סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1239 - 18/05/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 18.5

 
מאמרי מומחים
 
"הצעות הנהלת מע"מ נגועות בחוסר תום לב וללא כל בסיס" – פס"ד פיצה שמש

ביום 10.05.2020 ניתן בביהמ"ש המחוזי בת"א פס"ד בערעורה של "פיצה שמש" ואח' נגד מנהל מע"מ ת"א . במסגרת פס"ד (שעסק בשלושה ערעורים שדיונם אוחד), נידון מקרה שבו הוציא מנהל מע"מ שומת מס עסקאות למערערים לשנים 2011 - 2015, וזאת במקביל לפסילת ספריהם. לגישתו של מנהל מע"מ, מחזור העסקאות עליו דיווח המערערים - אינו משקף את המחזור האמיתי בעסקם. חרף העובדה שהמערערים התקשו להמציא ראיות רבות בתיק , וחרף פסילת ספריהם ע"י המשיב, ביהמ"ש המחוזי בת"א, בפס"ד ארוך ומקיף הנפרס על פני 62 עמודים, מקבל את הערעור בחלקו ומתקן את השומות תוך שהוא קובע במפורש כי המשיב ערך שומה שנגועה בחוסר סבירות מחד, התקבלה בחוסר תום לב מאידך.

למאמר מאת עו"ד (יועץ מס) ירון אלי - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
ניתן להגיש בקשות למענק למשפחתונים לקבלת הפעימה הראשונה והשנייה שטרם קיבלו

ביום 14.5.2020 אחה"צ נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת הפעימה הראשונה והשנייה של מענק הסיוע למשפחתונים שטרם קיבלו מענק פעימה ראשונה ו/או שנייה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
בדיקת זכאות למענק הסתגלות לבני 67+ עבור חודש מאי

מי שמילא בטופס הבקשה למענק הסתגלות תאריך חזרה לעבודה בחודש מאי, ועדיין לא חזר לעבודה - מתבקש למלא שוב בקשה למענק, כדי שנוכל לבדוק את זכאותו עבור חודש מאי.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
מענק למטפלות במשפחתונים המפוקחים של משרד העבודה והרווחה לתקופת הקורונה

מטפלות במשפחתונים מפוקחים של משרד העבודה והרווחה זכאיות לשתי הפעימות של מענק לעצמאים לתקופת הקורונה. ניתן להגיש את הבקשות דרך האזור האישי של רשות המסים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
בג"ץ קבע בערעור כי מבוטח שגילו שונה ברישומי משרד הפנים לא זכאי לתשלום רטרואקטיבי של קצבת אזרח ותיק

בג"ץ דחה עתירה שהגיש אדם לקבלת קצבת אזרח וותיק למפרע לאחר שגילו שונה ברישומי משרד הפנים. נקבע פה אחד כי ככל שעסקינן בקצבאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי, וקצבת אזרח ותיק בפרט שהיא במוקד העתירה, שיקולי צדק ומדיניות גם יחד מורים כי אין מקום לתשלום הקצבה למפרע.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
ועדת הערר קבעה שוב כי על הוצאות עבור פיתוח שטרם בוצע, לא יחוייבו במס רכישה – פס"ד שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

ועדת הערר בחיפה נאלצה לדון בפעם השלישית בשאלה האם יש בסיס בדין לצירופן של הוצאות פיתוח לשווי המכירה, לצורך חישוב מס הרכישה, כאשר אין מחלוקת כי עד למועד החתימה על הסכם הרכישה לא בוצעו עבודות פיתוח במקרקעין מושא הערר. כבפסיקותיה הקודמות, ובהסתמך על ההלכות שנקבעו בביהמ"ש העליון, קיבלה הועדה את העררים תוך הטחת ביקורת קשה כלפי רשות המיסים והתנהלותה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
הכנסה מניירות ערך אמריקאיות שפטורה בארה"ב האם פטורה גם בישראל

על פי נתוני השאלה, דין המס הפנימי בארה"ב הדיווידנדים והריבית שהופקו פטורים ממס בארה"ב. אולם, בדין המס הפנימי בישראל אין הוראת פטור לגבי דיווידנדים או ריבית שפטורים ממס מחוץ לישראל וככלל, גם האמנה בין ישראל לארה"ב מתירה גם למדינת המקור וגם למדינת התושבות למסות דיווידנדים וריבית ולא מסייגת זכות זו לגבי דיווידנדים או ריבית הפטורים במדינת המקור. לנוכח האמור ההכנסות המפורטות בשאלה לא פטורות ממס בישראל.

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח אבי פרידמן - לחץ כאן
 
מועדי דיווח וחובת דיווח על פתיחת חשבון בנק בחו"ל

בכלליות אציין כי פתיחת חשבון בנק בחו"ל כשלעצמה אינה מחייבת דיווח מידי למס הכנסה. עם זאת, מספר נושאים להם יש לשים לב: נישום המחויב בהגשת דוח שנתי צריך לציין בדוח את קיום החשבון, עם זאת התקנות בעניין פטור מהגשת דין וחשבון פוטרת אנשים מהגשת דוחות במידה ולא הפיקו הכנסות בגין חשבון כאמור ואם בחשבון לא הופקדו סכומים גבוהים שך מעל מיליון וחצי ₪ (הסכום מתעדכן). אדם שנדרש לדווח על ידי רשות המסים אינו פטור מדיווח על פי התקנות

לתשובה מאת עו"ד אורי גולדמן - לחץ כאן
 
התנאים לפריסת כספי תגמולים שנמשכו במשיכה חד פעמית

ככל שמדובר בהיוון קצבה, ניתן לפרוס עד 6 שנים קדימה. בשונה ממענק פרישה, בהיוון קצבה שנות הפריסה אינן מותנות במספר שנות עבודה אלא בגיל של הנישום. היה ומדובר בכספים שנמשכו שלא כדין – מקופ"ג לקצבה או מקופ"ג לתגמולים – הרי שהחבות במס תהיה בגובה 35% (לכל הפחות, ועד לשיעור המס השולי של הנישום), לפי סעיף 87 לפקודה ומכוח התקנות על פיו. במקרה זה, אין רלוונטיות לפריסה.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח אבי קדוש - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
 
סגור חלון
יום עיון טופס 161יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית