סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1240 - 21/05/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 21.5

 
מאמרי מומחים
 
מענק לעסקים עצמאים וחברות - מענק השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית)

ב- 12.5.2020 נפתחה ברשות המסים האפשרות להגשת בקשת מענק הסיוע לעצמאים וחברות להשתתפות בהוצאות קבועות. בנוסף למענקים לעצמאים ובעלי שליטה (פעימה ראשונה ושנייה) - יקבלו עסקים עצמאים וחברות, מענק השתתפות בהוצאות קבועות , אשר נועד לפצות אותם (אם כי באופן חלקי) על ההפסדים שנגרמו לעסקיהם ע"י משבר קורונה . משבר שהשבית עסקים רבים או גרם לירידה משמעותית במחזוריהם.

למאמר מאת רו"ח אליק גנדלמן - לחץ כאן
 
עדכון מיום 19.5.2020 - משבר נגיף הקורונה - ריכוז הארכת מועדי דיווח והגשת דוחות –מ"ה, מע"מ, מיסוי מקרקעין וב"ל; מענק לעצמאיים; החזרי מס; דיווחים לרשם העמותות וההקדשות;

לנוחיותכם ריכזנו עבורכם את כל הפרסומים של רשויות המס , ביטוח לאומי, ורשם העמותות וההקדשות לגבי דחיות, סוגי דיווחים שונים והארכות תוקף שניתנו עקב משבר הקורונה

למאמר מאת מאירה טולדו - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
אופן הטיפול בעסקאות תיווך או מכירת רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומש

מטרת הוראת פרשנות זו הינה להבהיר את עמדת הרשות בכל הנוגע למחיר העסקה בעסקאות של מכירת רכבים משומשים בידי עוסק שעסקו קניית רכב משומש ומכירתו, בהתאם להוראות סעיף 5(א) לחוק ותקנה 2 לתקנות.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
שאלת סיווגה של יחידה עורפית נפרדת כ"דירת מגורים" המזכה בחישוב ליניארי נפרד – פס"ד גרינברג ואח'

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה ביום 10.5.2020 בעניין גרינברג ע"י ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין , נדונה בעיקרה מחלוקת סביב שאלת סיווּגה של יחידה עורפית נפרדת שהוספת לשתי יחידות דיור . עניינו של ערר זה בהחלטת המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין חיפה , שלא להתיר לעוררים, ה״ה משה ומינה גרינברג , חישוב ליניארי נפרד עבור כל אחת משתי יחידות הדיור שבבעלותם הקיימות במקרקעין מושא הערר , האחת - יחידה חזיתית, והשניה - יחידה עורפית.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
נדחה ערעור על פס"ד של החוזי בגין חיובו בשומת עסקאות ועל קנס פסילת ספרים – פס"ד מאיר שינכה

ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופט א' סוטלר) בתיק ע"מ 28304-01-14 מיום 26.11.2017, ובו נדחה ערעורו של המערער על חיובו בשומת עסקאות ועל קנס פסילת ספרים.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
התקבל בחלקו ערעורו של בעל נחלה – זכאי לנכות את הוצאות המימון והפחת של מבנה אותו הוא משכיר אך אינו זכאי לפטור ממס בכל הנוגע ליחידות דיור שבבעלותו – פס"ד יוסף

בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור שהגיש בעל נחלה במושב על ההחלטה כי אינו זכאי לפטור ממס בכל הנוגע להשכרת יחידות דיור בנחלתו ששייכות לטענתו לבניו וכן על ההחלטה שלא לאפשר לו ניכוי הוצאות בכל הנוגע למבנה נוסף שהוא משכיר. נקבע כי יש לדחות את טענות בעל הנחלה בנוגע ליחידות הדיור שכן לא הציג כל ראיה לכך שעל אף היותו ״בעל העץ״, אין לייחס לו את הפירות (דמי השכירות) שעץ זה הניב. יחד עם זאת נקבע כי יש לקבל את טענותיו בדבר זכאותו לנכות את הוצאות המימון והפחת בכל הנוגע למבנה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מיסוי העברת כספים לברוקר בחו"ל לביצוע רכישת ניירות ערך

העברת כספים לברוקר מחוץ לישראל וביצוע רכישה של ניירות-ערך אכן אינם מהווים אירוע מס ואינם גוררים, כשלעצמם (כל עוד לא בוצעה מכירה של ניירות-הערך וכל עוד לא התקבלו הכנסות שוטפות מניירות-הערך, כגון: דיווידנד), חובת דיווח במסגרת הדו"ח השנתי. עם זאת, המוסד הכספי שבאמצעותו מתבצעת העברת הכספים יבקש לקבל פרטים בעניין זה ממעביר הכספים ובכלל זאת למלא טופס הצהרה.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח אלכסנדר שפירא - לחץ כאן
 
מיסוי העברת פעילות מיחיד לחברה בבעלותו אגב מכירת מוניטין

העברת פעילות מהיחיד לחברה אגב מכירת המוניטין מאפשרת תשלום מס מוטב של של 25% – בנוסף מכירת המוניטין מיצרת הלוואת בעלים בחברה כתוצאה מהתמורה המגיעה ממכירת המוניטין אשר אותה ניתן למשוך ללא מס. הלוואת בעלים זו מהווה חיסכון מס עתידי היכול להגיע עד 33 אחוז (חלף מיסוי דיבדנד עם מס יסף). בנוסף קיימת אפשרות הפחתת המוניטין כהוצאה מוכרת על פני תקופה של עשר שנים מכוח תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין

לתשובה מאת עו"ד קובי כהן - לחץ כאן
 
חובת הדיווח לרשות המסים בישראל בגין עסקאות בין-לאומיות עם צדדים קשורים בחו"ל – טופס 1385

על הדיווח על עסקאות כאמור להיות באמצעות טופס 1385, חתום על ידי נציג בעל תפקיד מוגדר בחברה, ועליו להיות מצורף לדוח השנתי של החברה. בנוסף נקבע כי על הנישום לתעד את המסמכים הקשורים לעסקה (כגון פרטי הצדדים, הסכמי העסקה, מחקר מחירי העברה וכדומה), ופקיד השומה רשאי לדרוש מהנישום להציג מסמכים אלו בתוך 60 יום מיום הדרישה. יודגש, כי אי דיווח על עסקאות כאמור או דיווח שלא באופן הנדרש, לרבות אי הגשת טופס 1385 עלול להביא את פקיד השומה לקבוע כי יש לראות את הדוח השנתי כאילו לא הוגש, על כל ההשלכות האזרחיות והפליליות הכרוכות בכך, תוך שימוש בסעיפים המתאימים בפקודה (216, 217 ו-220).

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח אופיר לוי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
 
סגור חלון
יום עיון טופס 161יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית