מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1312 - 11/01/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 11.1

 
מאמרי מומחים
 
לפרשנות רשות המסים חברת רופא היא "חברת ארנק"

בהחלטת מיסוי שלא בהסכם 7615/20, התכוון רופא משפחה אשר היה קשור בהסכם למתן שירותי רפואה עם קופת חולים אחת, להקים חברה בבעלותו אשר אליה יועברו אותם שירותים הניתנים על ידו לקופת החולים. מנתוני הבקשה עולה כי 99% מההכנסה יהיו מקופה אחת בלבד, וכי השירותים יבוצעו במתקני הקופה לרבות עלויות שכירות חשמל מים, ביטוח וכיו"ב ושירותי מזכירות, והקופה תקבע את הימים ואת השעות למתן השירותים תוך שימוש במערכות המחשוב של הקופה. רשות המיסים דחתה את בקשת הרופא, שלא לראות בהכנסת החברה הכנסה הנעשית בידי עובד עבור מעסיקו, וקבעה כי החברה שתוקם תיחשב חברת ארנק והכנסתה תמוסה כהכנסת היחיד.

למאמר מאת עו"ד ורו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
ארכה עד ל-25.1.2021 למועד הדיווח והתשלום למע"מ עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020 למדווחים דו-חודשי

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החליט על מתן ארכה עד ה- 25 בינואר 2021 לדיווח ולתשלום למע"מ עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
מועד הדיווח והתשלום למע"מ נקבע ל-25.1.2021 לכלל העוסקים

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החליט על מתן ארכה עד ה- 25 בינואר 2021 לדיווח ולתשלום למע"מ עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020. מועד זה יחול גם על מדווחים בדווח חד חודשי עבור חודש דצמבר 2020.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הבחירות לכנסת העשרים וארבע שיתקיימו במרץ 2021

רשות המסים פרסמה חוזר התקף לבחירות לכנסת העשרים וארבע בלבד. לקראת הבחירות ובמהלכן מבצעים המועמדים, המפלגות הקיימות, המפלגות החדשות וועדת הבחירות תשלומים שונים עליהם חלה חובת ניכוי מס במקור או חובת תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996ובתקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור החודשים נובמבר - דצמבר 2020

עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה ב- 25% ומעלה בהתאם להיקף המחזור, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019, יכולים להגיש החל מהיום (יום א') תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות, זאת במסגרת תוכנית 'רשת ביטחון כלכלית'. סכומי המענק לעומדים בתנאים, הם עד 500,000 ₪.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2019 – חברות הסדר האורכות למייצגים

עקב נגיף הקורונה ועל מנת להקל על בעלי העסקים החליט מנהל רשות המסים מר ערן יעקב על שינוי מכסת האורכות להגשת דוחות חברות לשנת 2019 כפי שנקבע בהסדר האורכות. שיעור מכסת החברות שימדדו ביום א' ה-31.1.2021 יהיה 45% ולא 50%. יתרת המועדים והמכסות יהיו כבעבר, כמפורט בטבלה להלן.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
המחוזי: פטור ממס שבח חייב להיות מעוגן בהוראה מפורשת של חוק או תקנה – פס"ד ממשלת הרפובליקה הצרפתית

ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) שליד בית המשפט המחוזי בירושלים דחתה ערר שהגישה ממשלת צרפת על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין ובו טענה כי היא זכאית לפטור ממס שבח בשל הוראת ביצוע של המנהל משנת 1970. נקבע כי פטור ממס שבח חייב להיות מעוגן בהוראה מפורשת של חוק או תקנה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
התקבל ערעורם של בעלי זכויות במקרקעין שהתקשרו בעסקת קומבינציה - החבות במס שבח תחושב על פי שווי מכירה של 1,900,000 ש"ח - פס"ד חנין

בית המשפט העליון קיבל בחלקו את ערעורם של בעלי זכויות במקרקעין שהתקשרו בעסקת קומבינציה. נפסק כי בהינתן יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה, שווי התמורה המוצהרת אינו יכול להכתיב בהכרח את שיעור המס בין הצדדים לעסקה, וכי יש להעריך את שווי המקרקעין לשם חישוב החבות במס שבח כממוצע בין שיטת בעלי הזכויות על פי עלויות הבנייה לבין שיטת החילוץ שנקט מנהל מיסוי מקרקעין. זאת בהתחשב בנטל ההוכחה הרובץ על בעלי הזכויות בשל היחסים המיוחדים בין הצדדים להסכם.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
תיקון לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) – עדכון שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) לפקודה

תיקון לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) - עדכון שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) לפקודה על פי תיקון לתקנות נקבע שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) ל-3.26%. (החל מ-1.1.2021.) תקרת ההלוואה לעובד לענין סעיף 3(ט) לפקודה נקבע בינואר 2021 לסך של 7,800 ₪ ללא שינוי משנת המס 2020.

להודעת מס הכנסה - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מס שבח במכירת מניות בין חברות שהן איגוד מקרקעין

חברה א המוכרת את מניותיה בחברה ב שהיא איגוד מקרקעין חייבת במס שבח בגין מכירה זו, שכן מדובר ב"פעולה באיגוד". המס יחושב כפי שמחשבים מס בגין מכירת מניות רגילות, לפי חלק ה' לפקודה, ושיעור המס הוא 23%, שהוא שיעור מס השבח לחברה.

לתשובה מאת עו"ד טלי יהושע - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
 
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - מאפייני הקרן, כיסויים ביטוחים, מיצוי זכויות וותר אחרי 35 שנה, הפסקות עבודה וחל"ת.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה - 3 מפגשים ב-ZOOM !
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית.
 
חסכונות, השקעות, וכל השאר
על האופציות לחסכון של כספים אישיים - נעשה סדר, נבחן את ההבדלים, נחדד את היתרונות והחסרונות בפיקדונות בנקאיים, קופות גמל להשקעה, פוליסה פיננסית , תיקון 190 , קרנות נאמנות וקרנות סל.
 
ניתוח דוחות כספיים
נלמד נושאים חשובים שיעניקו כלים להבנת הנתונים המתפרסמים בדוחות הכספיים ונבחן לעומק את השפעתם על תזרים המזומנים בעסק/בחברה בשילוב עם קבלת החלטות עסקיות נכונות ועוד.
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
הזמנה לוובינר - פינבוט - 20.1.21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט באנר תחתון אתרים פיננסיים2