סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1258 - 13/07/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 13.7

 
מאמרי מומחים
 
סוגיות במיסוי נדל"ן

הכותב מעלה מספר סוגיות בתחום מיסוי נדל"ן כגון: שאלת סיום הוראת השעה ביחס למדרגות מס רכישה לדירה נוספת; מסגרת התא המשפחתי לצרכי מס רכישה; עדכון - הארכת התקופה הנדרשת במכירת דירות משפרי דיור – לאור משבר הקורונה; העברת נכסי מקרקעין בין קרובים ; קיזוזי הפסדים מהשבח בצל משבר הקורונה ועוד..

למאמר מאת עו"ד אורן בירן - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
נתוני ביצוע - מענקי סיוע לעצמאים ולעסקים

רשות המסים בישראל פרסמה את נתוני הביצוע במתן המענקים לעצמאים ובו פירוט לשלושת הפעימות על פי מספר הזכאים, הסכום ששולם, תקציב הפעימה ואחוזי מימוש של תקציב הפעימה

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
תכנית האוצר "רשת ביטחון לשכירים עצמאים ובעלי עסקים"

משרד האוצר פרסם את העקרונות המרכזיים בתוכנית הכלכלית החדשה "רשת ביטחון לשכירים ועצימאים" ובה פירוט לגבי רשת ביטוחון לשכירים – תנאים משופרים והטבות בדמי אבלה, רשת ביטחון לעצמאים ובעלי עסקים מענק מיידי ומענק לשנה הקרובה, פטור ממס על משיכורת מקרן השתלמות, היתר משיכה מפקדון לחיילים משוחררים ועוד.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הבהרות למי שנמצא בחופשה ללא תשלום בנוגע להמשך זכאות לדמי אבטלה

החל"ת לא מסתיים בסוף יוני באופן אוטומטי - מי שנמצא בחל"ת או פוטר ולא חזר לעבודה - משיך לקבל דמי אבטלה בהתאם לימי הזכאות שנקבעו לו. המעסיק לא צריך לעדכן על המשך חל"ת - הארכנו את תקופת החל"ת באופן אוטומטי. מי שנגמרו לו ימי האבטלה מ- 1.3.20 ואילך, וכן מי שנגמרו לו ימי האבטלה לפני 1.3.20 והפסיק לעבוד מ-1.3 עד 16.8 - נאריך לו את תקופת הזכאות לדמי אבטלה עד ל-16.8.20. מי שנגמרו לו ימי האבטלה בינואר או בפברואר 2020 ולא חזר לעבודה - יקבל דמי אבטלה מ- 1.7.20 עד 16.8.20.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
רשת ביטחון כלכלית 2020 – 2021 טבלאות סוגי מענקים ופעימות לאורך התקופה

רשות המסים בישראל פרסמה טבלאות המציגות את התכנית הכלכלית החדשה על יוני 2021 על פי מקבלי המענקים והפעימות לאורך תקופת התכנית

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה עררה של חברת השקעות - הוצאות שהוציאה בגין חובות עבר של מחזיקים בנכס שמכרה אינן מותרות בניכוי לפי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין – פס"ד קיסריה השקעות בע"מ

עסקינן בערר שהגישה חברת השקעות על החלטת מנהל מס שבח כי אין להתיר לה ניכוי תשלומי ארנונה והיטלים שבהם נשאה כדי לשמר את זכויות החכירה שלה בנכס ולאפשר את מכירתו. נקבע כי אין מקום לפרש את לשון סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין בצורה מרחיבה יתר על המידה. לא ניתן לאפשר את ניכוי ההוצאות בכל מצב שבו ההוצאה באה להתיר כל חסם הניצב בין המוכר ובין יכולתו למכור את הזכות במקרקעין. יתרה מכך, יש להיזהר מנקיטת פרשנות המתירה בניכוי כל הוצאה הקשורה בקשר כלשהו למכירה של הזכות גם אם הוא עקיף וגם אם הוא חיצוני לפעולת המכירה עצמה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
נדחה ערעורם של בני משפחה על שומות מס הכנסה שהוציא להם פקיד שומה בגין פיצויים שקיבלו בעקבות הליך משפטי - הפיצוי המגיע להם הוא פיצוי בגין אובדן הכנסה ולא בגין הפקעת מקרקעין – פס"ד שבו גאולה

בית המשפט המחוזי דחה ערעורים שהגישו בני משפחה על שומות מס הכנסה לשנות המס 2012 ו-2014 שהוציא להם פקיד שומה ירושלים בגין פיצויים שקיבלו לאחר הליך משפטי שהתנהל בינם לבין עיריית ירושלים. בני המשפחה טענו כי הפיצוי שקיבלו בכל הערכאות שדנו בעניינם, ניתן בגין ירידת ערך מקרקעין, כפועל יוצא משלילת זכותם להקמת תחנת דלק, והוא פיצוי הוני לכל דבר ועניין. נקבע כי הפיצוי ששולם למערערים, הן בעקבות פסק הדין הראשון והן בעקבות פסק הדין השני, הוא פיצוי בגין הרווחים שנמנעו כתוצאה מאי הפעלת תחנת הדלק בעקבות התנהגות העירייה. רווחים אלה, ששלילתם מבני המשפחה היא הפרצה שהפיצוי נועד לכסות, הם רווחים בעלי אופי פירותי מובהק.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
סירוב מנהל מע"מ לפתוח תיק עוסק מורשה בשל ליקויים בתיק בן הזוג

לצד החובה להירשם כעוסק מורשה, האפשרויות למנהל מע"מ לא לפתוח תיק מוגבלות למצב בו הוא סבור כי מדובר בעסק "פיקטיבי", או שעוסק בפעילות "לא חוקית", ובנסיבות מסוימות של הרשעה בעבירות על חוק מע"מ שהותירו חובות לא מוסדרים, יכול לבקש "ערובות" מהעוסק.

לתשובה מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
אין הקלה במס רכישה לקונה שהצהיר על מכירת דירה ראשונה בעת שקנה חדשה והתחרט ומכר את דירתו החדשה

רכישת הדירה מהקבלן תחוייב במס רכישה לדירה שאינה יחידה, וזאת מאחר וההקלה במס ניתנת למי שמוכר את הדירה הישנה בלבד וזאת על מנת לאפשר החלפת דירה. מכירת הדירה החדשה לא מקיימת לא את הוראות החוק ולא את הרציונל האמור ולכן מכירתה לא תסייע בהפחתת שיעור המס שחל ברכישתה

לתשובה מאת עו"ד אורית קוך - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
 
סגור חלון
היערכות לפרישה בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית