מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1342 - 22/04/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 22.4

 
מאמרי מומחים
 
ויתור על שכר דירה - מזכה ככלל במענק הקורונה

משכירי נכסים אשר ויתרו על דמי השכירות לשוכרים אשר עסקם ניסגר או נפגע עקב הקורונה, זכאים לקבל מענק, אף אם לא הוגשה תביעה על ידם כנגד השוכרים, למעט משכירים שהם בעלי עניין בשוכרים. סוגיה זו נדונה לאחרונה בפני ועדת ערר למענקי קורונה, בעניין תחנת דלק היצירה (ערר 1008-21, תחנת דלק היצירה בע"מ נגד רשות המיסים ועדת ערר לענייני קורונה, מיום 24.3.21).

למאמר מאת עו"ד ורו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
הנדון: פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת המס 2020

הריני לעדכן, כי המערכת למייצגים המחוברים לשע"מ והמערכת באינטרנט לשידור דוחות של חברות לשנת המס 2020, נפתחו לשידור.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הנושא: הגדרת "מקרקעין לצרכי דיור להשכרה" בסעיף 64 א 2 לפקודה ומבחן שווי נכסי הקרן - החלטת מיסוי בהסכם

רשות המסים בישראל פרסמה החלטת מיסוי שבהסכם הדנה בבקשה של חברה פרטית , שהוקמה על מנת להפוך לקרן השקעות, המוחזקת במלואה על-ידי חברה פרטית נוספת - חברת אם ואשר זכתה במכרז לפיתוח וחכירה של מקרקעין לפיו יתוכננו ויוקמו על-גבי המקרקעין יחידות דיור לסטודנטים וכן שטחי מסחר במשך תקופה שנקבעה ל-5 שנים, שלאחריה המקרקעין יוחכרו לזוכה לתקופה של 49 שנים, עם אופציה ל-49 שנים נוספות אשר במהלכן יושכרו יחידות הדיור. בין החברה לבין חברת האם נחתם הסכם מכר והקצאת מניות, בגדרו תמכור חברת האם לחברה הפרטית בין היתר, את זכויותיה במקרקעין. בהחלטת המיסוי נקבע כי יראו במקרקעין המיועדים למגורים של ציבור הסטודנטים כמקרקעין עליהם חלה תכנית להשכרה למגורים ועל-כן יראו במקרקעין הנרכשים על-ידי החברה הפרטית מחברת האם אשר זכתה במכרז כנכס שחלה לגביו חלופה (2) להגדרת המונח "מקרקעין לצרכי דיור להשכרה".

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הנדון: דגשים לנוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2020 - הסדר האורכות למייצגים

מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים, עדכן במכתב לרו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון, את פירוט מועדי האורכות שניתנו למייצגים להגשת דוחות לשנת המס 2020.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הנושא: תחולת סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין כשהדירה נרכשה בכספים שהתקבלו במתנה מהורה - החלטת מיסוי בהסכם

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם, הדנה בהעברת דירת מגורים מאחות שרכשה את הדירה בכספים שקיבלה במתנה מאמה ורוצה להעביר את הדירה במתנה לאחותה בפטור ממס שבח לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים בעניין אופן השבת מס שנוכה במקור ביתר - פס"ד צדק פיננסי

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שבבסיסה מחלוקת הנוגעת לאופן שבו על רשות המיסים להשיב מס שנוכה במקור מציבור השכירים בישראל. נקבע כי הבקשה חותרת תחת הרציונל העומד ביסוד שיטת ניכוי המס במקור אצל ציבור השכירים. קבלתה תביא לתוצאה שאינה רצויה, לא מבחינת האינטרס הציבורי ואף לא מבחינת ציבור השכירים הנהנים מפטור מהגשת דין וחשבון.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
סמכות פקיד השומה לשום את הניכויים ולבדוק הוצאות עודפות בתיק בו בוצעה ביקורת ויצאו שומות סופיות

סמכותו של פקיד השומה לשום את הניכויים במקום שבוצעה קודם לכן ביקורת בתיק החברה ויצאו שומות סופיות מצויה בסעיף 167 לפקודת מס הכנסה ובפסיקה .

לתשובה מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
חיוב במס בגין מענקי קורונה שנתקבלו בארצות הברית לבעלי אזרחות ישראלית ואמריקאית

בארץ מדווחים לפי חוקי המס החלים בארץ ולפי חוקים אלו אין פטור למענק שמתקבל ממדינה זרה. משום כך המענק מהמדינה הזרה נחשב הכנסה ויש לדווח עליו בהתאם.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
Excel ביניים ב- ZOOM - קורס בשעות אחה"צ
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
נפרדנו כך - תהליך סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
פסילת ספרים
יום עיון בזום המוקדש להתנהלות נכונה מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבולים; סנקציות ודרכי ערעור; זכויות וחובות בעת ביקורת ניהול ספרי חשבונות גם כשהעסק מנוהל מהבית; הודעות זיכוי וחיוב בביטול עסקאות; חובות אבודים ותיעודם.
 
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
 
מיסוי פרישה
בין היתר נדבר על סיום עבודה, כולל הטפסים הנלווים, מיסוי כספי פיצויים ומענקי פרישה, נוסחת האיזון, היוון כספים לקצבה, כללי מיסוי במשיכת תגמולים, משיכה מקרן השתלמות ועוד סוגיות ושאלות חשובות בנושא.
 
WHAT IF - סדנת אקסל למתקדמים
הסדנה מיועדת למשתמשי אקסל ותיקים שצברו נסיון עם המוצר ורוצים לשפר את יכולות הביצוע שלהם ולהוציא מהאקסל הרבה יותר. כל הנושאים שיועברו בסדנה יובאו עם דוגמאות שימושיות ותרגול דוגמאות מהעבודה היומ-יומית השוטפת. הכלים שילמדו בסדנה זו מהווים כלי השלמה לחקירת נתונים, ואפשרות ל"משחקי" מה-יקרה-אם ושמירת התרחישים השונים שנוצרים בשלב "המשחקים".
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
יום עיון המגזר השלישי - מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
יום עיון המוקדש לעדכונים ולהתמודדות עם השינויים שנעשו בחוק העמותות ואשר ישפיעו על קבלת אישור ניהול תקין לשנה הקרובה; תקינה חשבונאית חדשה; שווי עבודת מתנדבים; ביקורות בעמותה - תפקידי הוועד המנהל, חובות הדיווח המקוון; מיסוי פעילות באמצעות חברות בנות.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
יום עיון לבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים, המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת, ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות מהמתקדמות ביותר המותאמות לשנת 2021 וקדימה.
 
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות - בשעות אחר הצהריים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להתחיל? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ניכוי מס מאי 2021
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות