מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1390 - 11/10/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 11/10

 
מאמרי מומחים
 
הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2021 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

רו"ח אליק גנדלמן מרכז לקראת סוף שנת המס 2021 את התקרות, האחוזים וסוגי העמיתים בקרנות ההשתלמות, כדי שיוכלו להתנהל נכונה בהפקדותיהם לקרנות ההשתלמות וליהנות מניכויים וזיכויים בהתאם.

למאמר מאת רו"ח אליק גנדלמן - לחץ כאן
 
רכישה עצמית של מניות - פס"ד סיידה

לסיווג אירוע המס כדיווידנד או רווח הון (אם בכלל) אצל בעלי המניות בחברה (מוכרים/ נותרים) כתוצאה מעסקת רכישה עצמית של מניות עשויות להיות השלכות משמעותיות. כך לדוגמה, אם בעל המניות הוא חברה ישראלית קיים פטור בגין דיווידנד בין חברתי. מאידך גיסא, אם בעל המניות הוא תושב חוץ, עשוי להיות פטור ממס בגין רווח הון כתוצאה ממכירת המניות. החלק שיסווג כדיווידנד ינוכה ממנו מס במקור בישראל, ויש לשים לב גם להוראות אמנות המס בנוגע לרכיב זה (ככל שיש). יש להביא בחשבון חובות ניכוי מס במקור לחברה בנוגע ל"דיווידנדים" שהועברו לבעלי המניות. נוסף על כך, עשויות להתעורר שאלות ייחודיות בכל הנוגע לרכישה עצמית של מניות ממייסדים של החברה במחיר 0 (או בערך נקוב) מכוח הסכמי מייסדים בעלי מנגנוני Reverse Vesting, או לחלופין רכישה של אופציות מעובדים של החברה הכפופות לקיומה של אופציית Put/Call מכוח הסכמי ההקצאה.

למאמר מאת עו"ד אורן בירן - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
עדכונים בביטוח לאומי

רו"ח אורנה צח-גלרט פרסמה עדכונים בביטוח לאומי ביניהם: אמנה לביטחון סוציאלי בין ישראל לפולין, שינוי מעמד בעלי שליטה בחברה בע"מ משכיר לעצמאי ופס"ד דמי ביטוח בגין הכנסות חברה משפחתית

לחוזר לשכת רואי חשבון - לחץ כאן
 
אי תחולת "פרק הנאמנויות" (פרק רביעי 2 של חלק ד לפקודה) על החזקת מניות של חברה זרה בידי יחיד בעבור חברה תושבת ישראל -החלטת מיסוי בהסכם

פורסמה החלטת מיסוי שבה ״פרק הנאמנויות״ לא יחול על החזקת מניות של חברה זרה בידי יחיד בעבור חברה תושבת ישראל -החלטת מיסוי בהסכם

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הוראות אמנה ופטור מגיבוי מס במקור משכר משתתפי תוכנית לעידור הקשר בין התפוצות לישראל - החלטת מיסוי בהסכם

התפרסמה החלטת מיסוי בהסכם בדבר מתן החלטה על פטור מניכוי מס במקור בגין שכר עבודה המשולם למשתתפים בידי מעסיקים תושבי החוץ בעת שהותם של המשתתפים בישראל בגין עבודתם בישראל. נקבע כי, יינתן פטור מניכוי מס במקור בגין שכר עבודה המשולם למשתתפים בידי מעסיקים בגין שהותם בישראל במסגרת התוכנית לעידוד הקשר בין התפוצות לישראל.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבלה בקשת פקיד שומה למחיקת נימוקי חברה שהועלו לראשונה בערעור על מנת לזכות בהטבת מס - פס"ד מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

בית המשפט המחוזי דחה ערעור חברה אשר טענה בשלב הערעור טענה חדשה ואף מנוגדת לטענות בשלב השומה וההשגה כדי לזכות ביתרון מס. נקבע כי אין להתיר העלאת טענה זו, הסותרת באופן מובהק את המצגים שהציגה החברה לפקיד שומה ולבורסה לניירות ערך לאורך השנים, מאחר שהדבר יהווה מתן גושפנקה להתנהלות שלא בתום לב ותוך ניצול לרעה של ההליך המשפטי.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"ב-2021

הוארכו תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"ב-2021. התקנות קובעות זיכוי ממס בשווי של 15% מהכנסה מעבודה במשמרת שנייה או שלישית, אם המעסיק משלם תוספת משמרות בגין עבודה זאת. התקנות הוארכו עד תום שנת 2022.

לתקנות מס הכנסה - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
דיווח על הכנסות של חבר קיבוץ מתחדש שעובד כשכיר וכעצמאי מחוץ לקיבוץ

רווחי החבר מכל מקור שהוא שלא הועברו לקיבוץ ולא מוסו בקיבוץ מחייבים פתיחת תיק במס הכנסה ודיווח באופן אישי. בדוח זה תיכלל ההכנסה שלא דווחה בקיבוץ וכן דמי קיום מגולמים כפי שחושבו בקיבוץ וכן חלקו של החבר ברווחי הקיבוץ. מס שנוכה במקור והועבר לקיבוץ לא ייכלל בדוח שיגיש החבר וכן יכלל ניכוי מס במקור שלא דווח בקיבוץ והמס שחושב על הכנסתו ושולם על ידי הקיבוץ. כמובן, הנתונים מדוח הקיבוץ הכלולים בדוח החבר מחייבים את אישור הקיבוץ.

לתשובה מאת יועץ מס מיכאל גל - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים ב- ZOOM - קורס בשעות אחה"צ
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
קורס ייחודי למכללת חשבים בשיתוף היחידה האקדמי ללימודי תעודה והמשך 'הקריה האקדמית אונו'. קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס בשנת 2021 כגון: סקירת פסיקה חדשה במע"מ, מס הכנסה ומיסויי מקרקעין, שינויי מבנה והערכות לעסקאות מכירה או פירוק לפני תום שנת המס, היבטים שונים בקיזוז הפסדים לתום שנת המס, שותפיות בראי חוק ההסדרים 2022, דגשים בהתאם להוראת ביצוע 4/19, סקירת חוק ההסדרים-חידושים ועדכונים בחוקי המס בשנת 2022, חקיקה חדשה בביטוח הלאומי ועדכונים לעצמאים, למעסיקים ולמובטלים לקראת סוף שנת המס, שינויי חקיקה מוצעים בחוק לעידוד השקעות הון וחוק האנג'לים, קצבה מוכרת ותשלומים פטורים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
מענקי קורונה, לא סוף סיפור.
רבים מכם או מהלקוחות שלכם לא קבלו מענקי הוצאות קבועות או שקבלו בחסר או נדרשים להחזיר את המענקים בימים אלו. אנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולהדריך אתכם כיצד לסייע ללקוחות או לסייע לכם. השגה או ערר נכונים ישפיעו על המענק אותו תקבלו בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מנהלי כספים - כל מס
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה