סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1208 - 17/02/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 17.2 השתלמות שעמ

 
מאמרי מומחים
 
חשיפה למס גבוה במכירת דירת מגורים שהתקבלה בעסקת קומבינציה שנערכה עד ליום 1.8.2013

באופן עקרוני, כאשר נערכת עסקת קומבינציה בקרקע שעליה בנוי בית מגורים, הבעלים של הקרקע יכול לקבל פטור ממס שבח במכירת זכויותיו בבית, לדוגמה במקרה שבו הבית מהווה את דירתו היחידה (פטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק). לכאורה, בהתאם להוראות החוק, כדי לנצל פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לפי פרק חמישי 1 לחוק דוגמת הפטור לדירה יחידה, על המוכר למכור את כל הזכויות שיש לו בדירה (סעיף 49א(א) לחוק).

למאמר מאת עו"ד מאיה כרמי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
רישום כעוסק ודיווח בהתאם ימנעו אפשרות לטעון בעתיד שחלק מהפעילות אינה עסקית – פס"ד אליטם וקינג ג'ורג' אינק

נדחה ערעורן של שתי חברות בקשר למיזם נדל"ן שבו היו מעורבות, ואשר לא הבשיל למיזם העסקי שתכננו בקשר לנכס שנרכש. בית המשפט דחה את רצונן לפצל את מכירת הנכס לחלק עסקי חייב במע"מ ולחלק שאינו עסקי הפטור ממע"מ לאחר שבחן את דרך ההתנהלות שלהן לאורך השנים, הדרך שבה דיווחו וקיזזו מע"מ והפסדים, וראה בכל האינדיקציות ככאלה המלמדות על התנהלות עסקית ואינן מאפשרות גישה שונה בדיעבד בדרך של הנדסה לאחור.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
גם הנישום וגם רשות המיסים נדרשים להציג עמדה אחידה בהליכים נפרדים – פס"ד יעקב פאר

התקבלו ערעוריו של המערער בעניין סבירות הכנסותיו לאור שומות שנקבעו לו במס הכנסה מכיוון שפקיד השומה לא הציג שומה חלופית לאחר שהמערער הוגדר כמתווך מתכות ולא סוחר, וטען טענות בעלמא לגבי הרווח שאמור להיות. נוסף על כך קיבל בית המשפט את הערעור בעניין סירוב מנהל מע"מ לאפשר למערער לתקן את דיווחיו לאור השינוי בהגדרת עיסוקו בהליך קודם בבית המשפט, ודחה טענת התיישנות בעניין. ערעור בקשר לפסילת הספרים לא התקבל לאור אי הבאת נימוקים משכנעים של המערער לשימוש בחשבוניות פיקטיביות. בית המשפט לא חסך ביקורת קשה ונוקבת מהצדדים ובעיקר מהמשיבים שלא נערכו כראוי, לא התאימו את התנהלותם לקביעות בית המשפט ולמעשה גרמו לבזבוז של זמן שיפוטי יקר שלא לצורך.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מיסוי מלגת קיום שניתנת לרופאה שנשלחה לחו"ל מטעם בית חולים בישראל

המלגה נשוא השאלה היא מלגת קיום. לטעמי הפטור שבסעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה החל על מלגות קיום בתנאים מסוימים אינו חל בענייננו מכמה סיבות: ראשית, המלגה אינה משולמת ממוסד להשכלה גבוהה כהגדרתו בסעיף. שנית, לטעמי לא ניתן לומר כי מלגה זו משולמת מ"מוסד מחקרי" כהגדרתו בסעיף. על פי הגדרה זו, על מוסד המחקר להיות "מוסד ציבורי" כהגדרתו בסעיף.

לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) רונן ארויו - לחץ כאן
 
הערכת תמורה בגין העברת מניות בין בעלי מניות לצורך חישוב המס

ככלל מי שאמור לקבוע את התמורה הם הצדדים עצמם ולא פקיד השומה. כמובן, קיימת סבירות שהתמורה תיבחן בביקורת שתיערך על ידי פקיד השומה שיבחן את סבירותה. ככלל, בחינת הערכת התמורה ביחס לשווי החברה נעשית על ידי פקיד השומה בסיוע של המחלקה הכלכלית שברשות המיסים, אשר אמונה על ביצוע הערכות שווי בהתאם למודלים מקובלים כגון DCF, וכולל הערכת רכוש בלתי מוחשי הגלום בשווי החברה.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח סיימון יניב - לחץ כאן
 
חובת מיסוי מקרקעין במכירת דירות בידי עמותה

כל הקלות המס ניתנות למוכר יחיד בלבד ולכן עמותה אינה זכאית להקלות המס האמורות. ככל שמדובר בעמותה שמהווה "מוסד ציבורי" המחזיק באישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה או סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין, יש לבדוק את זכאותה לפטור לפי סעיף 61 לחוק (פטור למוסד ציבורי) או סעיף 49ב.(6) לחוק (מכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה על ידי מוסד ציבורי).

לתשובה מאת עו"ד אורית קוך - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
נשים בעולם העבודה
נושא העסקתן של נשים בשוק העבודה הוא אחד הנושאים העיקריים העומדים בבסיסם של דיני העבודה בישראל. יום עיון זה יעסוק בזכויות המיוחדות המוענקות לנשים בהריון ולאחר לידה בעבודה, וכן יעסוק בשיקול הדעת של הממונה על חוק עבודת נשים בקבלת החלטה למתן היתר לפיטורי עובדת בהריון ומניעת הטרדה מינית בתוך סביבת העבודה.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
ביטוח אובדן כושר עבודה
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
 
השתלמות מע"מ
באחריות אנשי כספים להישאר מעודכנים בפסיקה המתחדשת ובעמדות המשתנות של רשות המסים, בהחלטות מיסוי ובעמדות החייבות בדיווח. מטרת השתלמות זו היא לרדת מ"הפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס לסוגיות מרכזיות וחשובות בתחום המע"מ תוך למידת החוק, הפסיקה והחלטות המיסוי הרלבנטיות.
 
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
המגזר השלישי - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים.
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
 
סגור חלון
כל עובד ב-29 שח לחודשיים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית