סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1261 - 23/07/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 23.7

 
מאמרי מומחים
 
חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקוני חקיקה), התש"ף – 2020

ביום 21.7.2020 פורסם בספר חוקים 2830 חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע )נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקוני חקיקה(, התש"ף-2020. (להלן - החוק הנוכחי) להלן חלק מתיקוני החוק המתייחסים למענק פעימה שנייה לשכירים ולבעלי שליטה. 1) מענק פעימה שניה הפך מתקנות לחוק כידוע - מענק פעימה שניה נחקק בזמנו כתקנות שעת חרום ע"י הוספת פרק ג'2 לחוק מענק עבודה (חוק מס הכנסה שלילי). – (להלן תקנות החירום המקוריות). החוק הנוכחי הוסיף את אותו פרק ג' 2 לחוק מענק עבודה וביטל את תקנות החירום המקוריות. 2) מועד הגשת בקשה למענק פעימה שניה נדחה ל- 7/8/2020 3) מועד הגשת בקשה למענק פעימה שלישית נדחה ל- 15/9/2020

למאמר מאת רו"ח אליק גנדלמן - לחץ כאן
 
עדכון ליום 22.7.2020 - משבר נגיף הקורונה – עידכוני מ"ה, מע"מ, מיסוי מקרקעין וב"ל; מענק לעצמאיים; ארנונה; דיווחים לרשם העמותות;

לנוחיותכם ריכזנו עבורכם את כל הפרסומים של רשויות המס , ביטוח לאומי, ורשם העמותות וההקדשות לגבי דחיות, סוגי דיווחים שונים והארכות תוקף שניתנו עקב משבר הקורונה

למאמר מאת מאירה טולדו - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
נדבקת בקורונה במקום העבודה? בדוק את זכאותך לדמי פגיעה בעבודה!

מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה - יכול להיות מוכר כנפגע בעבודה, ולקבל מהביטוח הלאומי דמי פגיעה מעבודה עבור הימים שלא עבד, בזמן שהיה חולה בקורונה

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
מליאת הכנסת אישרה: התקופה בין 1.3.2020 ועד 1.10.2020 לא תחשב במניין 18 החודשים למכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה

מליאת הכנסת אישרה אתמול (20.7.2020) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס, ובכלל זה נקבע כי רוכשי דירות מגורים, אשר היו אמורים למכור את דירתם בתוך 18 החודשים מיום רכישת הדירה החדשה, כדי ליהנות משיעורי מס רכישה מופחתים ב"רכישת דירה יחידה", והמועד האחרון למכירת הדירה "הישנה" הסתיימה בתקופה שבין 1.3.20 עד ה-1.10.20, התקופה האמורה לא תילקח בחשבון.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הוארך המועד להגשת בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עד ל-7.8.2020

מליאת הכנסת אישרה אתמול בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע, במסגרתה נקבע כי מועד הגשת הבקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה –פעימה שנייה, יוארך עד ל-7.8.2020 במקום 12.7.2020.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
עדכון חשבונות הבנק לצורך קבלת מענק לעידוד תעסוקה

רשות המסים מבקשת ממעסיקים ומייצגים, שביקשו מענק לעידוד תעסוקה, לבדוק את פרטי חשבון הבנק בתיק הניכויים ולעדכן במידת הצורך.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחתה על הסף עתירה בעניין סמכותו של מנהל רשות המסים להורות לפקיד השומה לנהוג ברווחים לא מחולקים של חברת מעטים כאילו חולקו בתור דיווידנדים

בג"ץ דחה על הסף את עתירתו של רואה חשבון בעניין סמכותו של מנהל רשות המסים להורות לפקיד השומה לנהוג ברווחים לא מחולקים של חברת מעטים כאילו חולקו בתור דיווידנדים. זאת על רקע תיקון חקיקה שנכנס לתוקף בינואר 2017. נקבע כי העותר לא הצביע על פגיעה ישירה בו עצמו, ובוודאי שלא הציג הצדקה לבירור טענותיו בהליך הנוכחי על אף קיומו של סעד חלופי.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
היבטי מע"מ ומיסוי מקרקעין בחלוקה ראשונית של נכסי עזבון בין שותפות של יורשים שמבצעים פיצול נוסף וחלוקה שנייה של הנכס למטרת השכרה ומכירת זכויות בנייה לחברה מסחרית

הורשה וחלוקה ראשונית של נכסי העזבון בין היורשים לאחר ההורשה אינה מהווה מכירה לצורך חוק מיסוי מקרקעין ולפיכך בהתאמה לא תקים חבות במס. עם זאת, חלוקה מאוחרת יותר לחלוקה הראשונה היא עסקת חליפין החייבת במס, והדבר עולה מלשון הוראת סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין. על רקע הוראות חוק מס ערך מוסף ,כפי שיובאו להלן, דומה אפוא כי יש לראות במכירת זכויות הבניה על ידי שותפים ב' ו- ג' כאמור כ-"עסקת אקראי" כמשמעותה בחוק מע"מ.

לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ועו"ד שלומי שלו - לחץ כאן
 
שאלת חבות מע"מ בגין שכירות משנית בידי עוסק מורשה ששוכר דירות מבעלי דירות ומשכיר לשוכרים אחרים ברווח

על פי הפסיקה כאשר הסכם השכירות נחתם בין עוסק לבין חבר בני אדם, ועל אף כי מטרת ההסכם היא השכרה למגורים בלבד, עמדת רשות המיסים הינה שמדובר בהשכרה אשר אינה פטורה ממע"מ

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח קרן ישראלי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
 
סגור חלון
היערכות לפרישה בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית