מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1415 - 30/12/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 30.12

 
מאמרי מומחים
 
חברות ארנק ומשיכות לפי 3(ט1) - חוזר הביטוח הלאומי

ביום 29.11.2021 פרסם הביטוח הלאומי חוזר בעניין חיוב בדמי ביטוח בגין הכנסות שנקבעו לפי פקודת מס הכנסה כ"משיכה מחברה" לפי סעיף 3(ט1) לפקודה, והכנסות המיוחסות לבעל שליטה מחברת ארנק בשליטתו לפי סעיף 62א לפקודה.

למאמר מאת מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
תוארך עד ה-31.3.2022 התקופה לביצוע הסדר תשלומים מורחב להשבת מענקים ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק

לאור ההיענות הגבוהה ובשל העלייה בתחלואה - מנהל רשות המיסים, ערן יעקב, החליט על מתן ארכה של שלושה חודשים, עד לא יאוחר מה- 31.03.2022, לתקופה במהלכה תאפשר רשות המיסים למי שביקשו וקיבלו מענקי סיוע לתקופת הקורונה ולא עמדו בתנאים שנקבעו בחוק לבצע הסדר מיוחד של פריסת תשלומים, ללא ריבית, להחזרת המענקים/

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
ההטבות במס לעסקאות תמ"א 38 יחולו גם על עסקאות שנחתמות כיום אך ייכנסו לתוקף לאחר פקיעת תוקפה של ההטבה

מחלקת מקרקעין וקבלנים מהחטיבה המקצועית ברשות המסים מפרסמת עמדה רשמית, שלפיה ההטבות הניתנות במסגרת פרק 5 לחוק, יחולו גם על עסקאות שנחתמו לפני פקיעת תוקפה של הוראת השעה, אשר התנאים המתלים לקיומן יתקיימו רק לאחר פקיעת תוקפה של הוראת השעה הנ"ל. כך שבעלי דירות ויזמים שהתקשרו במסגרת תכנית תמ"א 38 יוכלו להמשיך ליהנות מהטבות מס שתוקפן יפוג ב-31 בדצמבר 2021, אם הסכמי המכר ביניהם נחתמו לפני פקיעת תוקף ההטבות, אך הבנייה בפועל תחל רק לאחר פקיעת תוקפן.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
רשות המסים משיקה שירות מקוון חדש לפתיחת תיק עוסק פטור במע"מ ובמס הכנסה בממשק אחד וללא צורך בהגעה פיזית למשרדים

עסקים הזכאים על פי חוק מע"מ להירשם כעוסק פטור יכולים כעת להגיש בקשה מקוונת לפתיחת תיק ברשות המסים באופן עצמאי, באתר רשות המסים, לאחר הזדהות וכניסה למערכת. כך בהודעת רשות המסים על השקת שרות מקוון המאפשר לעוסקים פטורים חדשים לפתוח תיק באתר הרשות, בכל מערכי המס הנדרשים, ביישום אחד ומבלי להגיע פיזית למשרדים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הבהרה לעניין ההודעה שכותרתה: "ההטבות במס לעסקאות תמ"א 38 יחולו גם על עסקאות שנחתמות כיום אך ייכנסו לתוקף לאחר פקיעת תוקפה של ההטבה"

בעקבות פניות שהגיעו מבהירה רשות המסים כי ההודעה שפורסמה אתמול מתייחסת להחלטה של מח' מקרקעין וקבלנים בחטיבה המקצועית שהוצאה לאותן עסקאות שנחתמו עד ליום 31.12.21 ויום המכירה לגביהן נדחה לפי הוראות פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין. לגבי עסקאות שטרם נחתמו הרשות מקדמת חקיקה להארכת תוקף פרק חמישי 5 לחוק מכוחו מוענקות הטבות המס בעסקאות תמ"א 38 כך שיחולו על עסקאות שיחתמו החל מיום 1.1.22.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
רשות המסים מנפיקה באופן יזום תיאומי מס לאנשים עם מוגבלות לשנת 2022

רשות המסים תנפיק באופן יזום כ-11,000 תיאומי מס עדכניים לשנת 2022 עבור אנשים עם מוגבלות שערכו תיאום מס בגין הכנסותיהם בשנים 2020 ו- 2021, וקיימת להם נכות מזכה בשנת 2022, ללא כל צורך בפניה שלהם למשרדי מס הכנסה. המהלך מבוצע כחלק מצעדי הרשות לשפר את השירות ללקוחותיה, ובעקבות השינוי בתקרת ההכנסה הפטורה לאנשים עם מוגבלות, שייכנס לתוקף ב-01.01.2022.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
קבלת שומות מיסוי מקרקעין תוך יום - גם במכירת דירת מגורים יחידה בפטור

בשורה למוכרים דירת מגורים בפטור ממס שבח, שיקבלו מעתה את שומת מיסוי מקרקעין שלהם תוך יום עבודה אחד בלבד.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
רשות המסים מפרסמת את העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2021

רשות המסים פרסמה היום את העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2021. בשנת 2021 התווספו 12 עמדות חדשות במס הכנסה ועודכנו 7 עמדות שפורסמו בעבר. בשנת 2021 לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מע"מ, מכס, מס קניה והבלו על הדלק.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
ביהמ"ש: ועדת הערר אינה המסגרת המתאימה לדון בעניינים תיאורטיים - פס"ד איצקוביץ

בית המשפט המחוזי סירב לדון בערר שהגישו נישומים על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין, לאחר שקבע כי הערר הפך תיאורטי משהבעיה הספציפית נפתרה. נקבע כי במקרה דנא, האינטרס הציבורי תומך באי קיום דיון אקדמי בעניינם הפתור של העוררים. לאור העומס הרב במערכת בתי המשפט וגם בפני ועדות ערר מיסוי מקרקעין, לא יהיה זה מוצדק להקדיש משאבים יקרים לדיון עיוני בלבד.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
חברה לא תוכל לנכות מס תשומות: לא ביצעה בדיקות מהותיות אודות זהות מוציאי החשבוניות - פס"ד די אור

בית המשפט המחוזי דחה ערעור חברה על החלטת מנהל מע"מ לשלול ניכוי מס תשומות מחשבוניות מס שהציגה. נקבע כי בנוגע לכל אחד ממוציאי החשבוניות, מתעורר חשד כבד ומבוסס כי החשבוניות הוצאו שלא כדין ועל ידי מי שלא היה מוסמך להוציאן. העובדה כי הבעיות התגלו בנוגע לכל אחד מארבעת העוסקים שעמם התקשרה, מקשה לקבל את טענותיה כי נפלה קורבן למעשי הונאה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
14 חודשי מאסר בפועל הושתו על בעל חברת שיפוצים שהעלים הכנסות מרשויות המס והמע"מ - פס"ד דמרי

בית המשפט המחוזי השית עונש הכולל 14 חודשי מאסר בפועל הושתו על בעל חברת שיפוצים שהורשע בעבירות מס לאחר שהעלים הכנסות מרשויות המס והמע"מ. נקבע כי מעשיו של בעל החברה לא היו ספונטניים, וכי הוא ביצע את העבירות במשך כארבע שנים ופעל באופן שיטתי ומתוכנן כדי להתחמק מתשלום כספים, כך שאין מדובר בכישלון רגעי או חד פעמי אלא במעשים מתמשכים.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
נדחה ערעור נישום על חומרת העונש: יש להחמיר בענישה בעבירות מס כלכליות - פס"ד וסאם

בית המשפט המחוזי דחה ערעור של מנהל חברה שהורשע בניכוי מס תשומות תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות. נקבע כי העבירות בוצעו על פני תקופה של כשלוש שנים, מתוך תכנון מוקדם, השקעת מחשבה רבה ותעוזה. בענישה יש להביא לידי ביטוי את הפן ההרתעתי ולהדגיש את הסטיגמה שראוי להטביע בעבריין כדי שיחוש בסלידת החברה כלפיו.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מה גובר, שיעורי מס שנקבעו לנישום ברולינג של מס הכנסה או שיעורי מס אחרים שחייב בהם הנישום?

הטענה להסתמכות על שיעורי המיסוי שניתנו ברולינג נראית קשה לכאורה, אם כי בהחלט היה מקום לציין ברולינג ששיעורי המיסוי אינם כוללים מיסים אחרים לרבות מס יסף.

לתשובה מאת עו"ד קובי כהן - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
מענקי קורונה, לא סוף סיפור.
רבים מכם או מהלקוחות שלכם לא קבלו מענקי הוצאות קבועות או שקבלו בחסר או נדרשים להחזיר את המענקים בימים אלו. אנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולהדריך אתכם כיצד לסייע ללקוחות או לסייע לכם. השגה או ערר נכונים ישפיעו על המענק אותו תקבלו בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM (ערב)
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית