מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1399 - 11/11/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 11.11

 
מאמרי מומחים
 
טופס 100 מקוון חודשי, נוסף על טופס 102, החל מהמשכורות של אוקטובר 2021

החל ממשכורת אוקטובר 2021 החוק מחייב את כל המעסיקים (למעט במשק בית) לשדר טופס 100 חודשי פרטני מקוון לביטוח לאומי, על כלל עובדי החברה, בכל חודש. זאת, נוסף על שידור טופס 102 חודשי שיהיה מקוון בלבד מינואר 2022. על אף שהדיווח של הטופס החודשי מחוייב לפי החוק למטרת מידע על משכורות חודשיות של כל העובדים ומקבלי הפנסיה – שידור הטופס ושידור טופס 100 ייעודי שנמצא בשלבי פיתוח אחרונים, יקלו מאד על כל המעסיקים והמייצגים, גם בשל הקטנת כמות הדיווחים באופן שוטף, וגם בשל הקטנת החיכוך בין המעסיקים לעובדים, כפי שיפורט בהמשך.

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
הפקדות לקופת גמל בתקופת שמירת הריון ולידה - הבהרות

רשות המסים פרסמה חוזר שלמטרתו לפרט את ההנחיות לגבי חובת המעסיק להמשיך ולהפקיד לקופת גמל בעד עובד או עובדת הזכאים לדמי לידה או בעד עובדת הזכאית לגמלת שמירת הריון . ככלל, סעיף 7א(א) לחוק עבודת נשים קובע כי חובתו של המעסיק לדאוג להמשך רציף של הפקדות לקופת הגמל חלה במהלך כל התקופה שבעדה משלם המוסד לביטוח לאומי את דמי הלידה או את גמלת שמירת ההיריון. תקופה זו תוגדר להלן: "תקופת הזכאות". הרינו להבהיר את המפורט להלן: 1 .לעניין הוראות סעיפים 3(ה), 3(ה3) ו- 3(ה3)(1א) לפקודה, יראו בתשלומי הביטוח הלאומי (דמי הלידה או גמלת שמירת ההיריון - לפי העניין), כאילו היו הכנסת עבודה ששולמה מאת המעסיק בעבור העובד/ת והכול במהלך תקופת הזכאות בלבד .כלומר, בתקופת הזכאות, המעסיק ימשיך להפריש בעבור העובד/ת לקופות הגמל וקרן השתלמות כאילו המשיך העובד/ת לקבל משכורת מהמעסיק בתקופת הזכאות ובלבד שהעובד/ת העביר/ה למעסיק אישור מהמוסד לביטוח לאומי ביחס לתקופת הזכאות.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
שיקר בעדותו וישלם לנתבעת הוצאות בסך 100,000 ש"ח – פס"ד ניב

בית המשפט המחוזי דחה תביעת סוכן ביטוח נגד סוכנות שבה היה שותף בטענה כי לא שילמה לו כספים המגיעים לו בשל פירוק השותפות. נקבע כי הסוכן הוא שהפר את הסכם השותפות ומעל באמון הסוכנות. הוא לא הסס להטיל בוץ ורפש ובכלל זה מעשים פליליים לפתחו של מנהל הסוכנות. כל זאת ללא בסיס, ומשכך על בית המשפט לנקוט יד קשה ולדחות את התביעה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
הצעת חוק מיסוי מקרקעין – העלאת שיעור מס רכישה לדירה נוספת

ביום 8.11.2021 פורסמה ברשומות הצעת חוק לתיקון מס' 96 לחוק מיסוי מקרקעין, בגדרה מוצע להעלות את שיעור מס הרכישה לשיעור של 8% על חלק שווי הדירה שעד 5,348,565 ₪ ו10% על החלק שמעל. העלאת שיעור מס הרכישה יחול על מי שרוכש דירה שאינה דירת המגורים היחידה שלו. העלאת המס תחול יום פרסום החוק המוצע. החוק עדיין לא אושר ולא פורסם ולכן עדיין לא נכנס לתוקף נכון למועד כתיבת שורות אלה.

להצעת החוק - לחצו כאן
 
 
שאלות
 
קיזוז הפסדים שנוצרו בשל פחת מואץ בבניין מאושר להשכרה לפי חוק עידוד השקעות הון

"הייתה ההכנסה החייבת מבניין להשכרה קטנה מסכום הפחת שבעל הבניין זכאי לו לפי סעיף קטן (א), וטרם חלפו חמש שנים מתחילת ההשכרה, יותר סכום הפחת בניכוי או בקיזוז, לפי העניין, רק כנגד הכנסה מבניין להשכרה שעל מכירתו חלות הוראות סעיף קטן (ב); סכום הפחת שלא נוכה או קוזז כאמור לא ייגרע מעלות הבניין להשכרה, כולו או חלקו בעת המכירה, ובלבד שהפסד שנוצר בשל סכום הפחת לא יקוזז על פי הוראות הפקודה; לעניין זה, "סכום הפחת" - לרבות הפסד שנוצר בשלו ולרבות ניכוי בשל פחת שהותר בשלו.

לתשובה מאת רו"ח יוסי ירון - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים ב- ZOOM - קורס בשעות אחה"צ
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
מענקי קורונה, לא סוף סיפור.
רבים מכם או מהלקוחות שלכם לא קבלו מענקי הוצאות קבועות או שקבלו בחסר או נדרשים להחזיר את המענקים בימים אלו. אנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולהדריך אתכם כיצד לסייע ללקוחות או לסייע לכם. השגה או ערר נכונים ישפיעו על המענק אותו תקבלו בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית