מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1385 - 13/09/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 13/9

 
מאמרי מומחים
 
שוק ההון – יחיד, משפחתית, הפרשי השער ומה שביניהם

אנו נשאלים לא אחת על אודות ההבדל בתוצאות המס בין מי שמבצע את השקעותיו בתיק ניירות ערך כיחיד, לבין זה שיבצע השקעות אלו באמצעות חברה משפחתית (לעיתים בהלוואה שהעמיד לצורך כך בעל המניות).

למאמר מאת רו"ח (משפטן) ישי כהן - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020

לאור שאלות רבות לרשות המסים פורסמו הבהרות בחוזר מקצועי . התקנות חלות על ציוד שנרכש בתקופה שמיום 1 בספטמבר 2020 ועד 30 ביוני 2021 ובלבד שהציוד מופעל בישראל. בתקנות נקבעו תנאים לגבי מועד הפעלת הציוד בייצור הכנסה: • ככלל – תוך שלושה חודשים מיום הרכישה או 21/6/30 – לפי המאוחר. • לגבי ציוד מסוג שאינו ניתן להפעלה תוך שלושה חודשים מיום רכישתו או ציוד במפעל תעשייתי – תוך תשעה חודשים מיום הרכישה או 21/6/30 – לפי המאוחר. בנוסף, נקבעו מצבים בהם לא יחולו התקנות כגון רכישה מקרוב, רכישה ללא תמורה ועוד.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
טיוטת תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס'...), התשפ"ב-2021

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 266 מיום 1 באוגוסט 2021 בנושא "מניעת הונאות בתחום הדלק", מוצע לקבוע בתקנות מס ערך מוסף, כי כתנאי לניכוי מס תשומות על רכישת דלק יש להתקין ברכב בגינו נדרש הניכוי התקן תידלוק אוטומטי ולתדלק באמצעות ההתקן, וכי לנישום יש בגין אותו החודש דו"ח ריכוז חודשי.

לחוזר משרד המשפטים - לחץ כאן
 
טיוטת צו לצמצום השימוש במזומן (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ב-2021

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 268 שעניינה צמצום השימוש במזומן מיום 1 באוגוסט 2021, מוצע בצו זה להפחית את הסכומים המותרים לשימוש במזומן הקבועים בתוספת הראשונה לחוק, מ-11,000 ש"ח ל-6,000 ש"ח לגבי פרט (1) לתוספת, ומ- 50,000 ש"ח ל-15,000 ש"ח לגבי פרט (2) לתוספת, למעט לעניין סכום שמשלם אדם שאינו עוסק בעד רכישת כלי רכב שיוותר 50,000 שקלים חדשים, וזאת החל מיום 1 באוגוסט 2022

לחוזר משרד המשפטים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחתה בקשת רשות ערעור שהגיש מורשע בעבירות מס חמורות על גזר דינו: העונש שהושת עליו אינו חמור - פס"ד אסף בן שלמה

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגיש מנהל חברת אחזקות שהורשע בביצוע עבירות מס חמורות על גזר דינו. נקבע כי העונש שהושת על מנהל החברה מצוי בתחתית מתחם הענישה שנקבע, אינו מחמיר עמו כלל ועיקר, ובוודאי אינו מצדיק התערבות ערכאת ערעור "בגלגול שלישי".

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
חברת ארנק - עיתוי הדיווח ותשלום מקדמות בגין הקמת חברה בידי בעל שליטה למתן שירותי מחשוב לחברה תושבת חוץ שמהווה לקוח יחידי לחברה

לעניין עיתוי הדיווח, לא ניתן לחכות אף לא שנה אחת. כאשר הנסיבות על פי הגדרות החוק מצביעות על כך שמדובר בחברת ארנק – הפקודה אינה מתירה מקום לספקות ומחייבת את הדיווחים האמורים, שהימנעות מהם, אציין, מהווה עבירה פלילית. ייתכן שיש מקום לחלוק על גובה ההכנסה שיש לייחס, אולם זאת כפוף לדיווח מלא הפורס את המישור העובדתי בפני הרשות בצורה מלאה.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח גרצן חייבטוב - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים ב- ZOOM - קורס בשעות אחה"צ
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
קורס ייחודי למכללת חשבים בשיתוף היחידה האקדמי ללימודי תעודה והמשך 'הקריה האקדמית אונו'. קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס בשנת 2021 כגון: סקירת פסיקה חדשה במע"מ, מס הכנסה ומיסויי מקרקעין, שינויי מבנה והערכות לעסקאות מכירה או פירוק לפני תום שנת המס, היבטים שונים בקיזוז הפסדים לתום שנת המס, שותפיות בראי חוק ההסדרים 2022, דגשים בהתאם להוראת ביצוע 4/19, סקירת חוק ההסדרים-חידושים ועדכונים בחוקי המס בשנת 2022, חקיקה חדשה בביטוח הלאומי ועדכונים לעצמאים, למעסיקים ולמובטלים לקראת סוף שנת המס, שינויי חקיקה מוצעים בחוק לעידוד השקעות הון וחוק האנג'לים, קצבה מוכרת ותשלומים פטורים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
מענקי קורונה, לא סוף סיפור.
רבים מכם או מהלקוחות שלכם לא קבלו מענקי הוצאות קבועות או שקבלו בחסר או נדרשים להחזיר את המענקים בימים אלו. אנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולהדריך אתכם כיצד לסייע ללקוחות או לסייע לכם. השגה או ערר נכונים ישפיעו על המענק אותו תקבלו בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מנהלי כספים - כל מס
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה