סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1271 - 27/08/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 24.8

 
מאמרי מומחים
 
שיקוליו של מנהל מע"מ לביטול רישום תיק "עוסק"

ביום 13.7.2020 התקבלה החלטה של בית המשפט המחוזי בעניין ע"מ 70254-06-20 חברת עולם הבנייה ויזמות בע"מ (להלן: "החברה"). במסגרת ערעור זה נעתר בית המשפט לבקשתו של מנהל מע"מ שלא לעכב את ביצוע החלטתו לבטל את רישומה של החברה כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ.

למאמר מאת רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
מענק לכל אזרח ישולם באמצעות הדואר עד 15.10

החל מיום ראשון, 23.8.20, מי שלא קיבל את המענק יוכל לקבלו במזומן בסניפי הדואר. מי שלא מעוניין להגיע לסניף הדואר יכול לעדכן חשבון בנק באתר שלנו, והתשלום יעבור לחשבונו החל מתאריך 15.10.2020, לאחר שנוודא שהמענק לא שולם לו באמצעות בנק הדואר ואחרי שבנק הדואר יחזיר לנו את כספי המענק.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
מהיום ניתן להגיש בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים מאי-יוני 2020 בסכום של עד 15 אלף ש"ח

כחלק מיישום רשת הביטחון הכלכלית, נפתחה היום (יום ג') באתר רשות המסים האפשרות להגיש בקשות לקבלת מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019. סכום המענק הינו בגובה של עד 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות. סכום המענק יהיה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, בשנים 2018 או 2019,לפי הגבוה בהם, כפול 2 (עבור החודשיים של תקופת הזכאות).

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הוצאות מו"פ שמסווגות בעלות המכר בדוח הכספי - החלטת מיסוי בהסכם

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בתחום חוקי העידוד הדנה בבקשתה של חברה ישראלית שעוסקת בפיתוח תוכנה המהווה פלטפורמה טכנולוגית בתחום הביטוח הכללי שמהווה תוכנת בסיס לכלל הלקוחות וכן מפתחת מודולים והתאמות ייחודיות לכל לקוח ולקוח. החברה מבקשת לאשר כי ההוצאות בגין פיתוח המודולים וההתאמות הייחודיות לכל לקוח ולקוח אשר נרשמו בדוחות הכספיים של החברה בעלות המכר, אך בפועל מהוות הוצאות פיתוח - ייחשבו הוצאות מחקר ופיתוח לצורך עמידה בהגדרת מפעל טכנולוגי מועדף שבסעיף 51 כד לחוק לעידוד השקעות הון.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
תשלום מענק לכל אזרח עבור ילדים שנולדו מ-15.7 עד 31.7

המענק עבור ילדים שנולדו מ-15.7 עד 31.7 ישולם ביום רביעי, 26.8.2020 ישירות לחשבון הבנק שאליו משולמת קצבת הילדים. סכום המענק נקבע לפי מיקום הילד במשפחה: ● מענק בסך 500 ש"ח- עד הילד הרביעי. ● מענק בסך 300 ש"ח - מהילד החמישי ומעלה.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
115,000מסרונים נשלחו השבוע לזכאים פוטנציאלים למענק עבודה לשנת 2019

במטרה לעודד את מימוש הזכאות למענק עבודה, שלחה רשות המסים השבוע כ-115,000 מסרונים לזכאים פוטנציאלים למענק לשנת 2019, שטרם מימשו את זכאותם. מהלך זה מצטרף גם למשלוח מכתבים שנעשה, כבכול שנה, לזכאים פוטנציאלים במהלך אוגוסט –ספטמבר. עד כה, הגישו בקשה ונמצאו זכאים למענק לשנת 2019 כ-165,000 איש. סכום המענק המקסימלי עומד על 8,820 ש"ח והמענק הממוצע נאמד בכ-3,700 ש"ח.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הבהרה לעניין מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה מאי-יוני

בשל תקלה טכנית שזוהתה וטופלה, בחלק מהמקרים, מי שנכנס בפעם השנייה לאזור האישי ראה הודעה לפיה סכום המענק שאושר עומד על -0. מדובר בתצוגה שגויה שתוקנה. סכום המענק שהופיע בעת הגשת הבקשה הוא הסכום שאושר ומועבר לחשבון הבנק.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הוראת ביצוע של רשות המסים בישראל בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 - הנחיות לציבור ודברי הסבר לקבלת מענק הסיוע לעסקים

רשות המסים בישראל פרסמה ה"ב הכוללת הנחיות לציבור ודברי הסבר לקבלת מענק הסיוע לעסקים- בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבל עררם של בני משפחה שקיבלו פיצוי בגין פינויים ממקרקעין בעיר בני ברק - יש למסותם במסגרת חוק מיסוי מקרקעין

בית המשפט המחוזי דן בערר שהגישו בני משפחה שהתגוררו משנות החמישים במקרקעין בבני ברק ולאחר שנאלצו לפנות את ביתם קיבלו פיצוי בגין הפינוי ממנהל מקרקעי ישראל ועיריית בני ברק. בני המשפחה טענו כי הזכות שמכרו היא "זכות במקרקעין" ולכן יש למסותם במסגרת חוק מיסוי מקרקעין, ואילו מנהל מיסוי מקרקעין טען כי התשלום שקיבלו העוררים אינו בעד "זכות במקרקעין" ולכן לשיטתו חלות על העסקה הוראות פקודת מס הכנסה. נקבע כי אם נבקש להחיל על אנשים דוגמת בני המשפחה, אשר עמדו בנטל הראיה והוכיחו את זכויותיהם (במידת האפשר וכפוף לנזק הראייתי שגרמה המדינה בדרך התנהלותה) - הסדר שווה לזה החל על כלל תושבי ישראל, הסדר שאינו מחמיר ואינו מקל - אלא מכבד בעצם את היחס השוויוני שיש בהחלתו, הרי האכסניה המתאימה היא חוק מיסוי מקרקעין.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
בית המשפט סילק על הסף ערעור מס שהוגש באיחור של כ-16 שנה

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתו של פקיד שומה רמת-גן לסלק על הסף ערעור שהגיש נישום על שומות מס שהוצאו לו לשנים 2002-2000. נקבע כי משבחר המערער שלא לפעול על פי ההסדרים הסטטוטוריים הקבועים בדין, ולא עמד במועדים הקבועים להגשת השגה/ ערעור על השומה ו"ישן על זכויותיו" במשך 16 שנים עד להגשת הערעור - זכותו להגיש השגה ו/או ערעור התיישנו וחוב המס על פי השומות הפך לחלוט.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
ניכוי מס תשומות כאשר אין אפשרות שהחשבונית תישא את שם העוסק

בהתאם לסעיף 38 לחוק כדי שיהיה ניתן לנכות את מס התשומות, נדרש לא רק שהמס יהיה כלול בחשבונית או במסמך אחר שאישר המנהל אלא גם שהחשבונית או המסמך כאמור יישאו את שמו של העוסק.כלל הבסיס נועד למנוע שימוש לרעה בחשבונית על ידי מי שהחשבונית לא ניתנה לו

לתשובה מאת עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ - לחץ כאן
 
מבחנים להגדרת איגוד מקרקעין לחברה שפעילותה היא מתן שירותים עסקיים, ולעתים גם השכרת משרדים

טענה שיכולה להיטען היא כי פעילות החברה במתן שירותים עסקיים היא פעילות עסקית מהותית שאינה טפלה לפעילות ההשכרה, אלא מהווה את ליבת עסק החברה, ולכן מדובר בפעילות עסקית המוציאה את החברה מהגדרת "איגוד מקרקעין.

לתשובה מאת עו"ד מיכל בן יהודה - לחץ כאן
 
ניתן לקזז הפסד מועבר מעסק שהעוסק חדל לעסוק בו והפך לשכיר גם בשנים הבאות

סעיף 28(ב) לפקודת מס הכנסה קובע, כי הפסד שהיה לאדם בעסק או משלח יד ולא ניתן היה לקזזו בשנת המס שבה נצמח, יועבר לשנים הבאות ויקוזז כנגד הכנסתו החייבת של אותו אדם, מעסק או משלח יד, לרבות כנגד רווח הון בעסק או משלח יד וכן כנגד הכנסתו כשכיר לפי סעיף 2(2), אם חדל לעסוק בעסק. יש להדגיש כי פעילות כקונדיטור נכנסת בגדר עסק או משלח יד וכי פעילות כצלם נכנסת בגדר משלח יד. ניתן לקזז הפסד של אותו אדם מפעילותו כקונדיטור כנגד הכנסתו החייבת כצלם (הכול בהנחה שפעילותו השתכללה כדי פעילות עסקית ולא נותרה בגדר תחביב.

לתשובה מאת רו"ח רונית בר - לחץ כאן
 
דין מענקי קורונה לעצמאים ולשכירים לעניין מבחן הכנסה לקבלת קצבת אזרח ותיק

נכון להיום אין תשובה חד משמעית, גם לאחר פניות למוסד לביטוח לאומי לקבלת תשובה קונקרטית בנושא. להערכתנו הפרשנות בנושא הכנסות ממענקי קורונה לעניין קצבת אזרח ותיק תתברר בעתיד. נוסף על כך, הדבר תלוי באופן שבו ירשמו בסוף את ההכנסה בדוח השנתי ובשומה. יש התייחסות לדין המענקים בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007 (להלן: "חוק מענק עבודה"), ולכן אנו מפנים לסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה ולהודעת רשות המסים לגבי דין מענקי הקורונה.

לתשובה מאת רו"ח רקפת שחמון - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
 
פתרונות לאתגרים בתחום העבודה והעדכונים בחוק התוכנית הכלכלית
ביום עיון זה נעסוק בנושאים השלכות הקורונה על דיני העבודה ותיקון לחוק התכנית הכלכלית
 
תיקון 190 ופנסיה לעצמאים
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
מיסוי מקרקעין - עקרונות מיסוי דירת מגורים
ביום העיון נדון בסוגיות העוסקות במיסוי דירות מגורים בהיבטי מס שבח, פטורים ממס שבח, מס רכישה והמקרים בהם ניתן להפחית ולקבל הטבות. הסבר לגבי החשיבות בתכנון מס נכון לפני ביצוע רכישה/ מכירה של דירת מגורים. ההרצאות מלוות בדוגמאות, תיקוני חקיקה, פסיקה עדכנית, חוזרים מקצועיים, ה"ב, החלטות מקדמיות.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס בשנת 2020 כגון: מיצוי זכויות למענקים והקלות בקורונה - איך יוצאים מהמשבר? כל המלצות לשכת רואי חשבון; שינויי מבנה לאור הצורך העסקי - ריכוז פעילויות וקיזוז הפסדים; עבודה בצל הקורונה - סוגיות משפטיות ופרקטיות; אתגרי העבודה מהבית בתקופת הקורונה; העסקת נשים בצל משבר הקורונה - כלים יישומיים ופרקטיים; שוק העבודה בתקופת הקורונה שייך למעסיקים ופחות לעובדים, אבל...; סוגיות בנוסחת הקיזוז וקיבוע זכויות; זכויות מבוטחים בביטוחי מנהלים ובקרנות הפנסיה בתקופת החל"ת ובסיום עבודה; פנסיה חובה לעצמאים - דגשים לסוף שנה; הסדרי חובות, פריסה וביטולי הצמדה, ריבית וקנסות בגין חובות מס; מחילת חובות - למ"ה ומע"מ מתי וכיצד; מיסוי שכירים ועסקים בתקופת הקורונה; יתרות החובה לאן? עקרונות גיבוש וקיזוזי הפסדים/מימושי ערבויות
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
 
 
סגור חלון
כנס המסים השנתי 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית