מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1356 - 10/06/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 10.6

 
מאמרי מומחים
 
אמנת מס חדשה בין ישראל לבין איחוד האמירויות - חלק א'

ביום 31.5.2021 נחתמה אמנת מס היסטורית בין מדינת ישראל לבין איחוד האמירויות הערביות, אשר צפויה להיכנס לתוקף בחודש ינואר 2022 לאחר אישרורה על ידי שתי המדינות.

למאמר מאת רו"ח (משפטנית) סאלי חדד-גליבטר - לחץ כאן
 
טיוטת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד ששימש בעסק שניזוק ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי בחודש מאי 2021) (הוראת שעה), התשפ"א-2021

מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן: בתקופה שמיום כ"ח באייר התשפ"א (10 במאי 2021 ) עד יום י' בסיוון התשפ"א (21 במאי 2021 ,), התרחשו ברחבי ישראל אירועי אלימות אשר נבעו מהסכסוך היהודי-ערבי (להלן – אירועי האלימות).. במסגרת מאמצי הממשלה לסייע לעסקים שנפגעו באופן ישיר בהתמודדות עם השלכותיו הכלכליות של אירועי האלימות שאירעו בחודש מאי 2021 ,מוצע לקבוע בתקנות פחת מואץ על ציוד שנרכש חלף ציוד אשר ניזוק באירועים. צעד זה צפוי להקל על תזרים המזומנים של עסקים שנפגעו, בתקופה הקרובה, ולעודד את הצמיחה, ההתחדשות וההתפתחות שלהם.

לדברי הסבר מאת רו"ח אליק גנדלמן - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות בתקופת חל"ת

בתאריך 15/03/2021 נכנס לתוקפו חוק ביטוח לאומי (תקנה 224 והוראת שעה). מטרת החוזר להבהיר מתי חלה חובת תשלום דמי ביטוח על המעסיק בגין עובד בחופשה ללא תשלום ולהסביר את אופן חישוב דמי הביטוח שהמעסיק נדרש לשלם בהתאם לחוק, המצב לפני תיקון החוק וכיצד יש לנהוג לאחר תיקון החוק

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
סוגי אישורים, ערובות והקפאות חוב מס שבח במתן אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין

רשות המסים בישראל פרסמה חוזר בנושא סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין הקובע כי מכירת זכות במקרקעין שהרווח ממנה נתון לשומה על פי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודה תהא פטורה ממס שבח. בנוסף קובע הסעיף כי הפטור לפי סעיף 50 יינתן לאדם שפקיד השומה אישר שהרווח מאותה מכירה נתון לשומה לפי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודה.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
תחליף אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין לרוכשי דירות מגורים מקבלן

עסקאות מקרקעין של קבלנים, אשר הרווח מאותן מכירות נתון לשומה על פי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודת מס הכנסה פטורות ממס שבח לפי סעיף 50 לחוק, בכפוף לקבלת אישור מפקיד השומה לפי הוראות סעיף 50(ב) לחוק. לאור האמור, רק לאחר קבלת אישור מפקיד השומה שהרווח ממכירת זכות במקרקעין נתון לשומה לפי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודה, מנהל מיסוי מקרקעין יכול לתת אישור לעניין מס שבח לרישום הזכויות בפנקסי המקרקעין (טאבו) מכוח היותן פטורות ממס שבח לפי סעיף 50 לחוק

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
ועדת הכספים אישרה את מתווה הפיצויים עבור נזקים עקיפים שנגרמו במבצע 'שומר החומות'

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את הצעת שר האוצר ישראל כ"ץ למתווה הפיצויים לעסקים עבור נזקים עקיפים שנגרמו להם כתוצאה ממבצע 'שומר החומות', בתאריכים 10.5.2021 ועד 21.5.2021. רשות המסים נערכת לפתיחת האפשרות להגשת תביעות מקוונות לפיצויים וצפויה לפרסם את ההנחיות והטפסים המקוונים להגשת התביעה, לאחר פרסום התקנות ברשומות

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
נוהל 1/2021 החוק לצמצום השימוש במזומן - איתור הפרה על ידי בעלי סמכות כ"ממונה"

נוהל זה נועד לתת דגשים והנחיות כלליים לאיתור הפרה של החוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח - אצל עוסקים, על ידי מי שהוסמכו כ"ממונה" לפי החוק.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
ביה"ד הארצי לעבודה: המל"ל מוסמך להוציא דרישה לתשלום דמי ביטוח ואין הוא מחויב לסמוך על הדוח שהגישו המעסיק או המבוטח - פס"ד רמת בטיחות

בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור שהגישה חברה למתן שירותי בטיחות על ההחלטה לדחות את תביעתה לביטול חיובה בתשלום דמי ביטוח עבור רכיב "שווי רכב". נקבע כי אין מקום לקבל את טענת החברה כי פקיד הגבייה של המל"ל אינו מוסמך לקבוע את הכנסת העובד שממנה יש לנכות דמי ביטוח. המל"ל מוסמך להוציא דרישה לתשלום דמי ביטוח ואין הוא מחויב לסמוך על הדוח שהגישו המעסיק או המבוטח.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
התקבלה תביעת מפיקה עצמאית להכרה בפגיעה בידה כתאונת עבודה

בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעת מפיקה עצמאית שעובדת בביתה להכרה בתאונה שעברה ובמהלכה נחבלה בידה כתאונת עבודה. נקבע כי המפיקה עמדה בנטל להוכיח כי התאונה אירעה עקב ותוך כדי עבודתה. משכך מתקיים הקשר הסיבתי בין אירוע התאונה לבין עיסוקה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
הוארך תוקף תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה) התשפ"א-2021

הארכת תוקף התקנות פורסם בק"ת 2940.מיום 3.6.2021.הוראת השעה מאריכה את תוקפן של תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה), התש"ע-2009 המעניקות הטבות מס שונות במטרה לעודד הפקת סרטים ישראליים, וזאת רטרואקטיבית מיום 16.6.2020 ועד ליום 31.12.2021 .

לתקנות - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
תלוש השכר
על כל מנהל בארגון שיש תחתי ועובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
עדכונים בשילוש הפיננסי - עבודה, מיסוי ופנסיה
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
 
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להתחיל? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
יום עיון למנהל/ת לשכה ולבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
מנהלות לשכה הן ליבת הידע והגורם המקשר בין מנהלי החברה לבין העובדים, הספקים והלקוחות. הן פועלות כדי לבצע תיאומים ולוודא כי החלטות המנהלים אכן מבוצעות הלכה למעשה. ביום עיון זה ריכזנו עבורכן מספר ממוקד של תחומים אשר יסייעו לכן לבצע את עבודתכן המאתגרת באופן היעיל, הנכון, והמועיל ביותר.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
קורס ייחודי למכללת חשבים בשיתוף היחידה האקדמי ללימודי תעודה והמשך 'הקריה האקדמית אונו'. קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מכר - אוגוסט + ספטמבר עלינו
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה