סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1263 - 30/07/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 30.7

 
מאמרי מומחים
 
חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקוני חקיקה), התש"ף-2020

ביום 21.7.2020 פורסם ברשומות (ס"ח 2830) חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (להלן: "החוק"). בחוק בוצעו, בין היתר, השינויים הבאים: דחיית מועד סיום תקופות שנקבעו בחוקי המסים להגשת דוח/ השגה/ ערעור/ ביצוע שומה וכדומה. הארכת התקופה למכירת דירה ישנה למשפר דיור שקנה דירה חדשה לפני שמכר הדירה הישנה לצורך קבלת פטור ממס שבח/ תשלום מס רכישה כדירה יחידה. דחיית מועד תשלום עיצום כספי/ קנס אזרחי המוטל מכוח חוקי המס.

למאמר מאת רו"ח אליק גנדלמן - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
קורונה - מכתבי החלטה בעניין הבקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות

בשבועות האחרונים נשלחים אלפי מכתבי החלטה בעניין הבקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה 3). במכתבים אלו מפורטים הנתונים המהווים את הבסיס לחישוב גובה המענק. בחלק מהמקרים, סכומי המענק הועברו לחשבונות הבנק של הזכאים, טרם קבלת המכתב בעניינם. לפיכך, מי שכבר הועבר לחשבון הבנק שלו מענק בסכום הסופי המצוין במכתב ההחלטה, לא עתיד לקבל סכום נוסף.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
אושרה הפחתת מדרגות מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש

מליאת הכנסת אישרה את הצעת שר האוצר, ישראל כ"ץ, לתיקון חוק מיסוי מקרקעין כך שיופחתו בצורה ניכרת מדרגות מס הרכישה שיחולו על רוכשי דירת מגורים נוספת. התיקון לחוק ייכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו ברשומות.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הארכת תשלום דמי האבטלה עד ל-30.6.2021

ביטוח לאומי דאג שמי שעבודתו הופסקה בעקבות משבר הקורונה, יוכל להמשיך לקבל את דמי האבטלה. להלן עדכונים שהתקבלו בנושא דמי אבטלה בתאריך 29.7.2020:

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
מידע למעסיקים במס הכנסה בנושא: אישור ניכוי מס מסכומים ששולמו מקרן השתלמות

רשות המסים פרסמה מידע למעסיקים לגבי אישור ניכוי מס מסכומים ששולמו מקרן השתלמות

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
נפתחה הגשת הבקשות למענק הוצאות לעסק קטן עבור החודשים מאי-יוני לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪

לאחר שמליאת הכנסת אישרה אתמול בשעות הערב את תכנית הסיוע הכלכלי (נגיף הקורונה החדש), נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק הוצאות לעסק קטן המשולם, בסכום של עד 6,000 ₪, לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300,000 ₪, עבור החודשים מאי יוני

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הארכת תשלום דמי האבטלה עד ל-30.6.2021

המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה על הארכת דמי האבטלה באופן אוטומטי עד 30.6.2021

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחתה תביעתו של בן זוגה של מנוחה לקבלת קצבת שארים- לא עלה בידו להוכיח כי הוא והמנוחה קיימו משק בית משותף ב-3 השנים שקדמו לפטירתה

בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעה שהגיש בן זוגה של מנוחה לקבלת קצבת שארים. נקבע כי מהעדויות והראיות שהובאו במסגרת ההליך עולה כי היה קשר בין בן הזוג לבין המנוחה, וכי הוא היה מסייע לה מדי פעם ואף מסייע לבתה, ואולם לא היה די בראיות אשר הובאו על ידו כדי להרים את הנטל הנדרש להוכיח מגורים משותפים או משק בית משותף ב-3 השנים שקדמו לפטירתה של המנוחה.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
בג"ץ קבע כי הצו הגורף שאישר ימי מחלה על בידוד יבוטל

עתירה זו עוסקת בטענתם של גופים המייצגים מעסיקים רבים כנגד תוקפות הוצאתה של "תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020". לטענת העותרים, תעודה זו הוצאה בחוסר סמכות ועל כן יש להכריז על בטלותה. מנגד, המדינה בצרוף ההסתדרות טענה, כי תעודת המחלה הגורפת כמוה ככל תעודת מחלה שניתנה מכוח חוק דמי מחלה ומחייבת את המעסיק. זאת, מאחר שהתעודה הוצאה על ידי רופאה בכירה, מומחית בעלת-שם בתחום האפידמיולוגיה, כחלק מהמאבק הלאומי, והכלל עולמי, בפנדמיית הקורונה. עוד נטען כי התעודה הותאמה לצרכי השעה אשר גוזרים על כל אדם שקיים לגביו חשש של הדבקה בנגיף להיכנס לבידוד. נקבע כי תבוטל תעודת המחלה הגורפת עד לסוף חודש ספטמבר 2020 וכן בפרק הזמן שעד כניסת הוראת הבטלות לתוקפה, תיבחן המשיבה את השאלה מיהו הגורם שראוי שיישא בנטל הכלכלי הכרוך בשמירה על בריאות הציבור בהקשר זה, וכי תיקבענה הוראות מתאימות לטובת העובדים, המעסיקים והציבור בכללותו (בג"ץ 1633/20 ו- 2070/20, סל שרותי בריאות ואח' נ' מדינת ישראל ואח', מיום 27-07-2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020

ביום 29.7.2020 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התש"ף,2020. בגידרו של החוק מתפרסמות הוראות שעה לחוק הביטוח הלאומי לגבי הארכת תקופה האבטלה , מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה הוארך עד ה-30.6.2021 , הוראות שעה למענקים פעימה שנייה ושלישית , הוראת שעה לגבי משיכת כספים מקרנות ההשתלמות, משיכת פיקדון חיילים משוחררים ועוד.

לחוק - לחץ כאן
 
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש - מענק חד–פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התש"ף-2020

פורסם החוק למתן מענק חד פעמי כל אזרח והוראות שעה נוספות במסגרת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש - מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התש"ף-2020

לחוק - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
אגודת מים שהינה אגודה שיתופית חקלאית אינה מוסד ציבורי ולכן תגיש דוחות מס בטופס 1214 ככל תאגיד

טופס 1215 מיועד להגשת דין וחשבון לשלטונות המס ע"י מוסד ציבורי. אגודת מים אינה מוסד ציבורי, לכן אינה יכולה להגיש את הדין וחשבון על גבי טופס 1215. על אגודת מים להגיש את הדין וחשבון על גבי טופס 1214 ככל תאגיד.

לתשובה מאת יועץ מס מיכאל גל - לחץ כאן
 
חברה ללא פעילות שנרשמה ברשם החברות לא חייבת בדיווח לפקיד השומה

כל עוד אין לחברה פעילות, היא אינה חייבת בדיווח ובהגשת דוחות לפקיד השומה. סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, הקובע מי הוא החייב בהגשת דוח למס הכנסה, מורה במסגרת סעיף 131(א)(5) כי רק חבר-בני-אדם שהייתה לו "הכנסה" בשנת המס חייב להגיש דוח.

לתשובה מאת עו"ד איילת הלל-בירנצויג - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
 
סגור חלון
היערכות לפרישה בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית