סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1273 - 03/09/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 
 
מאמרי מומחים
 
עוד מנפלאות מגפת הקורונה והשלכותיה לעניין ביטול עסקה במס שבח

אחת ההשלכות של המשבר הכלכלי הנוכחי צפויה להיות ביטול בהסכמה של עסקאות נדל"ן או אי קיום/ ביטול חד צדדי של ההסכם תוך הגשת תביעות לביטול לבתי משפט לאכיפה או לפיצויים. לנושא זה השלכה על דיווח ומיסוי הצדדים להסכמי מכר במקרקעין.

למאמר מאת עו"ד ד"ר שלמה קטלן - לחץ כאן
 
סוגיית זיכוי ממס זר בעת סיווג הכנסה באופן שונה בין המדינות

בהקשר זה יש להבחין בין שני מצבים: המצב הראשון הוא שאין חולק כי למדינת האמנה יש זכות למסות את ההכנסה שהופקה בתחומה (בדרך כלל זה המצב בכל הנוגע להכנסות מדיווידנד, ריבית ותמלוגים). המצב השני הוא שקיימת מחלוקת באשר לסיווג שיש ליתן להכנסה במדינת המקור עצמה ובהתאם גם לזכויות המיסוי שלה (למשל – מכירת נכס לא מוחשי המסווגת כתמלוג במדינת המקור החייב בניכוי במקור, וכמכירה מוחלטת במדינת המושב אשר לא הייתה מביאה לניכוי במקור אילו מדינת המקור הייתה מסווגת כך את ההכנסה). מאמר זה עוסק במצב הראשון שתואר

למאמר מאת עו"ד דני פינק - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
שני מפעלים תעשייתיים בבעלות חברה - החלטת מיסוי בהסכם

רשות המסים בישראל פרסמה החלטת מיסוי בתחום חוקי העידוד הדנה בבקשתה של חברה ישראלית העוסקת בייצור ושיווק מוצרים לתעשיית התרופות הווטרינריות ומיוצרים בשני מפעלים שבבעלותה. כשאחד ממוקם באזור שאינו אזור פיתוח והשני באזור פיתוח א'. הכנסות שני המפעלים יחד עומדים בתנאי מפעל בר תחרות. החברה מבקשת לקבוע האם מפעל החומרים הממוקם באזור א' ומפעל המוצרים שאינו ממוקם באזור פיתוח מהווים מפעל תעשייתי אחד או שני מפעלים תעשיתיים נפרדים לצורך יישום הוראות החוק ובדיקת תנאי בר תחרות.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
החמרה בעונשו של קבלן עפר שעשה שימוש בחשבוניות כוזבות לשם ניכוי מס תשומות ודיווח דיווחים שאינם אמת על עסקאותיו – מעבודות שירות ל-15 חודשי מאסר בפועל

בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את ערעורה של רשות המסים על קולת עונשו של קבלן עבודות עפר, שהורשע בשורת עבירות מס שעיקרן שימוש בחשבוניות כוזבות לשם ניכוי מס תשומות ודיווח דיווחים שאינם אמת על עסקאותיו. נקבע כי לא ניתן להתעלם במקרה זה הן מהיקף העלמות המס, העומד על יותר ממיליון ש"ח, והן מהתקופה הממושכת שבה נעברו העבירות. על כן הומר עונשו מ-8 חודשי עבודות שירות ל-15 חודשי מאסר בפועל, נוסף על מאסרים על תנאי, קנס וצו מבחן שהוטלו עליו על ידי בית משפט השלום.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מיסוי פיצוי מחברת ביטוח שמקבלת חברה בגין פוליסת ביטוח אנשי ביטוח שעשה בעל מניות שהלך לעולמו

פיצוי המתקבל עקב מותו של בעל המניות יהיה פטור ממס בידי החברה, כפוף לכך כי שיעור ההחזקה של בעל המניות בחברה הוא כאמור בהגדרת קרוב דלעיל, וכן כי הפרמיה לא הותרה בניכוי

לתשובה מאת רו"ח )משפטן) אלי יזרעאלי - לחץ כאן
 
טופס 1217ב ידווח בידי מוסד ציבורי בגין תרומות והשתתפות בכסף ובשווה כסף

טופס 1217ב – נספח 3 לטופס 1215 – תרומות והשתתפויות בכסף ושווה כסף שניתנו לאדם אחר – כלומר את הטופס אמור למלא מוסד ציבורי ולפרט בו תרומות או השתתפויות בהוצאות שנתן – בין אם בכסף או בשווה כסף, תוך אבחנה בין מקבלים שהם יחידים או מקבלים שהם תאגידים.

לתשובה מאת רו"ח טובה הילמן - לחץ כאן
 
אירוע המס בהקצאת אופציות למנכ"ל בחברה פרטית יהיה במועד המרת האופציות למניות

על האופציות שהוענקו למנכ"ל יחולו הוראות סעיף 3(ט)(1)(א) לפקודה, וכן הוראות סעיף 2(2) לפקודה, דהיינו אירוע המס בהקצאה האמורה יידחה למועד המרת האופציות למניות וחיוב המס באותו המועד בגין ההפרש שבין עלות מימוש האופציות שבידי המנכ"ל לבין שווי המניות, יהיה כהכנסת עבודה על פי שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה

לתשובה מאת רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי - לחץ כאן
 
התרת ניכוי הוצאות משפטיות בגין חקירת מס הכנסה

כדי שחברה תוכל להכיר בהוצאות מסוימות, עליה להצביע על כך שמדובר בהוצאות שכרוכות בפעילותה השוטפת ושנועדו לשמר את מנגנון הנבת ההכנסות כצפוי, קרי כי מדובר בהוצאות פירותיות. בהקשר זה יובהר כי על פי הפסיקה ובייחוד לאור פסק הדין שניתן לאחרונה בעניין דויטש, אין מניעה שחברה תנכה כהוצאה סכומים ששילמה לשם הגנה משפטית של בעל מניות או מנהל בה, כל עוד העבירות נוגעות לפעילותו של הנאשם בשמירת נכסי החברה או לטובת האינטרסים שלה או אם לחברה קיים אינטרס ברור בתוצאות המשפט

לתשובה מאת עו"ד עדי קימל - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
 
פתרונות לאתגרים בתחום העבודה והעדכונים בחוק התוכנית הכלכלית
ביום עיון זה נעסוק בנושאים השלכות הקורונה על דיני העבודה ותיקון לחוק התכנית הכלכלית
 
תיקון 190 ופנסיה לעצמאים
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
מיסוי מקרקעין - עקרונות מיסוי דירת מגורים
ביום העיון נדון בסוגיות העוסקות במיסוי דירות מגורים בהיבטי מס שבח, פטורים ממס שבח, מס רכישה והמקרים בהם ניתן להפחית ולקבל הטבות. הסבר לגבי החשיבות בתכנון מס נכון לפני ביצוע רכישה/ מכירה של דירת מגורים. ההרצאות מלוות בדוגמאות, תיקוני חקיקה, פסיקה עדכנית, חוזרים מקצועיים, ה"ב, החלטות מקדמיות.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס בשנת 2020 כגון: מיצוי זכויות למענקים והקלות בקורונה - איך יוצאים מהמשבר? כל המלצות לשכת רואי חשבון; שינויי מבנה לאור הצורך העסקי - ריכוז פעילויות וקיזוז הפסדים; עבודה בצל הקורונה - סוגיות משפטיות ופרקטיות; אתגרי העבודה מהבית בתקופת הקורונה; העסקת נשים בצל משבר הקורונה - כלים יישומיים ופרקטיים; שוק העבודה בתקופת הקורונה שייך למעסיקים ופחות לעובדים, אבל...; סוגיות בנוסחת הקיזוז וקיבוע זכויות; זכויות מבוטחים בביטוחי מנהלים ובקרנות הפנסיה בתקופת החל"ת ובסיום עבודה; פנסיה חובה לעצמאים - דגשים לסוף שנה; הסדרי חובות, פריסה וביטולי הצמדה, ריבית וקנסות בגין חובות מס; מחילת חובות - למ"ה ומע"מ מתי וכיצד; מיסוי שכירים ועסקים בתקופת הקורונה; יתרות החובה לאן? עקרונות גיבוש וקיזוזי הפסדים/מימושי ערבויות
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
 
 
סגור חלון
כנס המסים 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית