מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1254 - 02/07/2020

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 2.7

 
מאמרי מומחים
 
פיצוי שחושב על פי אובדן רווחים, האמנם יהפוך לפירותי? – פסק דין גאולה

ביום 1.6.2020 ניתן פס"ד בעניין גאולה שבו ואחרים . פסק הדין עוסק בשאלת הסיווג של פיצויים ששילמה עיריית ירושלים לבני משפחת שבו, כהוניים או פירותיים, זאת לאחר מספר הכרעות שיפוטיות בביהמ"ש המחוזי והעליון, בהם נקבע כי עיריית ירושלים נדרשת לשלם לתובעים פיצויים עקב התנערותה מחבותה לסלול למערערים כביש גישה, בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים

למאמר מאת רו"ח רונית בר, רו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
עדכון מיום 1.7.2020- משבר נגיף הקורונה – עידכוני מ"ה, מע"מ, מיסוי מקרקעין וב"ל; מענק לעצמאיים; ארנונה; דיווחים לרשם העמותות וההקדשות;

לנוחיותכם ריכזנו עבורכם את כל הפרסומים של רשויות המס , ביטוח לאומי, ורשם העמותות וההקדשות לגבי דחיות, סוגי דיווחים שונים והארכות תוקף שניתנו עקב משבר הקורונה

למאמר מאת מאירה טולדו - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
עדכון למקבלי קצבת סיעוד המעסיקים עובד זר שרישיון ההעסקה שלו הסתיים

רשות האוכלוסין וההגירה החליטה שעקב הגבלת תנועה בינלאומית בתקופת הקורונה, היא לא תבצע פעולות לאכיפת יציאתם של עובדים זרים בסיעוד מישראל עד ליום 31.7.20

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
מוארכת בחודש האפשרות להגיש דוחות שנתיים ובקשות להחזר מס באמצעות מערכת "מייצגים" ומערכת מפ"ל

רשות המסים הודיעה על הארכת האפשרות להגיש דוחות שנתיים ובקשות להחזרי מס באמצעות מערכת "מייצגים" ומערכת מפ"ל עד 31.7.2020.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
לאחר בדיקה נוספת תוחזר הזכאות למענקים לעצמאים ב-5,170 מקרים

לאחר בדיקה נוספת, הוחלט ברשות המסים, כי ב- 5,170 מקרים בהם נשללה אמש הזכאות למענקים לעצמאים בפעימה הראשונה והשנייה, עקב עדכון דוחות ותיקוני שומות, יושב המצב לקדמותו ושלילת הזכאות תבוטל. ב- 1,343 מקרים השלילה תישאר על כנה, אך, כפי שהודיעה הרשות, היא לא תפעל בשלב זה לגביית המענק ששולם ביתר

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
מענק הסתגלות לבני 67+ ישולם גם עבור חודשים יוני, יולי ומחצית חודש אוגוסט

מענק הסתגלות לבני 67+ ישולם גם עבור חודשים יוני, יולי ומחצית חודש אוגוסט.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.07.20

עודכנו סכומים על פי חוק מע"מ ותקנותיו החל מיום 1.7.2020.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
כ-400 מיליון ש"ח יועברו היום לזכאים למענק עבודה לשנת 2019

רשות המסים תעביר היום כ-400,000,000 ₪ לחשבונות הבנק של כ-100,000 שכירים ועצמאים שנמצאו עד כה זכאים למענק עבודה לשנת 2019, זאת בהמשך להודעת שר האוצר, ישראל כץ, על ההחלטה לאחד לתשלום בפעימה אחת ולהקדים את תשלומי מענק עבודה (המענקים ייראו בחשבונות הבנק מחר).

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחתה בקשה לייצוגית נגד רשות המסים בטענה להיעדר סמכות בהטלת קנסות גירעון כנגד רוכשים ומוכרים של זכויות במקרקעין

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לאשר תביעה ייצוגית נגד רשות המסים, בטענה להיעדר סמכות בהטלת קנסות גירעון כנגד רוכשים ומוכרים של זכויות במקרקעין על פי סעיף 95 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה). נקבע כי לא מתקיים התנאי ולפיו יש סיכוי שהתובענה תוכרע לטובת הקבוצה, וכי המבקשים לא פעלו על פי סעיף 88 לחוק מיסוי מקרקעין ולא הגישו ערר על החלטת המנהל לחייבם בקנס גירעון.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

ביום 30.6.2020 פורסם ברשומות חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה- הוראת שעה נגיף הקורונה החדש. על פי החוק התקופה הקובעת לזכאות למענק הינה יקבלו בני 67 ומעלה מענק מיוחד גם בחודשים יוני יולי ואוגוסט. בתיקון נקבע כי הוארכה התקופה הקובעת לזכאות למענק והיא נקבעה החל מיום 1 במרס 2020 ועד ל- 16 באוגוסט 2020 . כך שבני 67+ יהיו זכאים למענק המיוחד גם בחודשי יוני יולי ועד 16.8.2020 התנאים המזכים הם: א) מלאו לו 67 שנים או יותר; ב) הוא תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי; ג) בתקופה הקובעת הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות . הוא היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות שבתכוף לפני החודש שבו חל מועד הפסקת העסקתו .

לחוק - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
קיזוז הפסדי עבר שנצברו לחברה שהפכה להיות חברת בית כנגד הכנסות משבח מקרקעין

להבנתי, הסדר המס בעניין זה, דומה בין חברה משפחתית לחברת בית, ולכן בהנחה שההפסדים בחברה שנוצרו טרם הפיכתה לחברת בית עומדים בהוראות קיזוז ההפסדים לפי סעיף 28(ב) או 28(ח) לפקודה הרי שניתן לנצלם כנגד השבח שנוצר בחברת הבית.

לתשובה מאת אלי גורנשטיין רו"ח, (משפטן) ,M.B.A. - לחץ כאן
 
פטור ממס שבח למחזיק בדירת מגורים ורכש בנוסף דירה במסגרת קבוצת רכישה

יחיד תושב ישראל שעומד בהוראות שנקבעו בסעיף 49א ו- 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין יהיה זכאי ליהנות מפטור ממס השבח בעת מכירת דירתו. ראוי לציין, כי יחיד כאמור, שהינו בעלים של דירת מגורים (להלן: "הדירה") ורכש דירה במסגרת קבוצת רכישה, ו/או אפילו מקבלן, כל עוד הדירה הנרכשת אינה "דירת מגורים", משמע – לא קיבלה טופס 4, לא יראו בה כ"דירת מגורים".

לתשובה מאת עו"ד רו"ח יוסי קורן - לחץ כאן
 
זכאות לדמי אבטלה לשכיר שהתפטר ופתח חברה בה הוא מחזיק ב-50% מהמניות

ככל שהוא מילא את תקופת האכשרה הקבועה בחוק לצורך זכאות לדמי אבטלה של עובד שכיר רגיל, שאינו בעל שליטה אזי הוא יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה לאחר תקופת המתנה של 90 יום בשל התפטרותו ועצם היותו בעל שליטה בחברה לא ימנע ממנו את זכאותו לדמי אבטלה בגין תקופת עבודתו כשכיר. במאמר מוסגר אציין, שהעמדה הלא רשמית של המוסד לביטוח לאומי היא כי בעלי מניות בחברות מעטים אשר מנהלים חברות ועובדים בחברות שבבעלותם, ראוי כי יוציאו שכר עבור עבודתם באותה החברה. במקרה כזה, וככל שהיה נזקף שכר, הוא היה מקוזז מדמי האבטלה להם זכאי אותו אדם ורק את היתרה הוא היה מקבל כדמי אבטלה, או מקום בו השכר מהחברה גבוה מדמי האבטלה, לא תהיה כלל זכאות לדמי אבטלה.

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח חיה אביסרור שמעוני - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
נפרדנו כך - תהליך סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
יום עיון לבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים, המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת, ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות מהמתקדמות ביותר המותאמות לשנת 2021 וקדימה.
 
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות - בשעות אחר הצהריים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
 
טיפים וחידושים ב-Office 365
הצטרפו אלינו להשתלמות מיוחדת בה נעמיק באפשרויות החדשות והשיפורים של ממשק העבודה ותוכנות ה-Office לגרסאות 365 ו-2019: Powerpoint, Outlook, Word, Excel
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
פסילת ספרים
יום עיון בזום המוקדש להתנהלות נכונה מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבולים; סנקציות ודרכי ערעור; זכויות וחובות בעת ביקורת ניהול ספרי חשבונות גם כשהעסק מנוהל מהבית; הודעות זיכוי וחיוב בביטול עסקאות; חובות אבודים ותיעודם.
 
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
תלוש השכר
על כל מנהל בארגון שיש תחתי ועובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
 
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להתחיל? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ביטוח לאומי לעצמאים - יולי 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות