מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1337 - 08/04/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 8.4

 
מאמרי מומחים
 
פגיעה בעבודה לבעל שליטה, לפי שכר המינימום, בהעדר ראיות לשכר

ביה"ד לעבודה דחה תביעת מבוטח לתשלום דמי פגיעה בהתאם לשכרו החודשי המדווח, וקבע כי בהיעדר הוכחות לקבלת שכר תואם, דמי הפגיעה ישולמו לו לפי שכר המינימום.

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט, חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
מעסיקים שימו לב, תוכלו לקבל דמי בידוד עבור עובדים ששהו בבידוד עד 7.7.2021

בעקבות הארכת תוקפו של חוק דמי בידוד, תוכלו לקבל דמי בידוד עבור עובדים ששהו בבידוד עד 7.7.2021

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסה ליחידים וחברות לשנת המס 2020

על מנת להקל על ציבור הנישומים החייבים בהגשת הדוחות ולאפשר להם זמן היערכות, החליט מנהל רשות המסים, ערן יעקב, על מתן אורכה לכלל הנישומים (יחידים וחברות), להגשת הדוחות השנתיים לשנת 2020, עד ליום רביעי 30.6.21.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הגשת בקשות למענקי נובמבר דצמבר תתאפשר עד 19.4.2021

רשות המסים מודיעה כי בשל ימי הזיכרון ויום העצמאות תתאפשר הגשת בקשות למענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020 עד ליום שני ה-19.4.2021

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעור נישום: ההליכים הפליליים אינם מבטלים חיוב בכפל מס - פס"ד מוראד ערמין

בית המשפט המחוזי דחה ערעור נישום על החלטת הממונה האזורי של מע"מ לחייבו בכפל מס בגין הוצאת חשבוניות מס שלא כדין. נקבע כי נוכח הכרעת הדין בפסק הדין הפלילי המרשיעה את הנישום בהוצאת חשבוניות פיקטיביות, אין לומר שזהו המקרה שבו ראוי היה לעשות שימוש בסמכות לפי סעיף 100 לחוק ולבטל או להפחית את החיוב בכפל המס. ההליכים הפליליים לא יהוו טעם לביטולו או להפחתתו של החיוב בכפל מס.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
ערעור אלמנת הנישום סולק על הסף: השגה על שומת מס תוגש תוך 30 ימים - פס"ד מרה ויסמן

בית המשפט המחוזי סילק על הסף ערעור שהגישה אלמנת נישום על החלטות פקיד השומה בעניין שומות בהיעדר דוחות. נקבע כי לא ניתן לראות בדוחות המס שהוגשו השגה, ולו מפאת האיחור הניכר בהגשתם – כחמש שנים לאחר מועד הוצאת השומות בהיעדר הדוחות – וזאת מבלי שניתנה כל הצדקה לאיחור. הגשת דוחות מס כהשגה על שומה בהיעדר דוח בהתאם לסעיף 150(ב) לפקודה מוגבלת לפרק זמן של 30 ימים, באופן הזהה להוראות הנוגעות להגשת השגה על שומה לפי מיטב השפיטה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
פורסמה טיוטת תקנות מס הכנסה המציעה להאריך את הוראת השעה לניכוי הוצאות מהכנסות משקיעים בסרט בישראל עד ליום 31.12.2020

פורסמה טיוטת תקנות מס הכנסה המציעה להאריך את הוראת השעה לניכוי הוצאות מהכנסות משקיעים בסרט בישראל עד ליום 31.12.2020

לדברי הסבר - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
התייחסות רשות המסים למענקי קורונה שהתקבלו בשנת 2020 וחויבו בהחזרתם בשנת המס 2021 - כאשר הוגש דוח שנתי ל 2020 וכאשר טרם הוגש דוח לשנת המס 2020

תשובת רשות המסים למערכת כל מס לעניין מענקי קורונה שהוחזרו בשנת 2021 והצגתם בדוחות שנתיים לשנת 2020 – לאלה שהוגשו ואלה שעדיין לא הוגשו.

לתשובה מאת רשות המסים - לחץ כאן
 
השוואת מחזורים דו-חודשית לעוסק פטור לשם חישוב ירידה במחזור לצורך בדיקת זכאות למענקי קורונה

מענקי קורונה שקיבלו עצמאים, ובכללם עוסקים פטורים אינם חלק ממחזור העסקאות. לבדיקת זכאות עוסק פטור להגשת תביעה לקבלת מענקי קורונה יש לבצע מעין הנהלת חשבונות - להשוואה דו חודשית, ולבדוק את הירידה במחזורים מול תקופת הבסיס. מבחינה פרקטית רשות המסים מקבלת את עמדת העוסק אם אכן הייתה לו ירידה בתקופה שבגינה נדרש המענק. ואולם יש לחשב על בסיס דו חודשי.

לתשובה מאת רו"ח שלמה הררי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
Excel ביניים ב- ZOOM - קורס בשעות אחה"צ
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
נפרדנו כך - תהליך סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
פסילת ספרים
יום עיון בזום המוקדש להתנהלות נכונה מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבולים; סנקציות ודרכי ערעור; זכויות וחובות בעת ביקורת ניהול ספרי חשבונות גם כשהעסק מנוהל מהבית; הודעות זיכוי וחיוב בביטול עסקאות; חובות אבודים ותיעודם.
 
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
 
מיסוי פרישה
בין היתר נדבר על סיום עבודה, כולל הטפסים הנלווים, מיסוי כספי פיצויים ומענקי פרישה, נוסחת האיזון, היוון כספים לקצבה, כללי מיסוי במשיכת תגמולים, משיכה מקרן השתלמות ועוד סוגיות ושאלות חשובות בנושא.
 
WHAT IF - סדנת אקסל למתקדמים
הסדנה מיועדת למשתמשי אקסל ותיקים שצברו נסיון עם המוצר ורוצים לשפר את יכולות הביצוע שלהם ולהוציא מהאקסל הרבה יותר. כל הנושאים שיועברו בסדנה יובאו עם דוגמאות שימושיות ותרגול דוגמאות מהעבודה היומ-יומית השוטפת. הכלים שילמדו בסדנה זו מהווים כלי השלמה לחקירת נתונים, ואפשרות ל"משחקי" מה-יקרה-אם ושמירת התרחישים השונים שנוצרים בשלב "המשחקים".
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
יום עיון המגזר השלישי - מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
יום עיון המוקדש לעדכונים ולהתמודדות עם השינויים שנעשו בחוק העמותות ואשר ישפיעו על קבלת אישור ניהול תקין לשנה הקרובה; תקינה חשבונאית חדשה; שווי עבודת מתנדבים; ביקורות בעמותה - תפקידי הוועד המנהל, חובות הדיווח המקוון; מיסוי פעילות באמצעות חברות בנות.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
יום עיון לבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים, המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת, ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות מהמתקדמות ביותר המותאמות לשנת 2021 וקדימה.
 
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות - בשעות אחר הצהריים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להתחיל? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ניכוי מס מאי 2021
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות