מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1364 - 08/07/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 7.7

 
מאמרי מומחים
 
מועד הגשת דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמות בגין רווחים בשוק ההון – עד סוף יולי 2021

משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות בחודשים ינואר עד יוני 2021 ולא נוכה מס במקור מרווחים אלה בידי הבנקים או ברוקרים שביצעו את המכירות עבורם – חייבים בדיווח חצי שנתי לרשות המסים

למאמר מאת רו"ח אחמד חסונה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
רשות המסים מפרסמת את ההיטלים שניגבו לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ואת תחזית גביית ההיטלים בשנים הבאות

עד ליום 30/6/2021 סך ההיטלים שניגבו ע"י רשות המסים הסתכמו ל-741 מיליון ש"חסכום ההיטלים החלוטים צפוי להגיע למיליארד ₪ במהלך שנת 2022

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
העליון: החיוב במס שבח בעסקת קומבינציה חלקית אינו כולל רווח יזמי עתידי - פס"ד יקותיאלי

בית המשפט העליון דחה ערעור נישום באשר להערכת שווי של עסקת קומבינציה במכר חלקי. נקבע כי אין מקום לכלול בשווי התמורה רווח יזמי – בין שרווח בגין שירותי יזמות, ובין שרווח יזמי הכלול בשווי מכירת הדירות. ככל שרשויות המס סבורות כי המגמה של פיצול בין קבלן ליזם מחייבת התאמות, עליהן לפעול לשינוי המדיניות בצורה גלויה ומפורשת.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
העליון: גדרי הביקורת שיפוטית בערעור על החלטות מנהל מע"מ רחבים מבהליך מינהלי - פס"ד לון אורן

בית המשפט העליון דחה ערעור חברה על החלטת בית המשפט המחוזי אשר לטענתה דן בטענות מנהל מע"מ שהועלו לראשונה בערעור. נקבע כי בחוק מע"מ נקבעו הליכי ערעור ייחודיים על פעולותיהן של רשויות מע"מ. הליכים אלה מאפשרים ביקורת שיפוטית "ערעורית" על החלטת הרשות, החורגת מעילות ההתערבות הרגילות במשפט המינהלי.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
פורסמה הצעת חוק לתיקון מס' 257 לפקודת מס הכנסה – תיקון סעיף 85א מחירי העברה

ביום 5.7.2021 פורסמה ברשומות הצעת חוק ממשלה מספר 1424 הצעת חוק המתקנת את פקודת מס הכנסה ומבקשת לקדם בשנית את מתווה השינויים בעניין חובות דיווח ותיעוד שנועדו לייעל את הפיקוח על מחירי עסקאות ופעולות הנעשות בין צדדים קשורים במדינות שונות (להלן - מחירי העברה). המתווה פורסם בעבר בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 238) התשע"ז-2017 ( הצעות חוק הממשלה - 1106,התשע"ז, עמ' 758 ,) ואושר בקריאה ראשונה על ידי הכנסת ה–20 ,בחודש ינואר 2017.

להצעת חוק - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
התייחסות בהצהרת הון להחזקת מניות בשליחות בידי נאמן עבור עובד/ נותן שירותים בחברה

מאחר שהתייחסת למונח Vested אני מניחה שמדובר במניות שמוחזקות בשליחות עבור עובד/ נותן שירותים ולכן אתייחס למצב זה בתשובתי. הצהרת הון נערכת במונחי עלות (כמה עלה לי הנכס) ולכן אין משמעות לשווי השוק של המניות למועד הצהרת ההון אלא לעלות בלבד. בהתאם, אם המניות הוקצו לעובד/ נותן שירותים ללא תמורה כלשהי, אזי העלות היא אפס. אם הוא שילם משהו או חויב במס בגין ההענקה, אזי הסכום ששילם או השווי שלפיו חויב במס יהווה עלות המניות לעניין ההצגה בהצהרת ההון.

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח הדס שרים - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
תלוש השכר
על כל מנהל בארגון שיש תחתי ועובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
עדכונים בשילוש הפיננסי - עבודה, מיסוי ופנסיה
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
 
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להתחיל? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
יום עיון למנהל/ת לשכה ולבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
מנהלות לשכה הן ליבת הידע והגורם המקשר בין מנהלי החברה לבין העובדים, הספקים והלקוחות. הן פועלות כדי לבצע תיאומים ולוודא כי החלטות המנהלים אכן מבוצעות הלכה למעשה. ביום עיון זה ריכזנו עבורכן מספר ממוקד של תחומים אשר יסייעו לכן לבצע את עבודתכן המאתגרת באופן היעיל, הנכון, והמועיל ביותר.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
קורס ייחודי למכללת חשבים בשיתוף היחידה האקדמי ללימודי תעודה והמשך 'הקריה האקדמית אונו'. קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מכר - אוגוסט + ספטמבר עלינו
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה