מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1360 - 24/06/2021
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1360 24/06/2021
מאמרי מומחים
התנאים והמיסוי החלים על משיכת כספים מקופת גמל לקצבה על ידי עצמאי בסגירת עסק או עקב סגירה זמנית בתקופת הקורונה placeholder
בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 חייבים עצמאים להפקיד לקופת גמל לקצבה עבור עצמם. סעיף 5 לחוק ההתייעלות מנתב חלק מהכספים שעצמאי חייב להפקיד למטרת משיכה חד פעמית ב"מצב אבטלה" (סגירת עסק או כאשר עצמאי מגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה עסקית).
למאמר מאת רו"ח אליק גנדלמןלחצו כאן
חוזרים
placeholder הטבת מס לתושבי הישוב שיזף - סעיף 11 לפקודת מס הכנסה-עדכון
תושבי הישוב שיזף זכאים להטבת מס החל מ-8.4.21 לפי שיעור זיכוי של 7% עד לתקרה של 131,640 ש"ח ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות בחודש יוני 2021 placeholder
המוסד לביטוח לאומי מפרסם את סכומי ושיעורי מענקי הפעימה השנייה שישולמו ביוני 2021 למקבלי קצבאות נכות כללית, קצבת שירותים מיוחדים, קצבת ילד נכה, קצבת אזרח ותיק (זקנה) עם השלמה לקצבת נכות כללית
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
placeholder טיוטת תיקון הסכם בדבר מתן הטבות למובטלים החוזרים למעגל התעסוקה
מדובר בתיקון להסכם מכוח סעיף 9 בין המוסד לאוצר, בדבר מתן מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה לאחר אבטלה ממושכת בשל התפרצות הקורונה, שפורסם ביום 15.3.2021 בו נקבעה זכאות לתשלום קצבה חודשית זמנית (לתקופה של 4 חודשים לכל היותר) למי שהיה מובטל במשך תקופה ארוכה, ושב למעגל התעסוקה, ועומד בתנאי ההסכם.
לחוזר משרד המשפטיםלחצו כאן
פסקי דין
בעל חברה חויב בכפל קנס - חתם בעצמו על חשבוניות פיקטיביות – פס"ד עיסא placeholder
בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של נישום בעל חברה אשר חויב בכפל קנס בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות. נקבע כי אחריותו של המערער אינה נובעת רק ממעמדו כבעל החברה ומנהלה, אלא נעוצה בכך שהוא זה שחתם על החשבוניות הפיקטיביות.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
placeholder העליון: שכר טרחת עו"ד בהליך אזרחי ישולם מכספי החילוט בהליך הפלילי בשל הלבנת הון - פס"ד וינברג
בית המשפט העליון קבל בחלקו ערעור של חברת עורכי דין להעביר לרשותם שכר טרחה בגין ייצוג משפטי מכספים שנתפסו בהליך פלילי. נקבע כי קיימת לזכותם של עורכי הדין זיקה משמעותית לכספים המגיעים להם לפי הסכם שכר הטרחה. יש להחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי, כדי שיורה על שחרור חלק מהכספים התפוסים, באופן שיאפשר תשלום חלק משכרם.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
העברת מניות ויתרת זכות ללא תמורה מבעל שליטה לבנו שהחל לעבוד בחברה placeholder
על פי נתוני השאלה, מניות החברה ויתרת הזכות הועברו מהאב לבנו. ראשית נזכיר כי העברת המניות והמחאת זכות, גם אם נעשו ללא תמורה ובמתנה - נכללות בהגדרת "מכירה" לצורכי פקודת מס הכנסה .עינינו הרואות, מתנה עשויה להיחשב מכירה כאשר בעקבותיה יוצא "נכס" מרשותו של אדם (במקרה שלנו – האב).
לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) איילת הלל בירנצויגלחצו כאן

כל מס 17.6

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ כל מס