מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1398 - 08/11/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 8.11

 
מאמרי מומחים
 
ביטוח לאומי - הכנסה חייבת של חברה משפחתית, השלכות נוספות

כאמור במאמרנו הקודם, נקבעה הלכה בבית הדין הארצי לעבודה בעניין נחושתן כי כל ההכנסה החייבת של חברה משפחתית, תיחשב מחולקת כדיווידנד לכל אחד מבעלי מניותיה, כל אחד לפי חלקו, בשנת הפקתה, ותחויב בידי כל אחד מהם בדמי ביטוח בשיעור החל על הכנסות פסיביות (12% – שיעור שולי). על פי הלכת בית הדין הארצי – החיוב בדמי ביטוח כהכנסה פסיבית בשיעור של 12% הוא ללא בחינת מקור ההכנסה החייבת בחברה המשפחתית, תוך יצירת אנדרלמוסיה בתכלית חוק הביטוח הלאומי.

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
דיווח בנפרד לרשות המסים בספירת מלאי לכמות כלים חד פעמיים

בהתאם לצו הקובע מס קניה על כלים חד פעמיים, פרסמה לשכת רואי חשבון הודעה על הוראות רשות המסים לעוסקים לדיווח בנפרד בעת ספירת המלאי על כמות ק"ג הכלים החד פעמיים העשויים מנייר המכילים פלסטיק.

לחוזר לשכת רואי החשבון - לחץ כאו
 
להלן עיקרי הדברים מתוך פרסום באתר משרד האוצר הכוללים את הצעות החוק שאושרו במסגרת התכנית הכלכלית וחוק ההסדרים לשנים 2021-2022

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את התוכנית הכלכלית (חוק ההסדרים) לשנים 2021-2022. להלן עיקרי הצעות החוק שאושרו כגון: העלאת גיל הפרישה לנשים; העלאת קצבאות נכות ייעול מנגנון הבטחת היציבות בקרנות הפנסיה; קידום שכירות ארוכת טווח; הסבת משרדים למגורים; עידוד התחדשות עירונית; הכנסות מצטברות – מיסוי רווחים כלואים.

לחוזר משרד האוצר - לחץ כאו
 
תזכיר חוק לתיקון שיעורי מס רכישה לרוכשי דירת מגורים נוספת

ב -31.10.2021 פורסם תזכיר חוק מיסוי מקרקעין המציע לתקן את סעיף 9 בחוק מיסוי מקרקעין , כך ששיעורי מס רכישה החלים על רוכשי דירת מגורים, אשר אינה מהווה לדירת המגורים היחידה שבבעלותם, יהיו כדלקמן: עד לשווי רכישה בסך 5,348,565 ש"ח - 8%; על חלק שווי הרכישה שעולה על 5,348,565 ש"ח - 10%. תחולת השינוי תהא מיידית עם חקיקת החוק המוצע. בכוונת הממשלה להעביר את החקיקה בעתיד הקרוב מיד לאחר העברת תקציב המדינה לשנים 2021-2022.

לתזכיר חוק - לחץ כאן
 
שרי האוצר והכלכלה אישרו היום בממשלה (7.11.2021): מענק לעסקים לסיוע בהוצאות השכירות על סך כ-60 מלש"ח

במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית להתמודדות עם השלכות הקורונה, נקבעו מספר מסלולי סיוע לעסקים אשר נפגעו בשל הירידה בהיקף פעילותם. לאחר בחינת הזכאויות וכמתן מענה לעסקים שנפגעו באופן חריף במיוחד במהלך שנת 2020, אושר היום (א' 7.11.2021 ) בממשלה מענק חד-פעמי לעסקים בעד השתתפות בהוצאות השכירות בשנת 2020.

לחוזר משרד האוצר - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעורה של חברת אחזקות: לא נפל פגם בהחלטת מנהל מע"מ לשלול ניכוי מס תשומות מחשבוניות שהוצאו לה שלא כדין - פס"ד גמא הוד שירותים ואחזקה

בית המשפט המחוזי דחה ערעור מס שהגישה חברת אחזקות על החלטת מנהל מע"מ לשלול ניכוי מס תשומות מ-173 מסמכים שהגישה. נקבע כי לא עלה בידי החברה להוכיח כי החשבוניות הוצאו לה כדין. יתרה מזו, התמונה העולה מהצטברות הראיות היא כי החברה ביקשה לנכות את מס התשומות מחשבוניות שהוצאו לה שלא כדין.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
פקיד השומה מוסמך לקבוע כי כלי רכב שנרכשו בידי בעל מניות ואשתו בחברה הם הטבה ללא צורך עסקי ויסווגו כדיווידנד

ככל שלא ייחתם הסכם כאמור, פקיד השומה מוסמך לקבוע שומות לפי מיטב שפיטתו בהתאם לסעיף 145 לפקודה. במסגרת שומות אלה הוא יכול לסווג את הטבת הרכב כדיווידנד ולדרוש מס בהתאם. זאת כמובן מתוך מתן הנמקות לפעולתו זו. כל עוד לא עשה זאת פקיד השומה, יכול הנישום להגיש בקשה לתיקוני שומות ובמסגרתם להגיש דוחות מתקנים ואף לשלם את המס הנובע מהתיקון.

לתשובה מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
מיסוי משיכת כסף מחברה כהלוואה בידי בעל מניות יחיד בה - שתוחזר במהלך 20 שנים

משיכה של כספים מחברה היא הגדרה רחבה מאוד הכוללת כל הלוואה )לרבות הלוואה על פי הסכם הקובע את מועדי הפירעון של ההלוואה, שיעור הריבית וכו'), כל חוב והשאלה. החריגים להגדרה זאת הם: משיכות של כספים מחברה אם סכום משיכות הכספים המצטבר מאותה חברה (בין שנמשך מהחברה במישרין ובין בעקיפין) לא עלה ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה על 100,000 ש"ח; משיכה אשר חויבה במלואה במס; וכן משיכה מחברה תושבת ישראל על ידי בעל מניות תושב ישראל שהינו חברה אחרת תושבת ישראל.

לתשובה מאת רו"ח הדס שרים - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים ב- ZOOM - קורס בשעות אחה"צ
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
מענקי קורונה, לא סוף סיפור.
רבים מכם או מהלקוחות שלכם לא קבלו מענקי הוצאות קבועות או שקבלו בחסר או נדרשים להחזיר את המענקים בימים אלו. אנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולהדריך אתכם כיצד לסייע ללקוחות או לסייע לכם. השגה או ערר נכונים ישפיעו על המענק אותו תקבלו בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית