מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1383 - 02/09/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

באנר מבזק חגים

 
מאמרי מומחים
 
תשלום "שכר במזומן" ועבודה לא חיונית – בעלי משקל בהכרת קרובי משפחה כעובדים

בית הדין האזורי (ב"ל 19622-08-17) דחה ביום 15/8/2021 את תביעתה של פלונית לגמלת שמירת היריון ודמי לידה מהטעם שלא התקיימו יחסי עובד ומעסיק בינה לבין בעלה המעסיק, וכי כלל לא הוכח שתשלומים שקיבלה, ככל שקיבלה, מבעלה המעסיק, היו כנגד עבודה ממשית מסודרת שלה אצלו.

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחתה בקשה לאישור תובענות ייצוגיות נגד קופות החולים: אינן גובות שלא כדין מחיר מרבי על תרופות מרשם - פס"ד מילר

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לאישור תובענות ייצוגיות נגד קופות החולים בטענה כי בתי המרקחת של הקופות גובות עבור תרופות מרשם את המחיר המרבי בתוספת מע"מ, חרף היותן מלכ"ר הפטור ממע"מ. נפסק כי קופות החולים נוהגות כדין, בין היתר על שום שאין מקום להפלותן לרעה לעומת בתי המרקחת הפרטיים, המקזזים מס תשומות, בעוד הקופות אינן רשאיות לעשות כן.

לתקציר הפסיקה - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־2022), התשפ"א-2021

פורסמה הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־2022), התשפ"א-2021 במסגרת הצעת החוק מוצע לתקן את חוק מע"מ בנושא רכישת שירותים דיגיטליים מספָקים בין־לאומיים אשר מושבם אינו בישראל . מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעין בכל הנוגע להגשת ערעור מס לבית-המשפט או לוועדת-הערר . כך שלא תדחה חובת תשלום המס השנוי במחלוקת ועם הגשת הערעור ישלם החייב 30% מסכום המס השנוי במחלוקת . כמו כן יש הצעה לתיקון חוק עידוד השקעות הון באשר למיסוי הכנסות צבורות . ותיקון פקודת מסה כנסה וחוק מעמ באשר למיסוי שותפויות וקרנות השקעה

להצעת חוק - לחץ כאן
 
טיוטת תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"א-2021

ביום 31.8.2021 פורסמה באתר החקיקה הממשלתי טיוטת תקנות מס הכנסה שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות.
מוצע להאריך עד תום שנת 2022 את הוראת השעה לפיה יינתן זיכוי ממס בשיעור 15% על הכנסה מעבודה במשמרת לעובדים במפעלי תעשייה, זאת על מנת שלא לפגוע בהטבה הקיימת לאוכלוסייה זו. הוראת השעה עמדה בתוקף עד תום שנת 2020 והוארכה מכח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, עד יום ו' בתמוז תשפ"א (16 ביוני 2021).

לטיוטת התקנות מס הכנסה - לחץ כאן
 
תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה פטור ממס לזכיות אולימפיות (תיקון מס'...) התשפ-א-2021

ביום 31.8.2021 פורסם באתר החקיקה הממשלתי תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה בכל הנוגע לפטור ממס לזכיות אולימפיות. במצב החוקי הקיים מסווג מענק ששולם על ידי הוועד האולימפי בישראל בגין בשל זכיה במשחקים האולימפיים או המשחקים הפראלימפיים, כהכנסה מעסק או הכנסת עבודה לפי סעיף 2 לפקודה, או כהשתכרות שמקורה בפעילות נושאת פרסים לפי סעיף 2א לפקודה, בהתאם לנסיבות העניין. על מנת לתמוך בספורטאים המייצגים את ישראל וזוכים להישגים במשחקים האולימפיים, מוצע לפטור ממס מענק המשולם בשל זכיה בתחרויות אלו.

לתזכיר החוק - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מסלולי פסילת ספרים לפי סעיפי פקודת מס הכנסה

פסילת ספרים יכולה להתבצע בשני מסלולים: ליקוי מהותי - פסילה לפי סעיף 130ב' לפקודה, המחייבת הודעה מראש לנישום על הכוונה לעשות זאת ומתן אפשרות להגיש בקשה לשימוע בתוך 15 יום מקבלת ההודעה אצל הנישום. אי רישום תקבול - פסילה לפי סעיף 145ב' לפקודה, המחייבת הודעה מראש לנישום על הכוונה לעשות זאת, ומתן אפשרות להגיש בקשה לעיון מחדש בתוך 30 יום מקבלת ההודעה אצל הנישום

לתשובה מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
קיזוז הוצאת מימון בישראל בגין הלוואה שנלקחה בארצות הברית לרכישת נכס שם מרווח הון ממכירת הנכס

יצוין כי לאור העובדה כי נבע הפסד בארצות הברית, אין זה אומר כי גם בישראל ייווצר הפסד, שכן חישוב רווח ההון בישראל אינו לוקח את חישוב רווח ההון בארצות הברית, אלא יש להכין חישוב רווח הון חדש בהתאם להוראות הדין בישראל, בהתבסס על הנתונים הרלוונטיים, קרי מחיר מכירה, עלות מופחתת של הנכס לצורכי מס, הוצאות שיצאו בייצור הכנסה וכו'.

לתשובה מאת רו"ח אברהם כהן - לחץ כאן
 
סיווג הכנסות מפעילויות פיננסיות במטבעות קריפטו כגון Staking

מעבר לפעולות קנייה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפים, קיימות פעולות פיננסיות נוספות בעולם הקריפטו (DEFI) אשר מתהוות ומתפתחות עם הזמן. בכל הנוגע ל-Staking, רשות המסים לא פרסמה כל הנחיה רשמית באשר למיסוי הכנסות, ויש להתייחס לסוגיות הבאות שלהלן.

לתשובה מאת רו"ח (משפטן) אייל סנדו - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים ב- ZOOM - קורס בשעות אחה"צ
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
קורס ייחודי למכללת חשבים בשיתוף היחידה האקדמי ללימודי תעודה והמשך 'הקריה האקדמית אונו'. קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס בשנת 2021 כגון: סקירת פסיקה חדשה במע"מ, מס הכנסה ומיסויי מקרקעין, שינויי מבנה והערכות לעסקאות מכירה או פירוק לפני תום שנת המס, היבטים שונים בקיזוז הפסדים לתום שנת המס, שותפיות בראי חוק ההסדרים 2022, דגשים בהתאם להוראת ביצוע 4/19, סקירת חוק ההסדרים-חידושים ועדכונים בחוקי המס בשנת 2022, חקיקה חדשה בביטוח הלאומי ועדכונים לעצמאים, למעסיקים ולמובטלים לקראת סוף שנת המס, שינויי חקיקה מוצעים בחוק לעידוד השקעות הון וחוק האנג'לים, קצבה מוכרת ותשלומים פטורים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
מענקי קורונה, לא סוף סיפור.
רבים מכם או מהלקוחות שלכם לא קבלו מענקי הוצאות קבועות או שקבלו בחסר או נדרשים להחזיר את המענקים בימים אלו. אנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולהדריך אתכם כיצד לסייע ללקוחות או לסייע לכם. השגה או ערר נכונים ישפיעו על המענק אותו תקבלו בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מנהלי כספים - כל מס
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה