מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1253 - 29/06/2020

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 29.6

 
מאמרי מומחים
 
זיכוי מס זר בישראל בשל הכנסות מהימורים, הגרלות וכד'

הכנסות בחו"ל מהימורים הגרלות וכד' אשר הגיעו כדי "עסק" או "משלח יד" בישראל, חייבות במס בשיעור שולי בישראל, ומנגד יותר בזיכוי מס זר ששולן בגינן בחו"ל. ומה לגבי הכנסות אלו שאינן מגיעות כדי עסק או משלח יד?

למאמר מאת עו"ד יניב גולדשטיין - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
תזכורת למעסיקים בנוגע לשינוי בדיווח עבור עובדים עפ"י צו סיווג מבוטחים

מבדיקה שערכנו עולה כי ישנם מעסיקים שמדווחים על עובדים אלה בדיווח קיים (כפי שדווח עד סוף שנת 2019) ולא בחוזה דיווח 9. לתשומת ליבכם, אם בשנת 2020 דיווחתם על עובדים אלה בדיווח קיים, עליכם להגיש לנו דוחות מתקנים בחוזה דיווח 9 עבור תקופת הדיווח השגויה (אפילו בחלק מהחודשים).

לחוזר המוסד לביטוח לאומי - לחץ כאן
 
שיפורים במערכת "פניות למשרדים"

מערכת "פניות למשרדים", מאפשרת למייצגים מקושרים לשע"מ, להעביר פניות למשרדי מע"מ ומס הכנסה באופן מקוון, הכוללות מסמכים עבור לקוחותיהם, עבורם נרשם ייפוי כוח במערכת הייצוג. 2 .במטרה לשפר ולייעל את השימוש במערכת, נערכו בה לאחרונה מספר שינויים שיפורטו להלן:

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבל ערעורו של נהג מונית על שומה לפי מיטב השפיטה שהוציא לו מנהל מע"מ שומה – לוקה בחוסר סבירות קיצוני

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהגיש נהג מונית מבוגר על שומת עסקאות לפי מיטב השפיטה שהוציא לו מנהל מע"מ. נקבע כי השומה לוקה בחוסר סבירות קיצוני, אשר היה על מנהל מע"מ בעצמו לגלותה ולהימנע מלכתחילה מהוצאתה. הפער הקיצוני בין גובה הפדיון הממוצע לק"מ שאליו הגיע מנהל מע"מ בחישוביו לבין גובה הפדיון הממוצע שנקבע בתיקים אחרים הוא כה גבוה, עד כי השתת שומה כזו על נהג בן 67, מחייבת בדיקה וזהירות, אשר לא ננקטו במסגרת ההחלטה בהשגה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
ביהמ"ש: מנהל מע"מ אינו מחויב לגלות חשד העולה מדיווח מקוון בנוגע לחשבוניות פיקטיביות או להתריע על כך בפני עוסקים המנכים מס תשומות

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורה של חברה על שומת מע"מ תשומות שנערכה לה ומתייחסת ל-36 חשבוניות שנוכו על ידה והסתברו בדיעבד כחשבוניות פיקטיביות. נקבע כי החובות המוטלות על עוסק לא פחתו כתוצאה מחובת דיווח תקופתי מקוון וכי אין להטיל על רשות המיסים חובות כלפי עוסקים המתעלמים מחובותיהם ומהאחריות המוטלת עליהם, באופן שיפטור עוסקים רשלניים וכאלה הנוהגים בעצימת עיניים מתשלום שומות בגין ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית פיקטיבית.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מיסוי ודיווח מתנה כספית לתמיכה כלכלית לתושב ישראל שמועברת מקרוב משפחה שמתגורר בחול

מבחינת דיני המס בישראל מתנה מקרוב משפחה כהגדרתו בפקודה אינה מחויבת במס. רשות המסים כנראה לא תנפק לך אישור כזה. לאור הרגולציה ו"הפחד" של הבנקים מהעברות המגיעות מחו"ל, בשל חוקי המס הבינלאומיים, כגון ה FATCA, חוק איסור הלבנת הון וכיוצ"ב, מומלץ להצטייד מבעוד מועד במסמך בגין המתנה כאמור. הבנקים עשויים לברר עם הנעבר האם מקור הכספים הינו כשר.

לתשובה מאת עו"ד אורי גולדמן - לחץ כאן
 
סיווגה של הכנסה מפעילות בניירות ערך

השאלה אם פלוני הינו סוחר בניירות-ערך אם לאו הינה שאלה משפטית שדורשת בחינה של מלוא המבחנים שנקבעו לעניין זה (לצד מבחן התדירוּת ומבחן ההיקף הכספי שהוזכרו לעיל), כאשר אין בהתקיימותו של מבחן אחד או אחדים מהמבחנים האמורים כדי להביא, בהכרח, לסיווּגה של הפעילות כאקטיבית. באופן דומה, אין היעדרו של אחד או אחדים מהם מחיֵיב את המסקנה ההפוכה, דהיינו שמדובר ברווח/הפסד הון ממכירת ניירות-ערך. עוד נציין, כי החלת המבחנים השונים אינה קלה כלל ועיקר, שהרי פעילותו של המשקיע עשויה לכלול סממנים עסקיים והשקָעָתיים גם יחד.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח אלכסנדר שפירא - לחץ כאן
 
חישוב הפטור לקצבה המזכה לפורש שמשך מענקים פטורים בפרישה

על פי חוזר מס הכנסה, כל 1 ₪ "מענקים פטורים" מקטין את הפטור לקצבה המזכה ב- 1.35 ש"ח. אולם, הפגיעה של "המענקים הפטורים" בפטור ממס הניתן לקצבה המזכה לא תעלה על 35% מ"תקרת הקצבה המזכה" (קרי, לא תעלה על 8510 * 35% נכון לשנת 2020). "הפטור הנוסף" (קרי, 17% מ"תקרת הקצבה המזכה" בשנים 2020-2024 ו- 32% מ"תקרת הקצבה המזכה" החל משנת 2025) לא ייפגע בשל "המענקים הפטורים".

לתשובה מאת רו"ח רוזט שמש - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
 
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - מאפייני הקרן, כיסויים ביטוחים, מיצוי זכויות וותר אחרי 35 שנה, הפסקות עבודה וחל"ת.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה - 3 מפגשים ב-ZOOM !
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית.
 
חסכונות, השקעות, וכל השאר
על האופציות לחסכון של כספים אישיים - נעשה סדר, נבחן את ההבדלים, נחדד את היתרונות והחסרונות בפיקדונות בנקאיים, קופות גמל להשקעה, פוליסה פיננסית , תיקון 190 , קרנות נאמנות וקרנות סל.
 
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
 
ניתוח דוחות כספיים
נלמד נושאים חשובים שיעניקו כלים להבנת הנתונים המתפרסמים בדוחות הכספיים ונבחן לעומק את השפעתם על תזרים המזומנים בעסק/בחברה בשילוב עם קבלת החלטות עסקיות נכונות ועוד.
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות ניתוח דוחות כספיים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט באנר תחתון אתרים פיננסיים2