מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1339 - 19/04/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 19.4

 
חוזרים
 
הנחיה בעניין סעיף 158 ג לפקודת מס הכנסה - טיפול בפניות אנונימיות וטיפול בפניות טרם הגשת דוחות – ריענון

רשות המסים פרסמה הנחיה מעודכנת להנחיות קודמות בנושא טיפול בפניות אנונימיות בטרם מוגשים דוחות. מדובר בהוראות שהן תחת סעיף 158ג לפקודת מס הכנסה. ההנחיה מופנית לפקידי-השומה, מנהלי משרדי מע"מ ומנהלי משרדי מיסוי מקרקעין – ומטרתה להבהיר את אופן הטיפול בפניות אנונימיות למשרדים ובפניות למשרדים טרם הגשת דוחות או דיווחים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
פיצוי חד פעמי בגין אבדן כושר עבודה - ניכוי דמי ביטוח

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר לגבי ניכוי דמי ביטוח מתשלום אובדן כושר עבודה המשתלם כפיצוי חד פעמי. במקרים בהם משתלם למבוטח פיצוי חד-פעמי בגין אובדן כושר עבודה, בתשלום שמתייחס לתקופות עבר הווה ועתיד, הקשר המשפטי בין הצדדים מתנתק עם התשלום, ופוליסת הביטוח מתבטלת. במקרים אלה יש לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בהתאם לכללים הבאים: החיוב הוא לפי השיעור שנקבע בסעיף 345ב, דהיינו פנסיה מוקדמת. משלם הפיצוי ינכה במקור את דמי הביטוח בהתאם לסכום הגמלה החודשית ממועד מקרה הביטוח ועד למועד תשלום הפיצוי החד פעמי, וכן ינכה דמי ביטוח על יתרת הסכום עד לתקרה החייבת בדמי ביטוח.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
רישום מוקדם עובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי

מטרת החוזר לחזור ולהדגיש את האחריות המוטלת על עובד עצמאי לרישום מוקדם במוסד לביטוח לאומי כתנאי לביטוח בענף נפגעי עבודה. כמו כן, לחזור ולהדגיש את החשיבות הרבה של עדכון מקדמות דמי הביטוח של עובד עצמאי, ומשמעות גמלה חוסמת במצבים בהם לא עודכנה ההכנסה.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
החלטה בעניין שווי מוניטין במסגרת ערעורים על שומות מס, תסווג כ"החלטה אחרת" שתחייב הגשת בקשת רשות ערעור - פס"ד אף.סי. (פליינג קרגו) תובלה בינלאומית בע"מ

בהליכים המתנהלים לפני בית המשפט קמא מתעוררת שוב השאלה מהי התמורה ששולמה על ידי המבקשת בעבור מוניטין הקבוצה במסגרת העסקה, וזאת לצורך שומת ההכנסה של המבקשת לשנות המס 2014-2011 ולצורך שומת הניכויים של המבקשת לשנות המס 2014-2012. חשיבות הפלוגתא הפעם נובעת מכך שהדבר משליך על סיווג תשלומים ששולמו על ידי המבקשת לדויטשה פוסט בשנות המס הללו – תשלומים שסווגו על ידי המבקשת כהחזר הלוואה שנלקחה על ידה לצורך מימון רכישת מוניטין הקבוצה, ותשלום הריבית בגין ההלוואה האמורה.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
סולקה על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה ביישום תקנות הסיוע לבעלי עסקים שנפגעו מהקורונה: אין מדובר בתביעת השבה של מס שנגבה שלא כדין - פס"ד משה אהרוני

בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לסילוק על הסף שהגישה רשות המיסים בעניינה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בקשת האישור הוגשה בטענה כי חלק מהעצמאים וכן חלק מהשכירים שהם בעלי שליטה בחברות מעטים קיבלו הודעה מוטעית מטעם הרשות ולפיה הם אינם עומדים בתנאים לקבלת מענק סיוע בגין ירידה בהכנסות בשל נגיף הקורונה. נקבע כי אין מדובר בתביעת השבה של מס שנגבה שלא כדין כנדרש בפרט 11 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
הגשת עתירה לבג"ץ ע"י התאחדות המלונות כנגד רשות המסים - Airbnb פס"ד התאחדות המלונות בישראל ואח'

העתירה הוגשה לבית המשפט העליון ביולי 2020 ע"י התאחדות המלונות, רב שחר חברה לנכסים בע"מ ומלון אימפריאל תל-אביב בע"מ עתירה לבית-המשפט העליון כנגד רשות המסים בישראל ו-Airbnb Inc, באשר לאי-אכיפת חוקי המס השונים החלים על נישומים שמשכירים דירות לטווח קצר באמצעות אתרי האינטרנט השונים , דוגמת אתר האינטרנט Airbnb.com, וזאת באופן שוויוני, כפי שדינים אלה נאכפים על עוסקים שאינם פועלים באמצעות אתרי ההשכרה לטווח קצר. בנוסף, התבקש בית-המשפט להכריז על Airbnb Inc כ"משלם" החייב בניכוי מס במקור באשר לתשלומים המשולמים על-ידיה למפעילי הדירות להשכרה לטווח קצר.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
נדחתה על הסף בקשה לאישור תובענה יצוגית נגד רשות המסים בגין השבת כספי מיסים ששולמו בגין יבוא יאכטה - פס"ד אנטי טפיו

הערעור שבכותרת מופנה כנגד פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים (כבוד השופט א' דורות) מיום 29.1.2019 בת"צ 43164-04-17, שבגדרו נדחתה על הסף בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהגיש המערער (להלן: בקשת האישור). המערער הוא בעלים של יאכטה שעגנה בחופי ישראל ונדרש לשלם מס קניה ומע"מ מכוח פקודת המכס [נוסח חדש] וחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952. בבקשת האישור עתר המערער להשיב לו ולחברי הקבוצה את כספי המסים ששילמו וכן להפסיק כל גבייה עתידית, בהיעדר עיגון חוקי, ולחילופין, מאחר וכלי שיט פטור ממס או ששיעורו אפס, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975. עוד נטען, כי הודעת החיוב שהוצאה למערער הוצאה בחלוף תקופת ההתיישנות.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
המשך הפעלת עסק עצמאי של נפטר בידי יורשיו מול רשויות המס

מרגע פטירת בעל העסק, רואים את אירועי המס שמתרחשים ממועד זה (הכנסתו החייבת של העיזבון) כחייבים במס בידי כל אחד מן היורשים. עד לקביעת היורשים וחלוקת העיזבון אחראי מנהל העיזבון על תשלום המס, אך מס זה הוא רק על חשבון חבות המס של כל יורש כחלקו בהכנסות שהפיק העסק של הנפטר כשנוהל בידי מנהל העיזבון.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח רונן ארויו - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
נפרדנו כך - תהליך סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
יום עיון לבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים, המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת, ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות מהמתקדמות ביותר המותאמות לשנת 2021 וקדימה.
 
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות - בשעות אחר הצהריים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
 
טיפים וחידושים ב-Office 365
הצטרפו אלינו להשתלמות מיוחדת בה נעמיק באפשרויות החדשות והשיפורים של ממשק העבודה ותוכנות ה-Office לגרסאות 365 ו-2019: Powerpoint, Outlook, Word, Excel
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
פסילת ספרים
יום עיון בזום המוקדש להתנהלות נכונה מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבולים; סנקציות ודרכי ערעור; זכויות וחובות בעת ביקורת ניהול ספרי חשבונות גם כשהעסק מנוהל מהבית; הודעות זיכוי וחיוב בביטול עסקאות; חובות אבודים ותיעודם.
 
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
תלוש השכר
על כל מנהל בארגון שיש תחתי ועובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
 
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להתחיל? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ביטוח לאומי לעצמאים - יולי 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות