סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1259 - 16/07/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 16.7

 
מאמרי מומחים
 
חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש-הוראת שעה - תיקון מספר 216)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020

ביום 7.7.2020 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 216)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, עובד יהא זכאי לקבלת דמי אבטלה אם פוטר ע"י מעסיקו או שהוצא לחופשה ללא תשלום ע"י מעסיקו בין התאריכים 1.3.2020- 16.8.2020 (להלן: "התקופה הקובעת"). כמו כן, מי שנגמרו לו ימי האבטלה מ-1.3.20 ואילך, וכן מי שנגמרו לו ימי האבטלה לפני 1.3.20 והפסיק לעבוד מ-1.3 עד 16.8 - תוארך לו את תקופת הזכאות לדמי אבטלה עד ל-16.8.20. מי שנגמרו לו ימי האבטלה בינואר או בפברואר 2020 ולא חזר לעבודה - יקבל דמי אבטלה מ- 1.7.20 עד 16.8.20.מבוטח אשר הופסקה העסקתו בתקופה הקובעת ולא זכאי לדמי אבטלה עקב כך שלא צבר תקופת אכשרה בת 12 חודשים, אולם צבר 6 חודשי אכשרה לפחות, יהא זכאי למחצית ימי האבטלה כדלקמן:

למאמר מאת עו"ד מיטל דולב – בלט - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
הגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים תתאפשר עד ה-15 בספטמבר 2020

רשות המסים מודיעה, כי בהתאם להחלטת הממשלה הגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות תתאפשר עד ליום ה-15 בספטמבר 2020 (במקום עד ה-10 באוגוסט 2020). כמו כן, ועדת הכספים אישרה אתמול (14/07) את המועד להגשת בקשות למענק סיוע לעצמאיים ובעלי שליטה עד ה-7 באוגוסט 2020 (במקום ה-12 ביולי 2020).

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
עדכון למקבלי קצבת סיעוד המעסיקים עובד זר שרישיון ההעסקה שלו הסתיים

רשות האוכלוסין וההגירה החליטה שעקב הגבלת תנועה בינלאומית בתקופת הקורונה, היא לא תבצע פעולות לאכיפת יציאתם של עובדים זרים בסיעוד מישראל עד ליום 29.9.2020. בהתאם לכך החליט הביטוח הלאומי להמשיך לתת למקבלי קצבת סיעוד, שרישיון ההעסקה של העובד הזר שלהם הסתיים, קצבה או שירותי סיעוד כפי שקיבלו, עד 29.9.2020.

לחוזר הביטוח הלאומי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעורה של חברה שהפעילה מעון יום בבני ברק על חיובה לשלם מס עסקאות בגין כספים שקיבלה מהמדינה כחלק משכר הלימוד שגבתה מהורים – פס"ד פנינת המעונות

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורה של חברה שהפעילה מעון יום בבני-ברק, על חיובה לשלם מס עסקאות בגין כספים שהתקבלו על ידה מאת המדינה כחלק משכר הלימוד שנגבה. נקבע כי תקנה 3(א)(1) לתקנות מס ערך מוסף, הקובעת כי כספים שניתנים מהמדינה כסובסידיה לשכר לימוד בגני ילדים לא ייחשבו לחלק ממחיר העסקה, אינה חלה בנסיבות המקרה וקיים ספק של ממש אם המושג "גני ילדים" בהקשר זה חובק גם מעונות המיועדים לילדים עד גיל שלוש.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
נדחתה ברובה תביעת חברה שייבאה בשמים מארצות הברית ביבוא מקביל, להשבת מס שלטענתה שילמה ביתר – פס"ד א.פ.י. חורי הפצה בע"מ

בית משפט השלום דחה ברובה את תביעתה של חברה שייבאה בשמים מארצות הברית ביבוא מקביל, להשבת מס שלטענתה שילמה ביתר. זאת, לאחר שאגף המכס החליט לפסול את תעודות המקור שצורפו לטובין. נקבע כי החלטת המכס לפסול את תעודות המקור על יסוד התשתית העובדתית שנאספה על ידו, היא החלטה סבירה שאין עילה להתערב בה, וכי עמדת המכס בדבר מעמדן של תעודות המקור כמסמך קונסטיטוטיבי אשר בלעדיו לא ייכון הפטור, מבוססת היטב בפסיקה הנוהגת, ומכל מקום, גם במנותק ממנה אין לקבל את טענות החברה כי יש לאפשר לה להוכיח את מקור הטובין ועמידתם בכללי המקור גם בראיות חלופיות.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה מס' 3), התש"ף-2020 - הודעת זיכוי בגין חוב אבוד למע"מ

פורסמו תקנות מס ערך מוסף - (הוראת שעה מס' 3), התש"ף-2020. הקובעות הוראת-שעה לתקופה שמיום 22.3.2020 עד .31.10.2020 לסעיף 24א(ג) לגבי הוצאת הודעת זיכוי בגין חוב אבוד במע"מ.

לתקנות מס ערך מוסף - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מס יסף על שבח ממכירת מגרש

סעיף 121ב. (ה) לפקודה קובע, כי בקביעת "ההכנסה החייבת" יובא בחשבון גם השבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין ,למעט "סכום אינפלציוני" כהגדרתו בסעיף 47 לחוק. מכאן, שהשבח הריאלי שנוצר במכירת זכות במקרקעין מצטרף ל"הכנסה החייבת" של הנישום בשנת המס בה בוצעה המכירה ומהווה חלק מהכנסותיו לצורך חישוב מס היסף

לתשובה מאת עו"ד אורית קוך - לחץ כאן
 
הלוואת מדינה שמקבלת חברה להתמודדות עם משבר הקורונה הינה ייעודית למתן אפיק ממימוני לחברה ולא לפיצויי פיטורין לבעל שליטה

בהנחה כי הלוואת המדינה שקיבלה החברה הינה מהקרן הייעודית לסיוע בהתמודדות עם השפעת התפרצות נגיף הקורונה (להלן: "הקרן הייעודית"), יש לשים לב כי מטרת הקרן הייעודית הינה העמדת הלוואות לשם מימון הון חוזר, דהיינו תמיכת המדינה הינה לשם מתן אפיק מימוני לחברה שנקלעה לקשיים תזרימיים. עוד יצוין, כי חלק מתנאי קבלת ההלוואה מהקרן הייעודית הינם התחייבות של החברה לפעול בהתאם לתוכנית עסקית, וכן התחייבות בעלי השליטה בחברה שלא לבצע משיכות הוניות לכל אורך חיי ההלוואה.

לתשובה מאת רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
 
סגור חלון
היערכות לפרישה בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית