מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1344 - 29/04/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 29.4

 
מאמרי מומחים
 
תאונה לאחר תפילת מנחה סמוכה, ובדרך לארוחת צהריים, כתאונת עבודה

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעתו של אבי לוי לדמי פגיעה, לאחר שהחליק ונחבל בעת שרכב על אופניים חשמליים לאחר שסיים להתפלל תפילת מנחה בבית הכנסת שבו הוא מתפלל בסמוך למקום עיסוקו, והיה בדרכו לארוחת צהרים כמו בכל יום.

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט; חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4) התשפ"א-2021 – הפחתת שיעורי הירידה הנדרשים להנחה בארנונה

אושרו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2021, המפחיתות את שיעורי הירידה הנדרשים לצורך הנחה בארנונה לחודשים ינואר פברואר ומרץ אפריל 2021. בהתאם לתקנות המעודכנות הנחת ארנונה תינתן אם העסק זכאי למענק השתתפות בהוצאות קבועות דלקמן: בגין ינואר – פברואר 2021 יתקבל אם העוסק היה זכאי למענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים 11-12.2020 בגין מרץ -אפריל 2021 יתקבל אם העוסק היה זכאי למענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים 1-2.2021 זאת, במקום דרישה של ירידה במחזורים בתקופות נובמבר דצמבר 2020 וינואר פברואר 2021 אל מול התקופה המקבילה בשנת 2019, של לפחות 60% עבור עסקים בעלי מחזור של עד 200 מיליון ש''ח בשנת 2019 ו-80% עבור עסקים בעלי מחזור של 200 מיליון ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח בשנת 2019.

לדברי הסבר מאת רו"ח אחמד חסונה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
עדכון בנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לשנת 2020 , לצורך קבלת אישור ניהול

ביום 27.4.2021 פרסמה רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור במכתב אל רו"ח איריס שטרק נשיאת לשכת רואי חשבון ורו"ח טובה הילמן יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים ולשכת רואי חשבון - עדכון בנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לרשם העמותות לשנת 2020 ,לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2022.

לחוזר משרד המשפטים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
העליון: הזכות לפיצויי הפקעה לא מחריגה את החברה מהגדרת "איגוד מקרקעין" - פס"ד ב.ס.ט. בנייה בע"מ

בית המשפט העליון דחה ערעור של חברות בטענה כי הזכות לפיצויי הפקעה אינה "זכות במקרקעין" וכי יש בכוחה כדי להוציא את החברה מההגדרה של "איגוד מקרקעין" לעניין חיוב במס רכישה. נקבע כי חוק מיסוי מקרקעין רואה בהפקעת זכות במקרקעין שיש עמה תמורה מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין. פשיטא כי כשם שקבלת כספי תמורה בגין מכירה אינה שוללת את מהותה של העסקה ואת היות המוכר איגוד מקרקעין, כך גם קבלת פיצויים בגין הפקעה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
העליון הרחיב הטבות מיסוי לבני זוג בעסקאות דירת מגורים יחידה - פס"ד רועי בלנק

בית המשפט העליון דחה שני ערעורים של רשות המיסים על פסקי דין וועדות ערר בסוגיית שיעור המס החל על רכישה או מכירה של דירת מגורים יחידה על ידי אחד מבני הזוג. נקבע כי עצם ההתנהלות הכלכלית השוטפת כתא משפחתי אחד, אין בו כדי לשלול את האפשרות לטעון לחריג ההפרדה הרכושית. יתרה מזאת, בהנחה שהוכחה הפרדה רכושית, אין במגורים משותפים בדירה כדי לשלול את תחולת חריג ההפרדה הרכושית לעניין דיני המס.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
חישוב הרווח או ההפסד מביצוע שיפוץ בדירות בעסקת תמ"א 38.1 על פי פסק דין "די-רום" ועיתוי דיווח על הכנסות הקבלן המבצע

בפסק דין די-רום נקבע שחלק זה של העבודה ימוסה לפי קצב התקדמות העבודות, ככל קבלן מבצע. לשם כך יש לבצע הפרדה בין עלויות הבנייה המיוחסות לחיזוק, שיפוץ והרחבת הדירות הקיימות של הבעלים, לבין העלויות המיוחסות לבניית דירות היזם החדשות. דוח האפס מטעם היזם מציג בדרך כלל את חלוקת עלויות הבנייה לרכיבים השונים. "ההכנסה" של הקבלן המבצע היא התמורה שנקבעה במסגרת שומת מס השבח בעסקת הקומבינציה, ו"ההוצאה" היא עלות שירותי הבנייה בפועל לחיזוק הדירות הקיימות.

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח חגי גרוס - לחץ כאן
 
התנאים לביצוע "חישוב נפרד" בין בני זוג כשאחד מהם הוא "בן הזוג הרשום"

על פי נתוני השאלה, בן הזוג יהא זה שייתן את השירותים בפועל, ומשכך (ובמיוחד שעה שהוא גם בן הזוג הרשום) ההכנסה ממתן השירותים תיוחס אליו. ככל שבת הזוג עצמה תתן גם היא שירותים - הרי שלמרות שסעיף 65 לפקודה, הקובע כי הכנסת בני הזוג יראוה כהכנסת בן הזוג הרשום והיא תחויב על שמו, הרי שסעיף 66 לפקודה קובע כי על אף האמור בסעיף 65 - רשאי בן הזוג שאיננו בן הזוג הרשום (ובמקרה שלנו - בת הזוג) לתבוע כי יעשה חישוב נפרד של המס על הכנסתו מיגיעה אישית (כלומר - המבחן הוא האם ההכנסה היא מיגיעה אישית).

לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) איילת הלל בירנצויג - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
Excel ביניים ב- ZOOM - קורס בשעות אחה"צ
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
נפרדנו כך - תהליך סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
פסילת ספרים
יום עיון בזום המוקדש להתנהלות נכונה מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבולים; סנקציות ודרכי ערעור; זכויות וחובות בעת ביקורת ניהול ספרי חשבונות גם כשהעסק מנוהל מהבית; הודעות זיכוי וחיוב בביטול עסקאות; חובות אבודים ותיעודם.
 
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
 
מיסוי פרישה
בין היתר נדבר על סיום עבודה, כולל הטפסים הנלווים, מיסוי כספי פיצויים ומענקי פרישה, נוסחת האיזון, היוון כספים לקצבה, כללי מיסוי במשיכת תגמולים, משיכה מקרן השתלמות ועוד סוגיות ושאלות חשובות בנושא.
 
WHAT IF - סדנת אקסל למתקדמים
הסדנה מיועדת למשתמשי אקסל ותיקים שצברו נסיון עם המוצר ורוצים לשפר את יכולות הביצוע שלהם ולהוציא מהאקסל הרבה יותר. כל הנושאים שיועברו בסדנה יובאו עם דוגמאות שימושיות ותרגול דוגמאות מהעבודה היומ-יומית השוטפת. הכלים שילמדו בסדנה זו מהווים כלי השלמה לחקירת נתונים, ואפשרות ל"משחקי" מה-יקרה-אם ושמירת התרחישים השונים שנוצרים בשלב "המשחקים".
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
יום עיון המגזר השלישי - מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
יום עיון המוקדש לעדכונים ולהתמודדות עם השינויים שנעשו בחוק העמותות ואשר ישפיעו על קבלת אישור ניהול תקין לשנה הקרובה; תקינה חשבונאית חדשה; שווי עבודת מתנדבים; ביקורות בעמותה - תפקידי הוועד המנהל, חובות הדיווח המקוון; מיסוי פעילות באמצעות חברות בנות.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
יום עיון לבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים, המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת, ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות מהמתקדמות ביותר המותאמות לשנת 2021 וקדימה.
 
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות - בשעות אחר הצהריים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להתחיל? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ניכוי מס מאי 2021
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות