סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1262 - 27/07/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 27.7

 
מאמרי מומחים
 
הדיווח למוסד לביטוח לאומי של העובד ושל המעסיק בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה

המאמר מתמקד בהיבטים הקשורים לביטוח הלאומי לאור המשבר הכלכלי הנובע מנגיף הקורונה ומבוסס על המידע הידוע לכותבת ביום כתיבתו. לפני שימוש במידע יש להתעדכן באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. המידע במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת. בעקבות הגל השני של התפרצות נגיף הקורונה בישראל, הוארכה תקופת הזכאות לדמי אבטלה ולמענק הסתגלות מיוחד

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
הארכת התקופות לתשלום עיצום כספי וקנס אזרחי

רשות המסים מודיעה כי מי שהוטל עליו עיצום כספי או קנס אזרחי מכוח חוק מס, והמועד לתשלומו או המועד לתשלום חלקו אם חולק לתשלומים, חל בתקופה מ-25.6.2020 ועד 30.9.2020 ויגיש בקשה לדחיית מועד התשלום, המנהל ידחה את מועד התשלום, כך שהתקופה האמורה לא תבוא במניין הימים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
בית המשפט המחוזי קיבל בשנית את ערעורו של המשקיע אביב רייז - הכספים שהועברו אליו מחברות שבשליטתו מהווים הלוואות

בית המשפט המחוזי קיבל בשנית את ערעורו של המשקיע אביב רייז לאחר שבית המשפט העליון קבע כי עליו לנמק את פסק הדין הקודם שניתן בעניינו. המשקיע טען כי מדובר בהלוואות שהועמדו לו בשנים 2005 ו-2006 ואותן מבקש פקיד השומה לסווג בטעות כדיווידנד בידי בעל שליטה. נקבע כי טענת פקיד השומה לפיה שיעבוד הזכות לדיווידנדים אינה בטוחה אמיתית לפירעון ההלוואות היא בבחינת ניסיון בדיעבד להתערב או לשכתב בדרך של סברה את האופן שבו ניהלה קבוצת היחידים את ענייניה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
בית המשפט העליון הורה לעכב ביצוע חוב מס בסך של מיליונים כפוף לשעבוד בית מגוריו של הנישום

בית המשפט העליון קיבל בקשה לעיכוב ביצוע גביית חוב מס בסך של כ-11 מיליון שקל, עד להכרעה בערר הנוגע לביטול עסקה לרכישת חברה. נקבע כי בהצעת הנישום לשעבד את ביתו לצורך הבטחת התשלום יש כדי להבטיח במידה מספקת שלרשות המסים לא ייגרם נזק בלתי הפיך אם תתקבל הבקשה ועל כן מאזן הנוחות נוטה לעבר הנישום והחברה שבבעלותו.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
תזכיר חוק התכנית הכלכלית - פעימה רביעית

פורסם תזכיר חוק כהמשך לתכנית הכלכלית שגיבשה הממשלה. בין עיקרי התכנית הנוספת יוענק מענק לכל תושב ישראל ויוגדל הסיוע בעבור ילד ראשון ושני או השלישי. בנוסף מי שחויב בשנת המס 2018 או 2019 במס נוסף על פי סעיף 121ב לפקודה לא יהיה זכאי לקבל מענק או תוספת למענק למעט מענק בגין ילדיו.

לתזכיר חוק - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
אי דיווח על פיקדון בחו"ל מעל ל-10 שנים במסגרת הליך גילוי מרצון והטלת קנסות

רשות המיסים קבעה שיעור מס שבין 15% ל-10% על יתרת החשבונות הלא מדווחים, כשיעור מס הוגן לטעמה (אשר למעשה מהווה קנס על אי דיווח על ההכנסות), ובאופן רוחבי לגבי כלל הנישומים בגילוי מרצון שלא הוכיחו כי מקור הכספים בהכנסות שאינן חייבות במס (אם קיים "אקדח מעשן" בדמות דפי בנק או אסמכתאות ברורות שמקור הכספים היה הכנסה שאינה חייבת במס, ירושה, מתנה וכיו"ב לא אמור לחול מס על הקרן).

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח יועד פרנקל - לחץ כאן
 
הטלת קנס בגין ניכוי במקור ממקדמות שוטפות מבלי שבוצע קיזוז בפועל

במקרה המתואר קוזז ניכוי המס במקור מהמקדמות, על אף שלנישום לא היה כל אישור שניכוי המס במקור אכן בוצע. במסגרת הסנקציות שנקבעו על פעולת קיזוז ללא אסמכתה מתאימה יש באפשרות פקיד השומה להטיל קנס הגבוה פי שלושה מסכום הקיזוז אשר נעשה. יש לזכור כי פעולה של קיזוז ניכוי המס במקור ללא אסמכתה ומבלי שבוצע קיזוז ניכוי מס במקור עלולה להיכנס גם לגדר הוראות החלק הפלילי של הפקודה, והקנס האזרחי אשר מושת על הנישום אינו מרפא את הפגם הפלילי ככל שיוכח כי אכן התקיימו יסודות העבירה.

לתשובה מאת עו"ד קובי כהן - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
 
סגור חלון
היערכות לפרישה בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית