סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1277 - 14/09/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 14.9

 
מאמרי מומחים
 
בין תושב חוזר לתושב חוזר ותיק - כל ההטבות והזכויות שמגיעות לך!

כדי לעודד את העלייה לישראל, המדינה מעניקה שורה של הטבות עבור הזכאים לכך, בהן הטבות מס לצורך העברת כספים שמקורם מחוץ לישראל, המשך ניהול עסקים זרים לאחר מועד העלייה ועוד. הטבות המס קבועות, בין השאר, בפקודת מס הכנסה, אשר מבחינה בין סוגי המהגרים לישראל לפי מאפייניהם ובהתאם קובעת מהן הטבות המס שיינתנו לכל סוג. לצורך זכאות להטבות מס כאמור, נדרש הנישום להוכיח כי לא היה "תושב ישראל" כהגדרת הפקודה, באופן שבו לא שהה בישראל יותר מסך הימים הקבוע בפקודה וכן לא קיים את מרכז חייו בישראל.

למאמר מאת עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי יולי - אוגוסט 2020

עסקים שהייתה להם ירידה במחזור של לפחות 40% יכולים להגיש בקשות עבור מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ועבור מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
עובדים עצמאיים בעולם התרבות יכולים לצבור תקופת אכשרה לקבלת דמי אבטלה

בעקבות תיקון בחוק, החל מ-1.9.20 עובדים עצמאים בעולם התרבות כמו תאורנים, צלמים, מקליטים, עורכים, מלבישים, מאפרים, עוזרי הפקה וכו' - יכולים לצבור תקופת אכשרה כדי להיות זכאים לדמי אבטלה.

לחוזר הביטוח הלאומי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעורו של רוכש בית יוקרה בהרצליה על שומת מס שהוציא לו פקיד השומה בשנת המס 2011 - מדובר בעסקה בעלת אופי מסחרי ולא בבית שנרכש למטרת מגורים

בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור שהגיש עוסק בתחום אחזקת בתים על שומת מס שהוציא לו פקיד שומה ירושלים לשנים 2009, 2011 ו-2012. העוסק רכש בית יוקרה בהרצליה וטען כי נועד למגורי משפחתו וכי לא מדובר בעסקה בעלת אופי מסחרי. נקבע כי בענייננו חומר הראיות בתיק מצביע בבירור לעבר היותה של העסקה פירותית ולא הונית. העוסק ניסה לצבוע את העסקה בצבעים של עסקה פרטית ולא מסחרית, אך נכשל בכך.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
פקיד השומה השמיט הכנסות של מיליונים משומות מס הכנסה שהוציא - ביהמ"ש: הרפרנט המקצועי היה רשאי להורות על פתיחת השומות

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת רשות המסים לפסק דין חלקי שבו נקבע כי ממצאים ומסקנות מהליך פלילי שהתנהל בעניינו של מנהל ארגון פשיעה שהורשע בעבירות ניהול בתי הימורים ועבירות מס – יהיו קבילים בערעור שהגיש על שומות המס שהוצאו לו. כן נקבע כי פקיד השומה לא כלל בשומתו המקורית סכום הכנסות לא מבוטל של כ-5.7 מיליון ש"ח, ולכן הרפרנט המקצועי היה מוסמך להורות על פתיחת השומות בגין הטעויות המשמעותיות שנעשו בהן.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
התנאים להקלה במס רכישה לעולה חדש שבעת רכישת הדירה היה תושב חוץ

כדי לזכות בהקלת מס רכישה לפי התקנה נדרש היה לרכוש את הדירה עד שנה לפני כניסתו לישראל. בענייננו רכישת הדירה בוצעה כארבע שנים טרם כניסתו לישראל ועל כן נראה כי אין זכאות להקלה

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח שלומי טבח - לחץ כאן
 
מועד התרת הוצאות מימון ברכישת קרקע המהווה רכוש קבוע סמוך לרכישת הקרקע או כשהנכס מתחיל לייצר הכנסה

בהתאם לנתוני השאלה, קרן ההלוואה יועדה ושימשה בפועל לרכישת רכוש קבוע ולרכישת ניירות ערך. אין מחלוקת כי הון שמשמש לרכישת רכוש קבוע, הוצאות המימון מותרות בניכוי ברגע שהנכס החל לשמש לייצור הכנסה, ולכן בהנחה שהציוד הופעל בסמוך לרכישתו, הוצאות המימון בנות ניכוי באופן שוטף (על בסיס מצטבר), אף אם לא שולמו בפועל בשנת המס

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח ניר חונוביץ' - לחץ כאן
 
קצבה מוכרת ופטור ממס על קצבה מזכה בתקופה שלפני 2012 ואחרי 2012

לדעתי, ככל שמדובר בפורש שפרש לאחר שנת 2012 ומיושם לגביו תיקון 190 לפקודה, ה"תשלומים פטורים" שיהיה זכאי בגינם לפטור (נפרד ובלתי תלוי מהקצבה המזכה) כ"קצבה מוכרת" יהיו כהגדרתם על פי תיקון 190 לפקודה, גם בהתייחס להפקדות בין השנים 2000-2012. זאת, למרות שהגדרת "קצבה מוכרת" בפקודה באותן השנים, כללה גם הפקדות עובד ועמית עצמאי שבגינן זכאי היה העמית לזיכוי ממס בעת ההפקדה. לאמור: הפורש לא יהיה זכאי לקבל פטור "קצבה מוכרת" בגין הפקדות עובד / מעסיק עצמאי בין השנים 2000-2012, ככל שהוא היה זכאי בגינן להטבת מס (גם אם היא מסוג "זיכוי" במועד ההפקדה

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח אבי קדוש - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
 
פתרונות לאתגרים בתחום העבודה והעדכונים בחוק התוכנית הכלכלית
ביום עיון זה נעסוק בנושאים השלכות הקורונה על דיני העבודה ותיקון לחוק התכנית הכלכלית
 
תיקון 190 ופנסיה לעצמאים
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
מיסוי מקרקעין - עקרונות מיסוי דירת מגורים
ביום העיון נדון בסוגיות העוסקות במיסוי דירות מגורים בהיבטי מס שבח, פטורים ממס שבח, מס רכישה והמקרים בהם ניתן להפחית ולקבל הטבות. הסבר לגבי החשיבות בתכנון מס נכון לפני ביצוע רכישה/ מכירה של דירת מגורים. ההרצאות מלוות בדוגמאות, תיקוני חקיקה, פסיקה עדכנית, חוזרים מקצועיים, ה"ב, החלטות מקדמיות.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס בשנת 2020 כגון: מיצוי זכויות למענקים והקלות בקורונה - איך יוצאים מהמשבר? כל המלצות לשכת רואי חשבון; שינויי מבנה לאור הצורך העסקי - ריכוז פעילויות וקיזוז הפסדים; עבודה בצל הקורונה - סוגיות משפטיות ופרקטיות; אתגרי העבודה מהבית בתקופת הקורונה; העסקת נשים בצל משבר הקורונה - כלים יישומיים ופרקטיים; שוק העבודה בתקופת הקורונה שייך למעסיקים ופחות לעובדים, אבל...; סוגיות בנוסחת הקיזוז וקיבוע זכויות; זכויות מבוטחים בביטוחי מנהלים ובקרנות הפנסיה בתקופת החל"ת ובסיום עבודה; פנסיה חובה לעצמאים - דגשים לסוף שנה; הסדרי חובות, פריסה וביטולי הצמדה, ריבית וקנסות בגין חובות מס; מחילת חובות - למ"ה ומע"מ מתי וכיצד; מיסוי שכירים ועסקים בתקופת הקורונה; יתרות החובה לאן? עקרונות גיבוש וקיזוזי הפסדים/מימושי ערבויות
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
 
 
סגור חלון
כנס המסים 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית