

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
רשות המסים בישראל – מס ערך מוסף פרסמה סכומים מעודכנים במע"מ החל מ-1.1.12022

פורסמו עדכוני סכומים במע"מ: תקרת עוסק פטור, עדכון סכום מחזור עסקאות לדיווח דו חודשי או לדיווח חודשי, סכום המחייב דרישת חשבונית מהמוכר – וניהול חשבונות קופה רושמת.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
סעיפים 9(5)(א) ו- 9(5)(א1) לפקודת מס הכנסה

רשות המסים בישראל פרסמה חוזר לגבי תיקון תקרות ההכנסה הפוטרות ממס נכים לפי סעיף 9(5) כפי שנקבעו בתיקון החוק בנובמבר 2021

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחתה בקשת חברות לאספקת כוח אדם לביטול ביצוע פסקי דין שבמסגרתם חויבו בתשלום מס: פעלו בחוסר תום לב - פס"ד י.ב. שיא משאבים

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לביטול פסקי דין שעניינם חיוב חברות כוח אדם בהיטל עובדים זרים. החברות טענו כי פרסום פסק הדין ושידור השומה מבלי לאפשר להן להתארגן גרם להן נזק ניכר. נקבע כי גם אם הייתה הפרה של הסכמה כלשהי, שמוכחשת בצדק על ידי פקידי השומה, גם אז ודאי שאין מדובר בהפרה יסודית שמצדיקה את ביטול פסק הדין שניתן.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
העליון הפך את החלטת המחוזי ופטר את עמינח מניכוי מס במקור של כ-3.4 מיליון ש"ח - פס"ד עמינח תעשיית רהיטים ומזרונים

בית המשפט העליון קיבל את עמדת חברת עמינח כי אין לנכות מס במקור לסוחרים המשווקים את מוצריה בגין הטבות שקיבלו. נקבע כי בניגוד לעמדת המחוזי, לא הוכח כי ההטבות שהעניקה עמינח לסוחרים העצמאים שימשו תמורה בגין שירותי שיווק ייחודיים שהוענקו לה. לפיכך, ההטבות אינן מהוות הכנסה לעניין סעיף 164 לפקודה, ועמינח לא הייתה מחויבת בניכוי מס במקור בגינן.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה בשנת 2022

ביום 30.12.2022 פורסם בקובץ תקנות 9862 קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה בשנת 2022. שיעור הריבית שנקבע הינו 2.42%

לקובץ התקנות - לחץ כאן
 
שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה בשנת המס 2022

ביום 30.12.2021 פורסמה בקובץ תקנות 9859 קביעת שיעור הריבית בשנת-המס 2022 לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה. שיעור הריבית הינו 3.23%

לקובץ התקנות - לחץ כאן
 
עדכון סכום ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות

עודכנו הסכומים לניכוי התחלתי בעד קופה רושמת מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה ומסופון

לדברי הסבר מאת מאירה טולדו - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
סוגיית סיווג חברת ארנק לחברה שפעילותה היא התקשרות עם לקוחות של חברה המנהלת תיקי השקעות וקבלת עמלה

ככל שהחברה בשאלה זו מבצעת את ההתקשרות מול לקוחות הקצה ורק מקבלת את העמלה מהחברה שמנהלת את תיקי ההשקעות, ייתכן שההכנסות המתקבלות מחברת ההשקעות לא יסווגו כהכנסות הנופלות בגדרי הכנסות בחברת ארנק.

לתשובה מאת עו"ד קובי כהן - לחץ כאן
 
פתיחת תיק במס ערך מוסף כאשר החברה רשומה כדין בישראל והבעלים הם מהרשות הפלסטינית

הנקודות שצוינו יכולות, ככלל, לשמש בסיס לטיעון כי החברה מקימה עסק קבוע ומתמשך בישראל כנדרש לפי הוראות סעיף 60א לחוק מע"מ. עם זאת, החברה צריכה לשכנע בכך את רשויות מע"מ וצריך לראות מהן הטענות שלהן ומדוע הן מסרבות לאשר את הרישום (ככל שהן אינן משתכנעות שהחברה מקימה עסק כאמור).

לתשובה מאת עו"ד עמיאל יצחק הלוי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
מענקי קורונה, לא סוף סיפור.
רבים מכם או מהלקוחות שלכם לא קבלו מענקי הוצאות קבועות או שקבלו בחסר או נדרשים להחזיר את המענקים בימים אלו. אנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולהדריך אתכם כיצד לסייע ללקוחות או לסייע לכם. השגה או ערר נכונים ישפיעו על המענק אותו תקבלו בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM (ערב)
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית