סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1260 - 20/07/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 20.7

 
מאמרי מומחים
 
נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק סיוע למעסיקים שהחזירו עובדים מחל"ת

ביום 15.07.2020 פורסמה הודעה באתר שירות התעסוקה על פתיחת האפשרות להגשת בקשה למענק סיוע מיוחד למעסיקים שמגדילים את סך המועסקים במשק, זאת בהמשך לחקיקת חוק למענק לחוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (להלן: "החוק").

למאמר מאת עו"ד ג'ולייט אליהו - לחץ כאן
 
המע"מ שיוטל על תוצאות הפרת הסכמים בשל מגיפת הקורונה ביטול עסקה ופיצויים

התמודדות מדינת ישראל עם נגיף הקורונה באמצעות הטלת מגבלות תנועה, שלילת קיום התכנסויות, הטלת סגר ועוד, הובילו לפגיעה ישירה בכלכלת ישראל ואף יצרו מניעה לקיום הסכמים שנכרתו עובר להתפרצות הקורונה. נסיבות אלה מעלות שאלות משפטיות רבות, לרבות השאלה אימתי אי קיום בימי הקורונה ייכנס בגדר הפרה, האם הסעדים שיעמדו לנפגעי ההפרה יהיו הסעדים הרגילים העומדים לידי נפגעי הפרה, והאם בימים מעין אלה אכיפה תהא סעד אפשרי. שאלות משפטיות מורכבות אלה ורבות אחרות יגיעו לפתחי בתי המשפט, אשר יצטרכו להכריע בהן. כל ההכרעות המשפטיות או הפתרונות שיושגו בהסכמה עשויים לכרוך בהם השלכות והיבטי חיוב במע"מ

למאמר מאת עו"ד קרן מרציאנו - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
העלאת המערכת להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות - פעימה שלישית ע"י מדווחים על בסיס מזומן

ביום ראשון, 19.7.2020 בשעה 14:00 תיסגר המערכת להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות - פעימה שלישית ולמחרת צפויה לעלות לאוויר המערכת החדשה להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות - פעימה שלישית גם לטובת מדווחים על בסיס מזומן שטרם הגישו בקשות למענק.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
מענק ההסתגלות לבני 67 ומעלה ישולם ב-17.7.20

מענק ההסתגלות עבור חודש יוני, לבני 67 ומעלה שפוטרו או הוצאו לחל"ת, ישולם ביום שישי, 17 ביולי 2020.
שימו לב, בתאריך זה ישולם גם המענק עבור חודש מאי, למי שעדיין לא קיבלו את המענק, וכן ישולם מענק חלקי למי שחזרו לעבודה במהלך חודש מאי.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור המדווחים למע"מ על בסיס מזומן

רשות המסים פתחה היום את האפשרות להגיש בקשות למענק לעסקים עבור השתתפות בהוצאות קבועות לטובת בעלי עסקים המדווחים למע"מ על בסיס מזומן. חישוב ירידת המחזורים עבור עסקים אלה יתבסס על ירידת המחזורים בחודשים מרץ עד יוני 2020 בהשוואה לחודשים אלו אשתקד. בשלב זה, נפתחה האפשרות לעוסקים שטרם הגישו בקשה למענק

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעורה של חברה לשיווק מוצרי תקשורת - שומת התשומות שהוצאה לה בדין יסודה ואין להתיר לה לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות מושא השומה – פס"ד א. עדן פון תקשורת (2003) בע"מ

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה חברה לשיווק מוצרי תקשורת על החלטת מנהל מע"מ כי חשבוניות שמהן ניכתה מס תשומות הוצאו שלא כדין, אם משום שאין בבסיסן כל עסקה ואם משום שהן אינן משקפות רכישת פלאפונים מהחברות שעל שמן הן הוצאו. נקבע כי החברה לא הצליחה להוכיח כי הסחורה אכן נרכשה מהחברות שהוציאו את החשבוניות, ודי בכך כדי לקבוע כי החשבוניות הוצאו שלא כדין וכי לא ניתן לנכות את מס התשומות על פיהן.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
דחיית בקשה לעיכוב ביצוע החלטה שניתנה ע"י מע"מ ת"א לביטול רישום כעוסק לפי חוק מע"מ בגין הפצת חשבוניות שלא כדין – פס"ד עולם הבנייה ויזמות בע"מ

הערעור הנדון הוגש על ידי המערערת כנגד החלטת המשיב לבטל את רישומה כעוסק לעניין חוק מס ערך מוסף. במסגרת הערעור ביקשה המערערת כי בית המשפט יורה למשיב לעכב את ביצוע החלטתו ולפתוח מחדש את תיק העוסק שלה עד לבירור תוצאות הערעור, וזאת בהסתמך על הוראת סעיף 64(ג) לחוק מע"מ, הקובע כי: "הגשת ערעור תעכב את ביצועה של החלטת המנהל, זולת אם החליט בית המשפט אחרת". המשיב הגיש את הבקשה דנן, שלא לעכב את ביצוע החלטתו על סגירת תיק העוסק של המערערת, ולהותירה על כנה, עד למתן החלטה אחרת. כן מבקש המשיב כי בית המשפט יורה למערערת לקיים הליך שימוע בפניו ולהציג הסברים ואסמכתאות התומכים בטענותיה. יצוין כי המשיב סגר את תיק העוסק של המערערת בתאריך 7.6.2020, וזאת רטרואקטיבית החל מתאריך 30.4.2020, בעקבות ממצאים שעוררו את החשש כי היא עוסקת בפעילות בלתי חוקית של הפצת חשבוניות שלא כדין וניכוי מס תשומות שלא כדין. לטענת המשיב, למערערת הוצע פעמיים לקיים הליך שימוע בפניו (במסגרת משלוח ההודעה על כוונה לבטל את רישומה כעוסק), וגם לאחר הגשת הערעור במסגרת שיחת טלפון שקיימה ב"כ המשיב עם ב"כ המערערת, אולם המערערת לא נענתה לכך.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
סיווג הכנסה לצרכי מס בגין הלוואה שנמחלה והתרת קיזוז הפסדים מהכנסה זו

מחילת חוב היא הכנסה לפי סעיף 3(ב) לפקודה. סעיף 3(ב)(3)(א) – אם המחילה נובעת מחוב ששימש לצורך ייצור הכנסה מעסק, יראו את החוב כהכנסה בשנה שבה נמחל. סעיף 3(ב)(3)(ב) - לפי בקשתו של אדם שהייתה לו הכנסה כאמור - יראוה לענין סעיף 28(ב) כהכנסה מעסק. כלומר, ניתן לקזז כנגד הפסד מועבר מעסק, וסעיף 3(ב)(3)(ג) מס על פי פסקת משנה (א), יראוהו לענין סעיף 92(א) כמס על רווח הון. כלומר ניתן לקזז גם כנגד הפסד הון

לתשובה מאת רו"ח (משפטנית) ענבל שני - לחץ כאן
 
אי דיווח לרשות המסים על פי דרישות סעיף 3(ט1) לפקודה

ברור כי אי דיווח לפי דרישות סעיף 3(ט1) מהווה עבירה פלילית של הנישום. יתרה מכך, מייצג המסייע לו בהגשת הדו"ח הלא מלא, עובר גם הוא את אותה עבירה וצפוי גם הוא לסנקציות בהתאם. וידוע על מקרים בהם נפתחו חקירות בנושא גם נגד הנישומים וגם נגד המייצגים שלהם.

לתשובה מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
 
סגור חלון
היערכות לפרישה בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית