מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1313 - 14/01/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 14.1

 
מאמרי מומחים
 
פסיקה חדשה – הכרה בניכוי מס תשומות בגין השכרת שטחים לטובת חדר אוכל לעובדים

חברות רבות במשק מקצות שטחים ייעודיים ממשרדיהן לחדר האוכל, למטבח, חדרי אחסון אוכל ועוד. בפס"ד אמדוקס ישראל בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף נתניה אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי, נידונה הסוגייה האם רשאי עוסק (החברה) לנכות את מס התשומות של דמי השכירות, חשמל, מים, ארנונה ודמי ניהול בגין החלק משטח המשרד המשמש לטובת חדר אוכל לעובדים.

למאמר מאת עו"ד אורן בירן - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
אין שינוי בסכומי הקצבאות של המוסד לביטוח לאומי בשנת 2021

בשנת 2021 לא חלה עלייה במדדים (מדד המחירים לצרכן והשכר הממוצע לפי חוק ביטוח לאומי) המשפיעים על עדכון קצבאות הביטוח הלאומי, לפיכך סכומי הקצבאות בינואר 2021 נשארו ללא שינוי בהשוואה לינואר 2020. ייתכן שינוי בסכומי הקצבאות המתעדכנות לפי מדדים אחרים.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
הקלות בתנאי הזכאות למענק לחייל משוחרר העובד בעבודה מועדפת, בעקבות משבר הקורונה

חיילים משוחררים שימו לב, בעקבות תיקון בחוק ובשל משבר הקורונה, חלו השינויים האלה בתנאי הזכאות למענק עבודה מועדפת

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2021 ואילך

רשות המסים בישראל פרסמה את לוח הניכויים לשנת המס 2021

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
מדריך מענק עבודה לשכירים ולעצמאים עבור שנת המס 2020

רשות המסים בישראל פרסמה את המדריך לזכאות לקבלת מענק עבודה לשנת 2020

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
עדכון דחוף - דחייה בחודש נוסף של הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור העובדים שבחל"ת

רו"ח אורנה צח-גלרט יו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי פרסמה הודעה מטעם לשכת רואי חשבון על דחייה נוספת לתשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל עד דצמבר 2020,ליום 15.2.2021..

לחוזר לשכת רואי חשבון - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעור של חברה לממכר ציוד תעשייתי - לא מתקיימים התנאים להעלאת טענה חדשה בשלב הערעור – פס"ד פ.ק. גנרטורים וציוד בע"מ

בית המשפט המחוזי דחה ערעור של חברה לממכר ציוד תעשייתי אשר טענה לזכאותה לקבל זיכוי מס בישראל בגין מס זר ששילמה בברזיל. נקבע כי משלא הציגה טיעון מפורש ומפורט בעניין, הנתמך בראיות, במסגרת ההליכים השומתיים, אין מקום להתיר לה לטעון זאת בשלב הערעור ולהציג ראיות התומכות בכך לראשונה בפני בית המשפט. עוד נקבע כי לא מתקיימים התנאים להעלאת טענה חדשה בשלב הערעור.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
סיווג כספים שמשלם קבלן לדייר בגין שכר דירה במסגרת פרוייקט פינוי-בינוי

בכדי להסביר את החשיבות של הסיווג האמור, נזכיר שלכל אחת מהאפשרויות יש יתרונות וחסרונות. נקדים ונציין את המאפיינים הייחודיים שבכל אפשרות: הכנסות שכר דירה שוטפות; תמורה במסגרת הסכם פינוי-בינוי; על פי נתוני השאלה, דמי השכירות שישלם היזם יהיו פטורים ממס, ולא יפגעו בתקרת הפטור של הדייר על הכנסות שכר דירה מדירות מגורים אחרות.

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח חגי גרוס - לחץ כאן
 
מכירת תיק לקוחות בידי סוכן ביטוח שירש את התיק מאביו – האם מכירת מוניטין

במכירת תיק לקוחות עולה השאלה אם מדובר במכירת מוניטין. פסק הדין המנחה בענייננו הוא הלכת שלמה שרון (עא 7493/98 שלמה שרון ואחרים נ' פקיד שומה יח' ארצית לשומה ואח') שבו קבע בית המשפט העליון כי בכדי שמכירת תיק לקוחות תיחשב למכירת מוניטין, עליה לעמוד בכמה תנאים: קיומה של תניית אי תחרות, מכירת מוחלטת של מלוא ההחזקה בתיק, העברה מלאה של מרשם הלקוחות ועוד. נוסף על כך קבע בית המשפט העליון כי מוניטין הוא בבחינת נכס, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, המגלם בתוכו את מכלול היתרונות שנצברו במהלך חיי העסק

לתשובה מאת רו"ח, עו"ד אלי יזרעאלי - לחץ כאן
 
חובת דיווח ופתיחת תיקים ברשויות המס על הכנסותיו של קטין

תקנה 5א לתקנות מס ערך מוסף קובעות שקטין הפותח תיק במע"מ יעשה זאת ביחד עם נציגו. המשמעות של המונח "נציג" לצורך אותו סעיף היא המשמעות שיש למונח זה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. לצורך העניין נציג של קטין הם הוריו. למרות תקנה זו, ניתן לראות שבית המשפט חייב את רשויות מע"מ לפתוח לקטין שהקים עסק תיק עוסק גם עת הוריו לא רצו לחתום כנציגיו ולא רצו ולא אישרו שום דבר לגבי העסק ולא נתנו הסכמתם להקמתו

לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) רונן ארויו - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
 
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - מאפייני הקרן, כיסויים ביטוחים, מיצוי זכויות וותר אחרי 35 שנה, הפסקות עבודה וחל"ת.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה - 3 מפגשים ב-ZOOM !
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית.
 
חסכונות, השקעות, וכל השאר
על האופציות לחסכון של כספים אישיים - נעשה סדר, נבחן את ההבדלים, נחדד את היתרונות והחסרונות בפיקדונות בנקאיים, קופות גמל להשקעה, פוליסה פיננסית , תיקון 190 , קרנות נאמנות וקרנות סל.
 
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
 
ניתוח דוחות כספיים
נלמד נושאים חשובים שיעניקו כלים להבנת הנתונים המתפרסמים בדוחות הכספיים ונבחן לעומק את השפעתם על תזרים המזומנים בעסק/בחברה בשילוב עם קבלת החלטות עסקיות נכונות ועוד.
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות ניתוח דוחות כספיים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט באנר תחתון אתרים פיננסיים2