סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1221 - 26/03/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 26.3

 
מאמרי מומחים
 
דמי אבטלה לבעלי מניות בחברה ודמי אבטלה לקרובי משפחה שעבדו ביחד לפני תקופת משבר הקורונה

המאמר מתמקד בזכאות לדמי אבטלה של בעלי מניות בחברה ושל קרובי משפחה שעובדים ביחד בחברה או בעסק שאינו מאוגד כחברה. ביום כתיבת המאמר לא פורסמו הקלות בכללים המפורטים במאמר זה כתוצאה ממשבר הקורונה. המידע במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו, אינו מהווה ייעוץ או חוות דעת ומבוסס על המידע הידוע לכותבת ביום כתיבתו

למאמר מאת אורנה צח-גלרט, רו"ח - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
מועד הגשת הדיווח המקוון של הרבעון הראשון לנותני שירותים פיננסים נדחה ל-10.5.2020

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, הודיע היום על דחיית המועד להגשת הדיווח המקוון של הרבעון הראשון לנותני שירותים פיננסים ל-10.5.2020 (במקום 10.4.2020). ההחלטה נובעת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והוראות משרד הבריאות והן בשל חג הפסח הקרוב.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הקלות וסיוע למלכ"רים לנוכח התפשטות נגיף הקורונה

הרינו לעדכנכם, כי במסגרת ההתמודדות הלאומית עם התפשטות נגיף הקורונה, מפרסם אגף החשב הכללי במשרד האוצר הנחיות וצעדים שונים לטווח הזמן המידי במטרה להקל ולסייע לארגוני המגזר השלישי והחברה האזרחית בעת הזו. בין ההקלות

לחוזר לשכת רואי חשבון - לחץ כאן
 
קורונה - הקלה לשעת חירום : רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020

החלטת מיסוי שפרסמה היום רשות המסים מאפשרת באופן זמני, החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020, ומתוך הבנה של הקשיים שנוצרו לאור ההשלכות של ההתמודדות עם נגיף הקורונה, לכלול בדוח התקופתי למע"מ ולנכות מס תשומות גם בהסתמך על חשבונית מס שנסרקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, וזאת מבלי להמתין להגעה פיזית של חשבונית המס לידי העוסק

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
עידכונים חשובים בנושא היערכות הלשכה נוכח מגפת הקורונה

רו"ח איריס שטרק נשיאת לשכת רואי חשבון מעדכנת את ציבור רואי החשבון בהארכת רישיונות באופן אוטומטי להפעלת עסק בכל הרשויות המקומיות , הן כדי להקל על העסקים שעובדים תוך צמצום כוח אדם, והן כדי להקל על העסקים שנאלצו לסגור באופן זמני בעקבות המצב. ועוד

לחוזר לשכת רואי חשבון - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
סנקציות ועונשים חמורים לחברה ולבעליה בגין חשבוניות פיקטיביות בתחום הדלקים פס"ד מונדר בדיר

ביהמ"ש העליון דחה את הערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי שלא קיבל את השגות המערער על החלטת המשיבה להטיל עליו כפל מע"מ בגין הוצאת חשבוניות שלא כדין. החלטת המשיבה נבעה מתכנית עבריינית רחבת היקף של המערער שהונה את רשויות המס ושבעקבותיה הורשע בפלילים על ידי בימ"ש השלום. פסק הדין במחוזי מבוסס ברובו על הממצאים העובדתיים אשר נקבעו בפסק הדין הפלילי של בימ"ש השלום ונתקבלו כראיה לפי סעיף 42א לפקודת הראיות בהסכמת הצדדים.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
בערעורי מיסים לא בנקל תתקבל בקשה לעיכוב ביצוע עד לסיום הדיון בערעור פס"ד אריה בוחניק

ביהמ"ש דחה את הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין שניתן כנגד המבקש עד לסיום הדיון בערעור שהגיש במקביל על ההחלטה להטיל עליו כפל מס ותשלום מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו שלא כדין. המבקש לא הראה כי סיכויי ערעורו טובים, ולא הוכיח כי יגרם לו נזק ממשי מקיום פסק הדין. הכלל הוא שאין דוחים פסק דין כספי, מה גם שמולו ניצבת המדינה שאין ספק ביכולתה להשיב לו את כספו אם יזכה בערעור.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
קיזוז הפסדי הון מניירות ערך בארץ כנגד רווח הון שנצמח לעובד מאופציות לפי סעיף 102 לפקודה

מרכיב רווח ההון שנצמח לעובד כהגדרתו בסעיף 102 לפקודה, מהווה רווח הון לכל עניין ודבר, ולפיכך ניתן לקזז כנגד רווח הון זה הפסדי הון.

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח, ניר חונוביץ' - לחץ כאן
 
מיסוי משיכת כספים מקופת גמל בידי מי שהגיע לגיל פרישה

במידה והפנסיונר הגיע לגיל פרישה ויש לו קצבה מזערית מאת קופ"ג או מעביד בסך חודשי של לפחות 4,525 ש"ח הוא רשאי למשוך את הכספים שהפקיד במסגרת תיקון 190 במסגרת היוון קצבה מורכת בניכוי מס בשיעור של 15% על הרווח הנומינאלי בלבד ולא 25% על הרווח הריאלי.ואולם, מתוך משיכה כאמור יוחרג סך של 33,408 ש"ח (תקרת ההפקדה לקבלת הטבות מס לעצמאי כפי שהיתה בשנת 2016 היא שנת ההפקדה) בתוספת הרווח היחסי שנצמח בגינה

לתשובה מאת מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
נשים בעולם העבודה
נושא העסקתן של נשים בשוק העבודה הוא אחד הנושאים העיקריים העומדים בבסיסם של דיני העבודה בישראל. יום עיון זה יעסוק בזכויות המיוחדות המוענקות לנשים בהריון ולאחר לידה בעבודה, וכן יעסוק בשיקול הדעת של הממונה על חוק עבודת נשים בקבלת החלטה למתן היתר לפיטורי עובדת בהריון ומניעת הטרדה מינית בתוך סביבת העבודה.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
ביטוח אובדן כושר עבודה
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
 
השתלמות מע"מ
באחריות אנשי כספים להישאר מעודכנים בפסיקה המתחדשת ובעמדות המשתנות של רשות המסים, בהחלטות מיסוי ובעמדות החייבות בדיווח. מטרת השתלמות זו היא לרדת מ"הפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס לסוגיות מרכזיות וחשובות בתחום המע"מ תוך למידת החוק, הפסיקה והחלטות המיסוי הרלבנטיות.
 
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
המגזר השלישי - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים.
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
 
סגור חלון
כל עובד ב-29 שח לחודשיים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית