מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1331 - 18/03/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 18.3

 
מאמרי מומחים
 
פגיעה בעבודה לבעל שליטה, לפי שכר המינימום, בהעדר ראיות לשכר

ביה"ד לעבודה דחה תביעת מבוטח לתשלום דמי פגיעה בהתאם לשכרו החודשי המדווח, וקבע כי בהיעדר הוכחות לקבלת שכר תואם, דמי הפגיעה ישולמו לו לפי שכר המינימום.

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט, חיים חיטמן רוו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
החלטת מיסוי - הקצאת מניות נוספות במסגרת העברת נכס לפי סעיף 104א לפקודה בעקבות תיקון שומת מס רכישה

רשות המסים בישראל פרסמה החלטת מיסוי בנושא סעיף 104א לפקודת מס הכנסה. החלטת המיסוי עוסקת בהעברת זכות במקרקעין מחברה אם לחברה בת על פי הוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה כך שהחברה הקולטת שילמה מס רכישה בשיעור 0.5% משווי זכות המקרקעין שהועברה. במסגרת ההחלטה נקבע, כי על חברת הבת להקצות מניות נוספות בהתאם להפרש בין שווי נכס המקרקעין המעודכן שקבע מנהל מיסוי מקרקעין, לבין שווי נכס המקרקעין שעל פיו הוקצו המניות במועד ההעברה.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
מנכ"ל חברה לייצור שוקולד נעצר בחשד להצהרה כוזבת על מגורים ביישוב המקנה הטבת מס - הצהיר שגר בשדרות ובפועל התגורר בראשון לציון

אנטולי מושקוביץ, תושב ראשון לציון, הובא בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד להצהרה כוזבת על מגורים ביישוב המקנה הטבת מס, במטרה ליהנות ממנה שלא כדין. כבוד השופט אלעזר ביאלין שחרר את החשוד בתנאים מגבילים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
מבצע ביקורות מס הכנסה ארצי שהתמקד בעסקים פעילים בתקופת הקורונה שההכנסה המדווחת שלהם נמוכה בהשוואה לעסקים אחרים בענף

רשות המסים ערכה מבצע ביקורות מס הכנסה ארצי שהתמקד בעסקים בעלי פעילות גואה בתקופת הקורונה, שההכנסה החייבת המדווחת שלהם נמוכה בהשוואה לעסקים מאותו ענף. במסגרת הפעילות נבדקו עסקים מענף המסחר, מכירת כלי בית, מאפיות, מכולות ומינימרקטים, דוכנים, קיוסקים ומזנונים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעורו של מנכ"ל על סיווג הכנסותיו בגין פדיון אופציות למניות: מדובר בהכנסת עבודה החייבת במס - פס"ד ליבושור

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש מנכ"ל על ההחלטה כי יש לסווג את הסכום ששולם לו בגין "פדיון אופציות למניות" במסגרת הסכם סיום העסקה כהכנסה מעבודה. נקבע כי מאחר שההסדר המיוחד של "המסלול ההוני" שבסעיף 102 לפקודה הוא כאמור בבחינת חריג לכלל הרגיל ולפיו כל טובת הנאה שמקבל עובד ממעבידו היא הכנסת עבודה החייבת בשיעור המס השולי, החלת העיקרון בדבר "דין הפיצוי כדין הפרצה", באופן זה שהפיצוי יתחייב במס רווח הון, אינה אלא בבחינת "פיקציה על פיקציה".

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
העליון: סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין מקנה למנהל סמכות להאריך כל מועד שנקבע בחוק - פס"ד רייך

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של מנהל מיסוי מקרקעין על פסק דינה של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בדבר סמכות מנהל מיסוי מקרקעין להאריך את התקופה הקבועה בסעיף 85(א) לחוק, לתיקון שומת מס לפי סעיף 107(א) לחוק. נקבע כי סעיף 107 מקנה למנהל סמכות להאריך כל מועד שנקבע בחוק. הוראת סעיף 107 מטרתה להפיח חיים חדשים במקרים המתאימים, גם בזכות שפקעה בשל חלוף המועד הקבוע בסעיף 85 לחוק.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'224 והוראת שעה), התשפ"א-2021

ביום 16.3.2021 פורסם בספר חוקים 2906 תיקון מס' 224 לחוק הביטוח הלאומי והוראת שעה .בגדרו של התיקון נקבע כי מעסיק יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בעד עובדו השוהה בחל"ת, בהסכמת המעסיק, לתקופה של חודש קלנדרי אחד לפחות במהלך התקופה שמתחילת חודש אפריל 2020 ועד תום חודש אפריל 2021. (להלן התקופה הקובעת).הפטור כאמור יהיה לפרק זמן של עד שני חודשים קלנדריים, וכן החיוב של המעסיק לפי תקנה 6 לתקנות תשלום דמי ביטוח הוא לתקופה שלא תעלה על חודשיים רצופים שבהם שוהה העובד בחל"ת. שר האוצר רשאי להאריך בצו את התקופה הקובעת עד 30.6.2021. בהתאם להוראות סעיפים 14 ו -15 לחוק ביטוח בריאות המוזכרים לעיל יחול הפטור כאמור גם לעניין דמי ביטוח בריאות שחייב המעסיק לשלם בעד עובדו בתקופה שבה הוא שוהה בחל"ת.

לחוק הביטוח הלאומי - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
נהלי פתיחת תיקים ברשויות המס בישראל לתושב חוץ המשכיר 110 דירות מגורים בישראל

הואיל ומדובר בהיקפים גבוהים במיוחד השכרת דירות מגורים, יש לברר קודם האם מדובר בהכנסה מעסק או שמא ניתן לסווגה כהכנסה פאסיבית. על הנישום-תושב החוץ למלא טופס פתיחת תיק (טופס 5329) ולמסור הפרטים הרלוונטיים. על הנישום לפתוח תיק בביטוח לאומי (טופס 6101). לעניין מע"מ יצוין, כי אם כל הדירות משמשות למגורים, הרי שההכנסה מהן פטורה ממע"מ ולא יהיה צורך בפתיחת תיק, אך אם חלק מהדירות אינן מושכרות למגורים – ההכנסה חייבת במע"מ ויש גם לפתוח תיק במע"מ

לתשובה מאת עו"ד טל בן משה ועו"ד ורו"ח ששון שמש - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ביטוח לאומי למעסיקים ולשכירים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדש כולו לעדכונים ושינויים בעיקר בשל נגיף הקורונה; שכירים בעלי שליטה בחברות; דמי אבטלה; תיאום דמי ביטוח; תאונות עבודה ועוד
 
סוגיות ודוחות במיסוי אמריקאי
הבנה וקריאת דוח מס' NR1040; עקרונות והיבטי מיסוי בחברות LLC הן בדין האמריקאי והן בדין הפנימי בישראל, לרבות חוזרי מס הכנסה והחלטות מיסוי בנדון; אופן הדיווח על ההכנסות מחו"ל ומילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, כולל טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ, טופס 1323 - נספח ד' לטופס הדוח השנתי לחברה, טופס 1324 - נספח ד' לדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן ועוד.
 
תוסף POWER QUERY
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
ביטקוין ומטבעות דיגיטליים
העליות החדות מאוד בערכו של הביטקוין הגיעו לשיא של כל הזמנים (כ-50,000 דולר) ועוררו לאחרונה עניין מחודש במטבע הדיגיטלי בקרב משקיעים פוטנציאליים והניעו את הרשות למסים לשלוח פניות למחזיקי המטבעות הדיגיטליים לחשיפת היקף נכסיהם והמס בהתאם, במיוחד בתקופת הקורונה, בה המדינה משוועת להכנסות ממסים למימון הגרעון הענק שנוצר.
 
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
 
הכשרה בנושא זום
בעידן הנוכחי, מערכת Zoom מהווה כלי עבודה ותקשורת מרכזי. בין אם מדובר בחברות או באנשים פרטיים, הזום הנו כלי שימושי והכרחי שילווה אותנו גם בעתיד שאחרי הקורונה. בהכשרה זאת נלמד את מערכת הזום באופן יסודי ומעמיק.
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
Excel ביניים ב- ZOOM - קורס בשעות אחה"צ
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
נפרדנו כך - תהליך סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
פסילת ספרים
יום עיון בזום המוקדש להתנהלות נכונה מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבולים; סנקציות ודרכי ערעור; זכויות וחובות בעת ביקורת ניהול ספרי חשבונות גם כשהעסק מנוהל מהבית; הודעות זיכוי וחיוב בביטול עסקאות; חובות אבודים ותיעודם.
 
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
 
מיסוי פרישה
בין היתר נדבר על סיום עבודה, כולל הטפסים הנלווים, מיסוי כספי פיצויים ומענקי פרישה, נוסחת האיזון, היוון כספים לקצבה, כללי מיסוי במשיכת תגמולים, משיכה מקרן השתלמות ועוד סוגיות ושאלות חשובות בנושא.
 
WHAT IF - סדנת אקסל למתקדמים
הסדנה מיועדת למשתמשי אקסל ותיקים שצברו נסיון עם המוצר ורוצים לשפר את יכולות הביצוע שלהם ולהוציא מהאקסל הרבה יותר. כל הנושאים שיועברו בסדנה יובאו עם דוגמאות שימושיות ותרגול דוגמאות מהעבודה היומ-יומית השוטפת. הכלים שילמדו בסדנה זו מהווים כלי השלמה לחקירת נתונים, ואפשרות ל"משחקי" מה-יקרה-אם ושמירת התרחישים השונים שנוצרים בשלב "המשחקים".
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
יום עיון המגזר השלישי - מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
יום עיון המוקדש לעדכונים ולהתמודדות עם השינויים שנעשו בחוק העמותות ואשר ישפיעו על קבלת אישור ניהול תקין לשנה הקרובה; תקינה חשבונאית חדשה; שווי עבודת מתנדבים; ביקורות בעמותה - תפקידי הוועד המנהל, חובות הדיווח המקוון; מיסוי פעילות באמצעות חברות בנות.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ביטוח לאומי למעסיקים - אפריל 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות