סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1272 - 31/08/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 31.8 תוכנית כלכלית

 
מאמרי מומחים
 
מיסוי מתנות לחגים

לאור פניות רבות שהגיעו למערכת, אנו מביאים לפניכם את הוראות רשות המסים ועמדותיה בכל הנוגע למתנות שמקבלים עובדים, ספקים ונותני שירותים ממעבידיהם או מלקוחותיהם.

למאמר מאת רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
מפעל טכנולוגי מועדף העוסק במתן שירותי ענן - החלטת מיסוי בהסכם

רשות המסים בישראל פרסמה החלטת מיסוי הדנה בחברה ישראלית העוסקת בפיתוח תכנה ומתן שירותי ענן במודל PASS. במסגרת שרותי PASS מספקת החברה פלטפורמת מחשוב ענן כשירות על גבי תשתיות טכנולוגיות עצמאיות ובלעדיות. החברה מבקשת לאשר כי מפעלה הוא "מפעל טכנולוגי מועדף" כמשמעותו בסעיף 51כד לחוק ולאשר כי הכנסותיה ממתן שירותי מחשוב ענן מהוות "ההכנסה טכנולוגית מועדפת"

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
דמי אבטלה – תיקון חוק הביטוח הלאומי 216+217 (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה) הקלות בתנאי הזכאות לאבטלה בתקופת משבר הקורונה

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר המפרט את השינויים בדמי אבטלה לאור תיקוני החקיקה שהתקבלו ביום 28.07.2020, על פי תיקוני החקיקה שפורסמו בהוראת שעה שתוקפה החל מ-28.6.2020 ועד 31.10.2021 אשר משפיעים לטובה על מאות אלפי מובטלים. הוראה השעה כוללת הארכה של תיקונים קיימים וכן הוספת הקלות חדשות שיהיו בתוקף עד 06.2021

לחוזר הביטוח הלאומי - לחץ כאן
 
מוארכת האפשרות להגשת דו"חות שנתיים ובקשות להחזר מס באמצעות מערכת מפ"ל ומערכת "מייצגים"

רשות המסים מאריכה את האפשרות להגשת דוחות שנתיים ובקשות להחזר מס באמצעות מערכת מפ"ל ומערכת "מייצגים" עד ה- 30.09.2020

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעורה של "אלבר" על שומות בצו שקבע לה פקיד שומה למפעלים גדולים בכל הנוגע להכנסה ממכירת מכוניות

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורן של חברות מקבוצת "אלבר", העוסקות בהשכרה ובמכירה של מכוניות, על שומות בצו שקבע להן פקיד שומה למפעלים גדולים בקשר להכנסות שנבעו להן ממכירת מכוניות. נקבע כי ההכנסות, הן ממכירת המכוניות בעסקאות מימוש והן ממכירת מכוניות לסוחרים – מהוות הכנסה פירותית, אולם ההפסד שנבע מגניבה ואובדן, מהווה הפסד פירותי ולכן ניתן לניכוי.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
העליון מבהיר: תשלום מע"מ "מגולגל" על הצרכן - הופך להיות חלק ממחיר העסקה וכלול בריבית

בית המשפט העליון דחה ערעורים על החלטות בית המשפט המחוזי שעסקו בסכסוך בין שתי חברות שחתמו על הסכם הלוואה. בין היתר נחלקו הצדדים בשאלה האם הריבית המקסימלית הקבועה בחוק הריבית כוללת את רכיב המע"מ, או שמא מדובר ברכיב חיצוני לריבית, אשר ניתן לגבותו נוסף על הריבית המקסימלית המותרת. נקבע כי כאשר תשלום המע"מ "מגולגל" על הצרכן או על מקבל השירות, הוא הופך להיות חלק ממחיר העסקה, כלומר חלק מהתמורה, ועל כן הוא כלול בריבית ולא ניתן לגבותו נוסף על מגבלת 13 האחוזים הקבועה בחוק.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) (תיקון), התש"ף 2020-

פורסם תיקון לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התש"ף-2020 (להלן – הצוו הקובע שני תיקונים דלקמן: 1. לגבי מורה דרך, מלווה רפואי ומלווים אחרים בטיולים המאורגנים על ידי מוסדות, גופים ציבוריים ומשרדי נסיעות. (פרט 7 בטור א' בתוספת הראשונה לצו) . לגביהם נקבע בתיקון לצו כי בגדרו של מורה דרך ייכלל גם מי שמדריך תיירים בכלי רכב שבבעלותו. 2. לגבי איש צוות מקצועי הנמנה עם עובדי הצוות הטכני או האמנותי בהפקדה קולית או חזותית - נוסף פריט חדש לתוספת הראשונה בצו (פריט מס' 15)

לצו הביטוח הלאומי - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
המחאת זכות להחזר הלוואה מבעל מניות פורש לבעל מניות שנשאר בחברה תסווג כהכנסה ממחילת חוב

קיימת חשיפה בהמחאת הזכות להחזר ההלוואה לבעל המניות שנותר. פקיד השומה יבקש לסווג את היתרה כהכנסה ממחילת חוב בחברה, ובהמשך כהכנסה מדיווידנד לבעל המניות הנותר כשתימשך על ידו, או כבר כשהיתרה תירשם לזכותו במצב שהוא בעל מניות יחיד

לתשובה מאת רו"ח עו"ד סיימון יניב - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
 
פתרונות לאתגרים בתחום העבודה והעדכונים בחוק התוכנית הכלכלית
ביום עיון זה נעסוק בנושאים השלכות הקורונה על דיני העבודה ותיקון לחוק התכנית הכלכלית
 
תיקון 190 ופנסיה לעצמאים
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
מיסוי מקרקעין - עקרונות מיסוי דירת מגורים
ביום העיון נדון בסוגיות העוסקות במיסוי דירות מגורים בהיבטי מס שבח, פטורים ממס שבח, מס רכישה והמקרים בהם ניתן להפחית ולקבל הטבות. הסבר לגבי החשיבות בתכנון מס נכון לפני ביצוע רכישה/ מכירה של דירת מגורים. ההרצאות מלוות בדוגמאות, תיקוני חקיקה, פסיקה עדכנית, חוזרים מקצועיים, ה"ב, החלטות מקדמיות.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס בשנת 2020 כגון: מיצוי זכויות למענקים והקלות בקורונה - איך יוצאים מהמשבר? כל המלצות לשכת רואי חשבון; שינויי מבנה לאור הצורך העסקי - ריכוז פעילויות וקיזוז הפסדים; עבודה בצל הקורונה - סוגיות משפטיות ופרקטיות; אתגרי העבודה מהבית בתקופת הקורונה; העסקת נשים בצל משבר הקורונה - כלים יישומיים ופרקטיים; שוק העבודה בתקופת הקורונה שייך למעסיקים ופחות לעובדים, אבל...; סוגיות בנוסחת הקיזוז וקיבוע זכויות; זכויות מבוטחים בביטוחי מנהלים ובקרנות הפנסיה בתקופת החל"ת ובסיום עבודה; פנסיה חובה לעצמאים - דגשים לסוף שנה; הסדרי חובות, פריסה וביטולי הצמדה, ריבית וקנסות בגין חובות מס; מחילת חובות - למ"ה ומע"מ מתי וכיצד; מיסוי שכירים ועסקים בתקופת הקורונה; יתרות החובה לאן? עקרונות גיבוש וקיזוזי הפסדים/מימושי ערבויות
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
 
 
סגור חלון
כנס המסים השנתי 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית