מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1310 - 04/01/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 4.1

 
מאמרי מומחים
 
תכנון מס להעברת הכנסות/הפסדים של אדם טרם פטירתו ליורשיו

יורשים מבקשים לקבל החזר מס בגין הכנסותיו של המוריש ולהכיר בהפסדים שהיו לו מעסקו כנגד הכנסות אלו. למי יש לייחס את ההכנסות אשר מתקבלות לאחר פטירתו ? האם הן הכנסות הנפטר או הכנסות היורשים ? התשובה לשאלות אלו תקבע את חבות המס ואת שיעורי המס שיחולו. לרבות, בנוגע לכספי פיצויי פיטורין המשולמים מקופת גמל לאחר פטירתו המוריש

למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים - החלטת מיסוי שלא בהסכם

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי שלא בהסכם. במסגרת החלטת המיסוי נדחתה בקשתו של רופא ש-99% מהכנסתו נובעים מקופת חולים אחת שבה חתום הרופא על הסכם למתן שירותי רפואה והקופה מְספקת לרופא על חשבונה את כל שירותי המרפאה בימים ובשעות שנקבעים על ידה. הרופא מצידו אינו נושא בעלויות כמו שכירות מרפאה וכו'. הרופא מעוניין להקים חברה שאליה יועברו פעילויותיו במסגרת שירותיו הרפואיים לקופת החולים ואין בכוונתו להעסיק עובדים נוספים. הרופא ביקש לאשר כי הכנסתה של החברה החדשה שבה הוא מהווה בעל מניות מהותי לא תיחשב הכנסה הנעשית בידי עובד עבור מעסיקו ולפיכך לא יחולו על החברה הוראות סעיף 62א לפקודה. כאמור לעיל בקשתו נדחתה

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הפחתת הון ברכישת חברת SPAC - החלטת מיסוי בהסכם

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם. החלטת המיסוי דנה בחברה פרטית תושבת ישראל העוסקת בפיתוח מוצרים בתחום הטכנולוגיה, ומעוניינת לגייס כסף באמצעות הנפקת מניות בשני שלבים לחברה זרה שמניותיה נרשמו לאחרונה למסחר בבורסה ורישומן למסחר בבורסה מחוץ לישראל.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
סכומים ושיעורים במע"מ

רשות המסים בישראל פרסמה עדכוני סכומים ושיעורים במע"מ נכון לינואר 2021. בדף זה נמצא ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות: תקרת מחזור עוסק פטור, דוח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות להחזר בבנקים, סכום שיש לדרוש בגינו חשבונית מהמוכר ועוד.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2021

רשות המסים בישראל פרסמה ה"ב בדבר נוהל מתן אישורי ניכוי מס במקור שיהיו בתוקף מ – 1.1.2021 ועד 31.12.2022

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הוראות ביטוח לאומי לסגר השלישי

המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות ומידע מעודכן לגבי מפוטרים או יוצאים לחל"ת בימי הסגר השלישי לעובדים ולמעסיקים.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחו ערעוריה של חברת בנייה על החלטות מנהל מס ערך מוסף - ניכתה מס תשומות הכלול בחשבוניות מס שהוצאו שלא כדין – פס"ד עליאן ועיאד (ח.מ) הנדסה ובניין בע"מ

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה חברת בנייה על החלטת מנהל מע"מ לחייבה בכפל קנס ולפסול את ספריה בטענה כי ניכתה מס תשומות הכלול בחשבוניות מס שהוצאו שלא כדין. נקבע כי החברה ומנהליה ניכו את סכומי המע"מ שבחשבוניות הפיקטיביות בידיעה מלאה ומתוך תכנון שיטתי.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
התקבל ערעורם של בעלי זכויות במקרקעין שהתקשרו בעסקת קומבינציה - החבות במס שבח תחושב על פי שווי מכירה של 1,900,000 ש"ח - פס"ד חנין

בית המשפט העליון קיבל בחלקו את ערעורם של בעלי זכויות במקרקעין שהתקשרו בעסקת קומבינציה. נפסק כי בהינתן יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה, שווי התמורה המוצהרת אינו יכול להכתיב בהכרח את שיעור המס בין הצדדים לעסקה, וכי יש להעריך את שווי המקרקעין לשם חישוב החבות במס שבח כממוצע בין שיטת בעלי הזכויות על פי עלויות הבנייה לבין שיטת החילוץ שנקט מנהל מיסוי מקרקעין. זאת בהתחשב בנטל ההוכחה הרובץ על בעלי הזכויות בשל היחסים המיוחדים בין הצדדים להסכם.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
קיזוז הפסד מועבר מניירות ערך בחו"ל מהכנסות משכירות בחו"ל

סעיף 92 לפקודת מס הכנסה קובע כי הפסד הון ניתן לקזז כנגד רווח הון, ובמקרים מסוימים גם כנגד ריבית ודיווידנד מניירות ערך. אין הוראה דומה המאפשרת קיזוז כנגד הכנסות שכירות.

לתשובה מאת רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס - לחץ כאן
 
שיעור המס על קצבה המשולמת מכספי פוליסת פרט

שיעור המס על קצבה המשולמת מכספי פרט שנצברו בפוליסה בחברת ביטוח הוא בהתאם להוראות סעיף 9(ב) לפקודת מס הכנסה. משמע, עד לגיל פרישה שיעור המס הוא כהכנסה חייבת במס בהתאם להוראות סעיף 2(5), כלומר מס שולי. החל מגיל פרישה (62 לאישה ו-67 לגבר) שיעור המס נשאר זהה ואולם 35% מהקצבה (ללא תקרה) פטורים ממס כך שהמיסוי חל רק בגין 65% מהקצבה. קצבת פרט אינה נחשבת לקצבה מזכה ואינה נהנית מהטבות מס של קצבה מזכה, ובהתאם אינה רלוונטית להגדרת גיל הזכאות.

לתשובה מאת מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום - לחץ כאן
 
מענקי הקורונה לעניין מחזור לקביעת אחוז היצוא במפעל מועדף

רשות המיסים לא פרסמה הבהרות בנושא ייחוס מענקי קורונה לצורך חישוב תנאי מפעל בר-תחרות הקבוע בסעיף 18א לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959. ניתן לאמץ גישה כלכלית, כגון ייחוס סך המענק שהתקבל בשנת המס באופן פרופורציונלי לשווקים השונים. ניתן אף לפנות לרשות המיסים לשם קבלת החלטת מיסוי בנושא.

לתשובה מאת רו"ח יוסי ירון - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
 
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - מאפייני הקרן, כיסויים ביטוחים, מיצוי זכויות וותר אחרי 35 שנה, הפסקות עבודה וחל"ת.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה - 3 מפגשים ב-ZOOM !
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית.
 
חסכונות, השקעות, וכל השאר
על האופציות לחסכון של כספים אישיים - נעשה סדר, נבחן את ההבדלים, נחדד את היתרונות והחסרונות בפיקדונות בנקאיים, קופות גמל להשקעה, פוליסה פיננסית , תיקון 190 , קרנות נאמנות וקרנות סל.
 
ניתוח דוחות כספיים
נלמד נושאים חשובים שיעניקו כלים להבנת הנתונים המתפרסמים בדוחות הכספיים ונבחן לעומק את השפעתם על תזרים המזומנים בעסק/בחברה בשילוב עם קבלת החלטות עסקיות נכונות ועוד.
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
הזמנה לוובינר - פינבוט - 20.1.21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט באנר תחתון אתרים פיננסיים2